Altın Karınca Projesi

Bolu Belediyesi’nin mahallelerde başlattığı parçadan bütüne giden bir yerel yönetim projesi. Bu proje ile mahalle ve mahalle insanlarının sosyal yaşam sürecinde kalkınmışlık düzeyindeki gelişimini geleceğe taşıma projesi.

Bu proje ile mahallenin yolundan imarına, doğal güzelliklerinden tarihi zenginliklerine, insanların kültürel değişimlerinden gelenek göreneklerine, toplumsal ilişkilerine, tutucu ve yenilikçi davranışlarına, sosyal ve ekonomik durumları ile yerel yönetimlerden beklentilerine, toplumsal ilişkilerdeki uyumlarda, sevgi ve saygıdaki nezaketlere aile mahallemizde yapılan mini fuarlar gibi. Aynı zamanda yapılan hizmetlerde insanlara mahalleler arası mukayese gibi test yapma imkanlarının yaratılmasıdır.

Bütün bu düşünce ve görselliğin renkli fotoğrafını kare kare kayıt altına alan Bolu Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, genç kadrosu tarafından çıkarılan Bizim Mahalle dergisi, geçmişi geleceğe bağlayan kaynak köprü olacaktır.

Bu proje bir ilin çağdaş kalkınmışlığına giden seyir rotası gibidir. Parçadan bütüne giden doğru yol gibidir. Bir anlamda belediyenin kamu ve halk kaynaşmasına ait aylık yayın vesikasıdır. Bu proje ile her ay alfabetik sıraya göre bir mahallemiz tanıtılıyor. Mahalle halkı, komşuluk ilişkileri ve yurttaşlık bilinciyle gözlemleniyor. Halk istemlerinde yapılan yapılamayanın değerlendirmesi yapılıyor.

Kamu, sağlık, tarım hizmetleri tanıtılıyor. Çocuklar için oyun alanları, çevre temizliğinden havasına değerlendirmesi yapılıyor.

Sonuçta geçmişten geleceğe kültürel gelişim izi bırakan bilge kişilerin örnek davranışları, toplum modellerinin tanıtımı yapılıyor.

En önemlisi gelecek kuşaklara rehber olacak, arşiv bilgilerini içinde toplayan kaynak olacağıdır.

Neymişiz, ne olmuşuz ve ne olacağımızın boy aynası olacak. O aynaya baktığımızda mahallemizin zaman tünelinden geçenlerle kendimizi ve geleceğe bırakacağımız eseri göreceğiz.

Sonuçta Bizim Mahalle dergisinde her satır, hece hece okundukça mahallemizi ve mahallemizii şekillendiren halkımızı, en doğrusu da parçadan bütüne uzanan yolda yürürken ulusumuzu ve de cennet vatanımızı görüyoruz.

YORUM EKLE