Doğmamış çocuğa kumaş biçildi

Bolu Belediyesi “Nisan Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi” gerçekleşti. Oturumda yapımı devam eden kent meydanı projesi ve kültür parkının yeniden düzenlenmesi çalışmaları sonucunda yapılacak olan...

Doğmamış çocuğa kumaş biçildi

Bolu Belediyesi “Nisan Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi” gerçekleşti. Oturumda yapımı devam eden kent meydanı projesi ve kültür parkının yeniden düzenlenmesi çalışmaları sonucunda yapılacak olan işyerlerinin satışlarının görüşülmesi sırasında mecliste sert tartışmalar yaşandı.

Meclisin CHP’li üyeleri adına konuşan Naci Yörük “Mecliste son seneye girdik. Elimizi vicdanıma koyarak karar verelim, yarın arkamızdan laf söyletmeyelim” dedi.

 

Bolu Belediyesi “Nisan Ayı Meclis Toplantısı Birinci Birleşimi” gerçekleşti. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz Başkanlığında gerçekleşen toplantıda sekiz gündem maddesi görüşüldü. Açılış, yoklama ve saygı duruşuyla başlayan meclis programı encümen üye seçimiyle devam etti. Gizli oylamayla yapılan seçim sonrasında Kazım Konak, Muzaffer Zengin ve Abdullah Yücesan encümen üyesi olarak seçildiler. Gündemin üçüncü maddesi ise İhtisas Komisyon Üyelerinin seçimi ile ilgiliydi.Dört ayrı başlık altında yapılan seçimlerde Plan ve Bütçe Komisyonu’na Mehmet Özbostancı, Canan Akbay, Aytaç Eskicioğlu, Cahit Görüş, Erhan Beykoz seçilirken, İmar Komisyonu’na Haluk İnceler, Burak Balaban, Basri Gökdemir, Necati Yılmaz ve Naci Yörük seçildiler.Bir diğer komisyon seçimi de Çeşitli İşler Komisyonu ile ilgiliydi. Bu komisyona da İsmail Gezgin, İsmail Yamantürk, Vildan Beyarslan, Ahmet Seyhan ve Hatice Emel Turan açık oyla seçildiler. Son komisyon seçimi de Teftiş ve Murakabe Komisyonu’na beş üye seçimi ile ilgiliydi. Bu komisyona da Abdulkadir Key, Zerrin Kışlak, Rafet Kırcalı, İ. Yener Bandakçıoğlu ve Nuri Ayhan meclis üyelerinin oylaması sonucunda seçildiler. Dördüncü gündem maddesi ise 2012 faaliyet raporunun görüşülmesi ile ilgiliydi. Rapor Meclis Başkan Vekili Mehmet Özbostancı tarafından meclis üyelerinin oylarına sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Beşinci gündem maddesi de Denetim Komisyon Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi ile ilgiliydi. Rapor Denetim Komisyonu Başkanı Muzaffer Zengin tarafından okunarak meclis üyelerine yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Gündemin altıncı maddesinde de İmar Tadilat Başvurularının Görüşülmesi ile ilgiliydi. On beş ayrı başlık altında görüşülmesi gereken konunun İmar Komisyonu’na havalesi yapıldı. Yedinci gündem maddesi ise birim müdürlüklerinden gelecek evrakların görüşülmesi ile ilgiliydi. Sekiz ayrı başlık altında görüşülen konulardan ikisi oy çokluğu, gider maddelerin ise oy birliği ile komisyonlara havalesi yapıldı. Toplantı sekizinci gündem maddesi olan dilek ve temenniler ile sona erdi.

 

 

CHP’lilerden encümen tepkisi!

 

Oturumda belediye’ye ait 93 ada 6 parsel ve 80 ada,30 parsel numarasına kayıtlı taşınmazlarda yer alan işyerleri ile Büyükcami mahallesinde bulunan kayıtlı taşınmazların işlem yapılması ve işlemleri için encümene yetki verilmesi ile Belediye’ye ait Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’na ait işyerlerinin 5393 sayılı kanunun 18/e maddesi gereği işlem yapılması ve işlemleri için Encümene yetki verilmesi konusunun görüşülmesi sırasında oturumun CHP’li meclis üyeleri konunun mecliste görüşülmeden encümene sevk edilmesine karşı olduklarını söyleyerek bu yüzden oylarını ret yönünde kullanacaklarını söylediler. Karar meclisten oy çokluğuyla çıktı.

 

Faaliyet raporunun kapağını bile açamadık

 

 2012 faaliyet raporunun görüşülmesi sırasında söz alan CHP Grup başkanvekili Cahit Görüş ile Hüseyin Ekrem Serin ise faaliyet raporunun kapağını bile açmaya vakit bulamadıklarını vurgulayarak; “Toplantı saat 17’00 de başlıyor. Böylesine önemli bir rapor bize 14.40’da geliyor. Bu oylamayı önümüzdeki toplantıya bırakalım ki bizde inceleme fırsatı bulalım. Yoksa buna karşı oy vereceğiz” şeklinde konuştular.

 

 

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER