CHP Bolu İl Başkanlığı Basın Komisyonundan Tanju Özcan’a sert eleştiri

CHP Bolu İl Başkanlığı Basın Komisyonu yazılı bir deklarasyon yayınlayarak CHP Bolu milletvekili Tanju Özcan’a sert eleştirilerde bulundu. Komisyon tarafından hazırlanan açıklamayı noktasına virgülüne dokunmadan yayınlıyoruz…

CHP Bolu İl Başkanlığı Basın Komisyonundan Tanju Özcan’a sert eleştiri

Partimizle ilgili -olmaması gerektiği halde- gündemi meşgul eden birtakım gelişmeler dolayısıyla rahatsızlık duyuyor ve Cumhuriyet Halk Partisi Bolu İl Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Basın Komisyonu olarak, bu açıklamayı yaparak İl ve Merkez İlçe kongrelerimize ilişkin süreci detaylandırmak zorunluluğunu hissediyoruz.

Merkez İlçe kongremize giden süreçte partimiz adına hoş olmayan birtakım gelişmeler yaşanmıştır. Mahalle ve Köy delege seçimleri sırasında Parti tüzüğümüze ve demokrasinin işlerliğine uygun olmayan yöntemlerle üyelerimizin iradesine ipotek konulmaya çalışılmıştır.

Bilindiği üzere delege seçimleri bir üst kurulu belirleyecek olan iradeyi seçmek üzere yapılmaktadır. Bu anlamda bazı parti yöneticileri tarafından üst kurulu hâkimiyet altına almak amacıyla göstermelik şekilde delege seçimlerinin yapılması ve böylece seçilecek delegelerin parti üyeleri tarafından değil de, bazı parti yöneticileri tarafından belirlenmesi demokratik teamüllere ve siyasi etiğe uymamaktadır. Her şeyden evvel partimize yakışmamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin her bir üyesi, tüm makamlara aday olabileceği gibi, delege olma ve istediği kişinin delege olması için oy verme iradesine ve kültürüne sahiptir. Ancak delege seçimlerini yöneten Merkez İlçe yönetimi buna müsaade etmemiş, kendilerince belirlenenleri delege yapma yöntemini uygulamaya koymaya çalışmıştır. Tüzüğümüzün verdiği yetkiyle seçimleri gözlemci olarak izlemek isteyen dönemin İl Yönetim Kurulu üyelerine zorluk çıkarılmıştır. Bu sırada devam etmekte olan delege seçimleri, CHP Tüzüğü’ne göre yetkisi olmamasına rağmen, seçim başladıktan 1 saat sonra dönemin Merkez İlçe Başkanınca iptal edilmiştir.

1 Kasım Genel Seçimleri’nden sonra dönemin Merkez İlçe Yönetimi, Mahalle ve Köy Delege Seçimlerini çok kısa bir takvime sığdırmaya çalışarak ve Tüzüğümüze göre gerekli şartları sağlamadan bir oldubittiye getirerek yapmaya çalışmıştır. Bu seçim sırasında yapılan hukuksuzluklar o sırada İl Başkanımızca Milletvekilimiz Sayın Tanju Özcan ile paylaşılmış ve bu duruma göz yumulamayacağı ve CHP Tüzüğü’ne göre gerekli işlemin yapılacağı kendisine hatırlatılmıştır. Sayın milletvekili de durumu bildiğini, bu yöntemin getirdiği gelişmelerden mes’ul olacağını İl Başkanımıza açıkça ifade etmiştir.

Bahse konu seçim üyelerimizce verilen itiraz dilekçeleri sonucunda dönemin İl Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmiş; seçimin tüzüğe uygun ve demokratik bir şekilde yapılmasını sağlamadığı için kusurlu görülen Merkez İlçe Yönetimi görevden alınmış ve yerine bir Geçici Kurul atanmıştır. Seçimin iptal edilmesine yapılan itiraz sonucunda, Merkez İlçe Seçim Kurulu da İl Yönetimi’nin verdiği iptal kararın CHP Tüzüğü’ne uygun olduğunu belirterek itirazı reddetmiştir.

Görev verilen Merkez İlçe Geçici Yönetim Kurulu mahalle-köy delege seçimlerinin tüzüğün uygun gördüğü biçimde gerçekleşmesi için titiz bir çalışma yürütmüş ve ertesi gün seçim yapılabilir duruma gelinmiştir. Ancak sayın milletvekilinin ortağı olduğu hukuk bürosu tarafından, dönemin İlçe Başkanı adına mahkemeye yapılan itiraz sonucunda görevden alma mahkemenin tedbir kararıyla dava sonuçlanana kadar durdurulmuştur. Genel Merkezimizin müdahil olduğu bu dava halen devam etmektedir. Mahkemenin tedbir kararı ile Mahalle ve Köy Delege seçimleri mahkeme sonuçlanana kadar durdurulmuş ve bu durum tüm üyelere bildirilmiştir. Ancak mahkeme tarafından göreve iade edilen Merkez İlçe Yönetimi hukuki sürecin sonlanmasını beklemeden seçimi yapmak istemiştir. Bazı göstermelik düzenlemeler yapmakla beraber, daha önce yapılan seçimde olduğu gibi yine kapalı kapılar arkasında hazırlanan listeyi sandığa attırmak suretiyle yapılan seçim, üyelerin itirazları sonucunda dönemin İl Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmiştir. İptal kararına yapılan itiraz da Merkez İlçe Seçim Kurulunca ilk seçimde olduğu gibi İl Yönetim Kurulu’nun iptal kararı haklı görülerek reddedilmiştir.

Merkez İlçe yönetiminin Genel Merkezimize karşı yürüttüğü hukuki süreç devam ederken mahalle ve köy delege seçimlerimizin gerçekleşmesi mümkün değildir. Bu süreç esnasında (hepinizin bildiği, izlediği nedenlerle) aldığı disiplin cezası sonucu Merkez İlçe Başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalan Sayın Hüseyin Yıkılmaz’ın ardından görevi üstlenen Sayın Çetin Uç ile görüşen İl Başkanımız, seçimlerin gerçekleşebilmesi için hukuki sürecin tamamlanmasının beklenmesi veya bu süreçten vazgeçilmesi olmak üzere iki yol olduğunu kendisine belirtmiş, durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Ancak, Sayın Çetin Uç, hukuki süreçten vazgeçilmeyeceğini belirtmiştir. Dolayısıyla, bu sürecin tüm ayrıntılarını bilen Sayın Tanju Özcan’ın İl Yönetim Kuruluna yönelttiği eleştiriler haksızdır. Aksine, mahalle ve köy delegelerine hâkim olamamak ve dolayısıyla da istediği kişiyi ilçe başkanı seçtirememek endişesiyle seçimin CHP Tüzüğü’ne ve demokratik teamüllere uygun yapılması önünde en büyük engeli koyanın sayın milletvekili olduğu anlaşılmaktadır.

Yeni seçilen İl Yönetim Kurulumuza yönelik ağır ve asılsız eleştirilere detaylı bir cevap vermek zorunda bırakıldığımız için üzgünüz. Olayların yorumunu takdirinize bırakırken, tüzüğe aykırı hiçbir uygulamaya fırsat verilmediğini özellikle bir kez daha vurgulamak durumundayız. En başta üye iradesini hiçe sayan uygulamayı,“tüm mesuliyeti üstleneceğini” söyleyerek benimseyen, daha sonraki gelişmeleri de en yakından bilen, Milletvekili seçimlerinde birlikte çalıştığı seçilmiş İl Yönetimi ve kendisi gibi düşünmeyen partililerimizle ilgili incitici, üzücü söz ve davranışları nedeniyle Sayın Milletvekilimizi özeleştiri yapmaya davet ediyoruz.

Ülkemizin şu andaki yoğun ve çok sıkıntılı gündeminde böylesi bir durumu paylaşmanın üzüntüsünü ayrıca yaşadığımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmak isteriz.

Saygılarımızla, CHP Bolu İl Başkanlığı Basın Komisyonu 

HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2016, 18:23
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128