24 KASIM 1928 BAŞÖĞRETMEN ATATÜRK

Kazanılan büyük savaşta Erzurum’dan İzmir’e başlayan Kurtuluş Savaşında kazançla kazanılan büyük savaşta orduya verilen seferberlik görevi zaferi kazanılmış, şimdi İzmir’den Erzurum’a eğitim seferberliğinin işaret fişeğini yakıyordu büyük önder.

Biliyordu, muasır medeniyetin yolu eğitimle kesişiyordu. Biliyordu, teknik ve teknolojik eğitimin kalkınmanın temeli olduğunu. Biliyordu, becerinin aklın yerinde kullanılmasıyla şekilleneceğini. Ve biliyordu, ülke kalkınmasında fabrika bacalarından duman çıkması gerektiğini.

Başöğretmenlik apoletlerinin takılmasından sonra ana kucağından sonra okullaşma sonucunda öğretmen elinde gelişeceğinden öğretmen yetiştirilmesine önem verildi. Devrimler birbiri ardından hızlanmaya başladı.

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk, Öğretmenlere seslenmişti. Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyetle yetiştirmek sizin elinizdedir.

Atanın işareti; insanı yetiştiren insanlara, ne kadar el uzatabiliyoruz! Dünya gençliği ile hangi kulvardayız?

Mezunlarımıza ne tür imkanlar sunabiliyoruz? Okullu öğrencilerimizle eşdeğer yabancı öğrenciler arasındaki başarı çizgisi nedir?

Atatürk’ün istediği şekilde gençleri yetiştirecek öğretmenlerimizin ekonomik durumları nedir?

Öğretmenler günümüz kutlu , öğretmenlerimiz mutlu, öğrencilerimiz başarılı olsun…

YORUM EKLE