Bakın neyle suçlanıyorlar?

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu, dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve AKP, CHP ile MHP’li 31 Belediye Meclis üyeleri hakkında Karamanlı Mahallesindeki imar değişikliği hakkında el kaldırarak onay verdikleri gerekçesiyle savunmalarını istedi.

Bakın neyle suçlanıyorlar?

Haber: Aysun Beykoz

Başta dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz olmak üzere 31 AKP, CHP ve MHP Belediye Meclis üyelerine gönderilen yazıda şu gerekçeler gösterildi;

BOLU ilgi a: İçişleri Bakanlık Makamının 13/04/2021 Tarih ve (14-7)57 Sayılı Onayı

b: Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığının 16/04/2021 tarih ve (14- 7)1789 Sayılı Görev Emri

İlgi onay ve görev emri uyarınca Müfettişliğince 4483 sayılı Kanuna göre hakkınızda yürütülmekte olan Ön incelemeye ilişkin olarak; Bolu Belediye Meclisinin 13/08/2015 tarih ve 279 sayılı meclis toplantısında "Kabul" yönünde oy kullandığınız 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili olarak; Bolu İli, Merkez ilçesi, Karamanlı Mahallesi, 111 ada, 268 parsel için "Belediye Meclisinin 12.08.2015 tarihli ve 279 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğiyle; Karamanlı Mahallesi, 111 ada, 268 numaralı parselin doğusunun A-4 kat, batısının ise A-5 katlı konut alanında ada ifraz hattı ile ayrılmış olan parselin ada ifraz hattı çizgisinin doğuya kaydırılmasına, parselin güneyindeki yolun 10 metreden 12 metreye çıkarılmasına, artan yoğunluk anısına karşılık pasif yeşil alan olan ağaçlandırılacak alanın (mevcutta mezarlık), park alanına dönüştürüldüğü, malikinin lehine olacak şekilde yapılaşma yoğunluğunun artırıldığı, ada ifraz hattı kaydırılarak kat artışı yapıldığı, parselin güneyindeki devamlılık olan yolun bir kısmının 12 metreye çıkartılarak yol hiyerarşisinin bozulduğu"

İddialarıyla ilgili olarak Müfettişliğince görevlendirilen bilirkişilerce tespit edilen;

“Yapılan Plan Değişikliği sonucu artan nüfus yoğunluğunun ihtiyacı olan sosyal ve teknik altyapı alanlarının usulüne uygun ayrılmadığından, plan değişikliğinin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 11. ve 26. Maddesine aykırı olduğu,"

Şeklindeki belirlemeleri kapsayacak şekilde yazılı ifadenizi,

5271 sayılı CMK'nun 147 nci maddesinde yazılı hak ve yükümlülükler ile bir avukatın hukuki yardımından yararlanabileceğinizi göz önünde bulundurarak tebliğ tarihinden7(yedi) gün içerisinde aşağıdaki adrese (Word ortamında bir kopyasını da CD'ye aktararak) göndermenizi, aksi takdirde ifade vermemiş sayılacağınızın bilinmesini rica ederim.

Dönemin Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve 31 Belediye Meclis üyelerinin savunma dilekçelerini vermesinin ardından nasıl bir karar çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2021, 09:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER