CKD den toplu istifa

​​​​​​​Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Bolu İl Başkanı Güllü Yaman ile Yönetim, Denetim Kurulu ve Yedek üyeleri toplu olarak istifa ettiler. Bolu ile birlikte 30 ilin yönetim kurulu ve denetim kurulunun da istifa ettiği öğrenildi.

CKD den toplu istifa

Haber: C. Kutay Aykan

CKD den toplu olarak istifa eden eski Başkan Güllü Yaman, istifa gerekçelerini şöyle açıkladı;

Cumhuriyet Kadınları Derneğinin (CKD) 29 Şubat 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında seçilerek  göreve gelen CKD Genel Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin amacından hızla uzaklaşarak Vatan Partisi’nin ve Vatan Partisi’nin kadın kolu olan Öncü Kadın’ın gündemini ve siyasi çizgisini birebir takip etmeye başlamıştır ve halen de takip etmektedir. Bu durum anılan parti ile veya herhangi bir siyasi parti ile ilişiği olmayan diğer CKD üyeleri arasında çok büyük rahatsızlığa neden olmuştur. Zira bu durumdan rahatsız olan CKD Üyeleri, anılan partinin yazıp oynadığı senaryolarda figüran olmak için CKD ye üye olmamışlardır.

CKD deki bu duruma şaşırmamak gerekir, çünkü 7 kişiden oluşan CKD Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 5 üyesi, CKD Genel Başkanı da dahil olmak üzere, Vatan Partisi’nin ve Öncü Kadın’ın kadrolarında halen aktif görevi olan kişilerdir. Bu kişilerin kimler olduğu ve partideki görevleri, anılan partinin internet sayfasında herkese açık olarak görülebilir. Ne yazık ki bu şahıslar siyasi parti kimliğini hiç tereddüt etmeden CKD ye taşımışlar ve CKD nin bir siyasi partinin organı değil, bir demokratik kitle örgütü olduğunu idrak edememişlerdir.

CKD nin Tüzüğünde belirtilen amacı: “Ulusal Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Devrimleri ile kazanılmış olan ekonomik ve siyasal bağımsızlığın, özgürlük, demokrasi ve aydınlanmanın korunması, savunulması, ülke ve halk yararına geliştirilmesi için çalışmak” tır. CKD nin  bu amaç doğrultusunda; laik, demokratik sosyal hukuk devletinin ve hukukun üstünlüğünün savunulması, genel olarak insan hakları, özelde kadın haklarının korunması, savunulması, ülkemizin kanayan yarası olan kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, eğitim sistemimizin Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda bilimsel eğitim anlayışından giderek uzaklaştırılması, kız çocuklarının okullaşma oranının düşmesi, dinci vakıfların yurtlarında barınmak zorunda kalan çocukların mağduru olduğu cinsel istismar vakaları, giderek sayıları artan çocuk evlilikleri, kadının ekonomik bağımsızlığının olmaması, ekonomik sorunlar ve yoksullukla mücadele gibi pek çok toplumsal sorunun çözümü için çalışması gerekirken; CKD, anılan partinin siyasi amaçlarını gerçekleştirmeye hizmet eden bir parti organı haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak da düşünce ve görüşlerin özgürce ifade edilebildiği “demokratik kitle örgüt olma” niteliğini açıkça kaybetmiş, artık CKD nin ayrı bir Dernek tüzelkişiliği olarak mevcudiyetinin bir anlamı kalmamıştır.

CKD Genel Merkez Yönetiminin; gerek 29 Şubat’tan önceki dönemde gerekse 29 Şubat’tan bu yana yaşanan süreçte dozu giderek artan, kabulü ve tahammülü mümkün olmayan tutum ve açıklamaları nedeniyle, CKD Bolu Şubesi, Şube Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve yedek Üyeleri ile artık amacından sapan ve partizanca hareket eden CKD den istifa etmek zorunda kaldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128