Ataman site yöneticilerini uyardı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi O.Murat Ataman asansörlerin yıllık bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Ataman site yöneticilerine seslenerek; “Yıllık kontrolüne izin verilmeyen...

Ataman site yöneticilerini uyardı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi O.Murat Ataman asansörlerin yıllık bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Ataman site yöneticilerine seslenerek; “Yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansörler, kuruluşumuzca Bolu Belediyesine bildirilerek yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılacaktır.Bu hususu apartman ve site yöneticileri unutmamalıdır” dedi.

 

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi O.Murat Ataman Apartman ve site yöneticilerinin bina asansörlerinin kontrolünü yılda en az  bir kere yaptırması gerektiğini ifade etti. Ataman; “Yine aynı yönetmelikte, Belediyeler, sınırları içerisindeki her asansörün yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolün yapılıp yapılmadığını denetlemekten sorumlu kılınmıştır. Bu nedenle merkez ilçe sınırlarımız içerisinde bulunan yapılardaki asansörlerin yıllık kontrolünü, anılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Bolu Belediyesi ile akredite A tipi Muayene Kuruluşu olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası arasında 2012 yılı Haziran ayı itibariyle geçerli olmak üzere bir protokol imzalamıştır. Yapılan protokolde asansör yıllık kontrol bedeli 130.00 TL olarak belirlenmiştir.” Dedi.

 

 

ASANSÖRLER YILLIK KONTROLÜ YAPTIRILINCAYA KADAR HİZMET DIŞI KALABİLİR

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi O.Murat Ataman; “Bu protokol gereği başlanılan asansör kontrollerinde, 27 ana başlıkta ve 94 madde uyarınca kontrol gerçekleştirilerek, asansörün denetlendiği andaki durumunu gösteren muayene raporu, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından üç nüsha olarak düzenlenmektedir. Bina Yöneticilerinin raporlarını kontrol esnasında sunulan tebligatta belirtilen banka hesap numarasına yatırarak, dekontuyla, aynı tebligatta belirtilen adresten 2(iki) nüsha olarak teslim almaları gerekmektedir. Raporun bir kopyası saklanmak üzere bina yönetimine, diğer kopyası varsa eksik ve hataları gidermek üzere Bakım firmasına verilmektedir. Ayrıca Muayene personelimiz tarafından tamamlanan kontrol sonucuna göre asansöre uygun etiket iliştirilmektedir.” Dedi. Ataman; “Yukarıda anılan yönetmelik gereği, yıllık kontrolüne izin verilmeyen asansör/asansörler; kuruluşumuzca Bolu Belediyesine bildirilerek yıllık kontrolü yaptırılıncaya kadar hizmet dışı bırakılması sağlanacaktır. Yıllık kontrol sonucunda muayene raporunda, asansörün çalışmasında can ve mal güvenliği açısından bir tehlike söz konusu ise, asansörün çalışmasına can ve mal güvenliği sağlanıncaya kadar izin verilmeyecektir. Buna rağmen, asansörün çalıştırılması durumunda bina yönetimi sorumlu olacaktır. Raporda belirtilen eksik ve hatalar giderildikten sonra başvurmanız halinde eksik ve hataların giderilip giderilmediği konusunda ücret alınmaksızın muayene personelimizce tekrar kontrol edilecektir. 2. Kontrol sonrasında da eksik ve hatalar giderilmemiş ise asansörün kullanılması sakıncalı olacağı için gerekli müeyyideleri uygulamak üzere belediyeye bilgilendirmede bulunulacaktır.”biçiminde konuştu.

 

D-100 KARAYOLU GÜNEYİNDE BULUNAN MAHALLELERDEKİ

ASANSÖR YILLIK KONTROLLERİNE BAŞLANMIŞTIR

 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi O.Murat Ataman sözlerini şu şekilde tamamladı;”Kontroller için kuruluşumuzca asansörlerin yoğun olduğu bölgeler ve konumları göz önünde bulundurularak, D-100 Karayolu Güneyinde bulunan mahallelerdeki asansör yıllık kontrollerine başlanmıştır. Protokol süresince, Bolu Belediyesince tarafımıza listesi sunulmuş ruhsatlı asansörlerin, Bakımcı Firmalar nezaretinde kontrolleri gerçekleştirilecek olup, taleplerin oluşması durumunda söz konusu asansörlerin kontrollerine öncelik tanınacaktır. Anılan yönetmelik gereği Bakımcı Firmalar nezaretinde gerçekleştirilen Asansör Yıllık Kontrollerinde 14 Ağustos 2012 tarih ve 28384 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur. Söz konusu tebliğ uyarınca asansör bakım firmalarının Yetkili Servis sözleşmesi veya TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi sahibi olması gerekmektedir. Bu belgelere sahip olmayan bakımcı firmalarla imzalanan sözleşmeler geçersiz olarak kabul edilecektir. Bu belge sahibi firmalarla 30 gün içinde bakım sözleşmesi yapmayan binalardaki asansörler belediye tarafından yine hizmet dışı bırakılabilecektir. “

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124