AKŞEMSEDDİN HZ. VE SAKİN ŞEHİR

Çağ  değiştiren  İstanbul’un  Fethi’ nin  565’inci  yıldönümünde muhterem  Akşemseddin  Hazretlerini  daha iyi  tanımak mı istiyorsunuz?

İşte size, yeni yazılmış “Değirmen Taşı”- Akşemseddin  Romanı.(Turgut Güler .2017) kitabı.

Tarihi bir çok kitaba imza koyan sayın Turgut Güler; “ Menakıb-ı Akşemsüddin  (Emir  Hüseyin  Enisi  Efendi) isimli güzide eseri  2015 yılında okuduktan sonra Akşemseddin  Hz. hakkında hiç bir şey bilmediğimi  esefle  anladım. O muazzez  insan için  meğer  daha söylenecek ne kadar söz  sermayesi varmış. Kendimi, büyük ve ağır bir gafletten kaldırdı.”demektedir.

Babası Şeyh Hamza; Şam’da doğan oğluna  Şemseddin Muhammed adını verdi.Ve1396 yılında Amasya’nın bir mahallesine yerleşti. Babası din dersleri yanı sıra tıp doktorluğuna eşdeğer tıp dersleri almasını sağladı. Babasının 1416  tarihinde  ölümünden sonra  Çorum-Osmancık’ ta müderris oldu. Akşemseddin  Hz.  gezmeyi  çok severdi. Daha sonraları,Amasya,Sivas,Erzincan,Erzurum,Tebriz,Nişapur,  Merv,Serahs, Semerkand  ve nihayet Buhara. Sonunda içindeki koru söndürecek mürşidi    Ankara’da, Hacı Bayram Veli Hz. Dergahı’nda buldu.

Hacı Bayram Veli’den aldığı icazetle Akşemseddin  adını aldı.Ve Ak Şeyh olarak  ünü Anadolu’ya yayıldı.Sonrasında,   Beypazarına gitti. Kısa zamanda etrafında sevenlerden bir büyük kalabalık  teşekkül etti.  Beypazarı kervan yollarının mühim bir kesişme noktasıydı. Hemen her gün değişik simalar   beldenin misafiri  oluyor ve Akşemsettin  Hazretlerini ziyaret ediyorlardı .Orada bir mescid ve değirmen yaptıran Akşemsettin Hz. değirmenle  bütçesini sağlıyor, mescidle ise Beypazar’lıyı  irşad ediyordu.Bu  kalabalığın önlenemez  artışıyla “kesrete düştük- kalabalığın içinde kaldık “diyerek sevdiği halde oradan da Osmancık yakınlarında Kös Dağının sapa bir yerinde Evlik Köyüne yerleşti.Aynı durum   orada da oluşunca, kendi   ruhuna teselli bulacağı Göynük Deresi kenarına yerleşti.Yine bir mescid ve değirmen yaptırdı.Bundan sonra ancak o, rızası ve tercihi dışında Göynük’ten uzakta kalmıştı.

Göynük ise,” Sakin Şehir-Citta Slow “ (UNESCO) olduğunu, henüz çok yeni  2017 yılında dünya tarafından da tescillenerek öğrenmişti.

Yazar; Akşemseddin Hz. nin, II.Murad Han’ın ve sonra Fatih Sultan Mehmed’in yanında uzunca süreler  hizmet verdiğini, Fatih’in  kendini –Akşemseddin’in yanında bir müridi olmak-   istek ve arzularına karşı çıkarak, aniden Göynük’e dönüşlerini ve başka ilginç konuları bir roman tadında bizlere aktarmış olup; kendisine  en içten teşekkürlerimi sunarım.

Ramazan Ayının hayırlara vesile olması dileğiyle hoşça kalın.

 

YORUM EKLE