Bolu Milletvekili Ercoşkun, kadro müjdesinin tüm ayrıntılarını açıkladı!

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Başbakan Davutoğlu’nun kamuda çalışan taşeron işçiler için verdiği kadro müjdesinin ayrıntılarını geniş kapsamlı bir röportajla açıklayarak, “Böylesine büyük bir taahhüdü sadece AK Parti verebilir ve yine sadece AK Parti yapabilirdi. Öyle de oldu. Milletimizin AK Parti’ye güvenini dün olduğu gibi bugünde boşa çıkarmadık” dedi. Ercoşkun, röportajda, “Kimler bu haktan yararlanacak?”, “Bu kapsamdaki kişilerde aranacak şartlar neler?”, “Kadroya geçecek işçilerin mali ve sosyal hakları neler olacak?”, “Taşeron işçilerin kamuda istihdam süreci nasıl olacak?”, “Belediye ve il özel idarelerinde işçilerin durumu nasıl olacak?” sorularına yanıt vererek, akıllardaki tüm soru işaretlerini giderdi.

Bolu Milletvekili Ercoşkun, kadro müjdesinin tüm ayrıntılarını açıkladı!

HABER: Semih BAYKAL

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınacaklarını açıklaması çalışanları sevince boğdu. AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, konuya ilişkin ayrıntıları kapsamlı bir şekilde açıkladı.

Açıklamalarında, kamuda hem asıl işlerde, hem de yardımcı işlerde çalışan yaklaşık 720 bin işçinin bu haktan yararlanacağını belirten Milletvekili Ercoşkun, “Kimler bu haktan yararlanacak?” soruna şöyle yanıt verdi: “Genel ve özel idareli bütçeler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlar, özel kanunlarla kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar bu haktan yararlanacak.”

İŞTE ÖZEL SÖZLEŞMELİ PERSONELLERDE ARANACAK ŞARTLAR

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarının devamında, taşeron işçilerin özel sözleşmeli personel olarak alınabilmesi için aranacak şartları şöyle sıraladı: “Kurum ve iş açısından kapsamda bulunmak, tasarının TBMM’ye sevk edildiği tarih itibariyle çalışıyor olmak, kapsamdaki idarelerde 1 Kasım 2015 itibariyle çalışıyor olmak, yaş hariç devlet memurluğuna atanmak için öngörülen genel şartları taşımak, emekli aylığı almaya hak kazanmamış olmak, 65 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. Ayrıca, haftalık çalışma saatinin tamamında idareye ait işlerde çalışıyor olmak, yapılacak yazılı ya da sözlü sınavlarda başarılı olmak ve devlet güvenliğine karşı suçlar ile Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarla ilgili olarak hakkında herhangi bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak şartları bu süreçte aranacaktır.”

ÖZEL SÖZLEŞMELİ PERSONELLER 4/A’LI OLACAK VE ÇALIŞANLARIN TOPLU SÖZLEŞME HAKLARI BULUNACAK

Ercoşkun, özel sözleşmeli personellerin sahip olacakları haklar hakkında şunları söyledi: “Özel Sözleşmeli Personel unvanlı pozisyona atanacaklar. İhale hak edişlerinin ödendiği bütçe, teşkilat ve birimde istihdam edilecek. Bu istihdamın usul ve esasları ile haklar ve yükümlülüklere ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarıyla düzenleme yapılacak. Sözleşme dönemi 3’er yıllık periyotlar olarak düzenlenecek. Sosyal güvenlik yönünden 4/a’lı (SSK) olacaklar. Memur sendikaları kapsamında toplu sözleşme hakları bulunacak.”

Ercoşkun, ayrıca, “Düzenlemeyle kamuya geçecek taşeron işçilerin maaş ve özlük hakları yönünde bir farklılık olması gündemde değil. Aynı işte ve aynı özlük haklarıyla çalışmaya devam edilecek, maaş ve özlük hakları taşeron firmalar yerine kamu kurumları tarafından yerine getirilecek. Düzenlemeye göre; 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle ihale sözleşmesine göre ödenmekte olan ücret ve diğer mali haklar esas alınacak. 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle mevcut mali hakları, atandığı tarihe kadarki dönemde ‘sözleşmeli personel ücretinde meydana gelen artış oranı’ kadar arttırılarak güncellenecektir. 4/B’li sözleşmeli personelin yararlandığı sosyal haklardan (aile ve yiyecek yardımları) aynen yararlanacaktır” diye konuştu.

 KAMUDA İSTİHDAM SÜRECİ NASIL OLACAK?

Milletvekili Ercoşkun, “Kamuda istihdam süreci nasıl olacak?” sorusuna ise, şu yanıtı verdi: “Kamuda hem asıl işler, hem de yardımcı işlerde çalışan taşeron işçilerin özel sözleşmeli personel olarak görevlendirilebilmesi için yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Yasal düzenleme sonrası özel sözleşmeli personeller aldıkları ücretle beraber aynı işyerinde çalışmaya devam edecek. Kamuya geçişte kişinin mesleği ve kamu hizmetini yapabilmesi ve kamu hizmetini yapabilmesi için gerekli bilgi ve donanıma sahip olup olmadığını belirlemeye yönelik her kurumun hizmet özelliğine göre sınav yapılacak. Ayrıca bu kişilerin güvenlik soruşturmaları da önemli olacak. Buna göre; Yasal düzenlemeden itibaren 30 gün içinde çalışan idareye yazılı olarak başvurulması gerekiyor. Başvuru süresinin bitiminden itibaren 3 ay içinde idarenin başvuruyu incelemesi ve şartları taşıyıp taşımadığını tespit etmesi gerekli. Tespiti izleyen 3 ay içinde merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine atanacaklar için Maliye Bakanlığı’nca pozisyon ve isim vizesi, mahalli idarelerin şirketlerinde istihdam edilecekler için ise İçişleri Bakanlığı’nca isim vizesinin yapılacak. Vize işlemi yapılanlar bu süreyi izleyen 2 ay içinde idarelerince yazılı ya da sözlü sınava tabi tutulacak. Sınavda başarılı olanlar 1 ay içinde vize edilen pozisyona atanacak.”

 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARESİ İŞÇİLERİNİN DURUMU NASIL OLACAK?

Ercoşkun, Belediye ve il özel idaresi işçilerinin durumu hakkında şöyle konuştu: “Belediye ve il özel idareleri işçileri, bu kurumların kuracağı şirketler aracılığıyla istihdam edilecek. Buna göre; Belediye ve il özel idaresinde çalışan işçiler aynen çalışmaya devam edecekler. Bu şirketlere, personel çalıştırılmasına dayalı işler kapsamında verilecek işler 4734 sayılı kanunun 22’nci maddesinde öngörülen limit ve şartlara tabi olmaksızın doğrudan temin yöntemiyle yapılacak.”

“BÖYLE BÜYÜK BİR HİZMETİ YAPARSA SADECE AK PARTİ YAPAR!”

Ercoşkun, açıklamalarının sonunda, “1 Kasım seçimleri öncesi seçim meydanlarında bir araya geldiğimiz kamudaki taşeron işçilerimize kadro sözü vermiştik. Böyle büyük bir taahhüdü ancak AK Parti verebilirdi. Milletimiz bize inandı ve güvendi. Bizlerde milletimizin güvenini yine boşa çıkarmadık. Onlardan aldığımız 4’ncü dönem tek başına iktidarımızda öncelikli olarak bu sözümüzün üzerinde durduk. Nihayet hayata geçiriyoruz. Zaten böylesine büyük bir hizmeti yaparsa AK Parti yapardı ve Allah’ın izniyle öyle de oldu” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2016, 16:43
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128