Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar var

Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun bazı kesimlerin İzzet Baysal Devlet Hastanesi eski Başhekimi Hüseyin İka üzerinden Ak Partiyi yıpratmaya çalıştıklarını iddia etti. Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun İzzet Baysal...

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar var

Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun bazı kesimlerin İzzet Baysal Devlet Hastanesi eski Başhekimi Hüseyin İka üzerinden Ak Partiyi yıpratmaya çalıştıklarını iddia etti.

Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun İzzet Baysal Devlet Hastanesi eski Başhekimi Hüseyin İka ile ilgili olarak bazı kesimlerin Ak Partiyi yıpratmaya çalıştığını söyledi.Ercoşkun;”Hükümetimiz tarafından yıllardır çalışması yapılan Kamu Hastaneleri Birliği sistemine geçiş geçtiğimiz aylarda tamamlanmış ve bu hafta itibariyle Bolu İl Sağlık Genel Sekreteri ataması gerçekleşmiştir. Atama sürecinin tamamlanmasının ardından bir takım çevrelerden şahsım üzerinde yoğun bir karalama kampanyası başlatılırken Kamu Hastaneleri Birliğinin teşkilatlanmasının tamamlanmasının ardından görevi sona eren Başhekimi görevden aldırdığım iddiası ortaya atılmıştır. Bu mesele ile ilgili tüm çevreleri yanıltan kişi ise maalesef ana muhalefet partisinin sözde milletvekilidir. Bir milletvekilinin eleştirdiği konuyu bilmeden ve öğrenmeden eleştirmesi kadar trajikomik bir olay bulunamaz. Attığı imzalardan haberi olmayan bir sözde vekilin Kanun Hükmünde Kararnamelerden de haberinin olmadığı mevcut durumda ortaya çıkmış bulunmaktadır.Başhekimi görevden aldırdığım iddiasında bulunan bu vekil ile ilgili en net tespit Uğur Mumcu’nun tarif ettiği insan tiplemesi olan “bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan” kişi tespitidir.Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Kurulan Kamu Hastaneleri Birliği kanununun Geçici 5. Maddesi çok net bir şekilde mevcut durumu özetlemektedir. Geçici 5. Madde “Bu maddenin yayımı tarihinden (01.11.2011) itibaren bir yıl içinde Bakanın onayıyla Kamu Hastane Birlikleri oluşturulur. Birlik teşkiline ilişkin onayın alındığı tarihte ilgili birlik kapsamındaki sağlık kurumlarında bulunan baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire kadrolarında bulunanların bu görevleri sona erer. Görevleri sona eren personelden hastane müdür ve müdür yardımcıları ekli (3) sayılı listede ihdas edilen Kurumun taşra teşkilatı kadrolarına hâlen bulundukları kadro dereceleriyle hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunlar durumlarına göre Bakanlıkta ve bağlı kuruluşlarında uygun görülen işlerde çalıştırılır. Bu şekilde atananların kadroları, herhangi bir sebeple boşaldığında hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Baştabip, baştabip yardımcısı ve başhemşire kadrolarında bulunanlar meslekleri ile ilgili hizmet sınıflarındaki durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca birlik kapsamına alınan sağlık kurumlarında baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire görevlerini ikinci görev, vekâlet veya görevlendirme suretiyle yürüten personelin bu görevleri kendiliğinden sona erer” demekte ve bu maddeden de anlaşılacağı gibi bir görevden alma yoktur, bir görevden düşme vardır.” dedi.

Amaç Ak Partiyi yıpratmaktır

Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun; “ Şimdi hal böyleyken BOŞ TENEKE misali ses çıkarmaya çalışmak ve komik duruma düşmek nasıl tanımlanabilir? Bolu özelinde de görüleceği gibi Ak parti hükümetlerinin belki de en başarılı olduğu konu sağlık alanında yapılan devrim niteliğindeki değişim ve dönüşüm çalışmalarıdır. Bu devrimi, bu hizmeti algılayabilecek ufku olmayan bu BOŞ TENEKE sağlık alanındaki bu başarıyı sadece bir isime indirgemeye çalışarak çok büyük bir hata içine dahi düşmüştür. Bu meseleyi şahsi bir meseleymiş gibi lanse etmeye çalışan BOŞ TENEKE’ nin amacının Ak partiyi yıpratmak olduğu gayet açıktır. Gereksiz eleştirinin gizli hayranlıktan kaynaklandığını bilen bir kuşaktan geldiğim için bu sözde vekilin açıklamalarını ciddiye almamaktayım. Ancak Kamu Hastaneleri Birliğinde gerçekleşen atamalar konusunda da süreç başladığından bu yana tavrım nettir ve bundan sonrada bu tavrı sergilemeye devam edeceğim. Makamlar mevkiler gelip geçicidir, önemli olan meselenin tamamını Ak partinin ilkeleri ve idealleri doğrultusunda değerlendirerek en doğru kararı vermektir. Bu konu benim açımdan kapanmış bir konudur ve konunun uzatılması yeni atanan başta Yukarı Çarşı eşrafından Hafız Rıfat amcanın oğlu Başhekim Genel Cerrahi Uzmanı Doktor İbrahim Özcan olmak üzere bu hizmet yarışında bayrağı devralan tüm arkadaşlarımıza haksızlık olacaktır. Açıklamamı Gandhi’nin bir sözü ile bitirmek istiyorum; “Bir insanı, ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama, eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretlerini sarf etseniz, nafiledir.” Şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128