Dününü bilmeyen yarınına sahip çıkamaz

Türk Emekli Sen Bolu şube başkanı Mehmet Kuş yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, ve ülke değerlerini yarınlara taşıyan en değerli varlıklar olduğunu söyledi.          ...

Dününü bilmeyen yarınına sahip çıkamaz

Türk Emekli Sen Bolu şube başkanı Mehmet Kuş yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kuran, ve ülke değerlerini yarınlara taşıyan en değerli varlıklar olduğunu söyledi.           “Yaşlılık, yarınlarımıza ışık tutacak tecrübeleri barındıran, dün ile bugünümüzü kaynaştıran, hayatımızın önemli bir dönemini ifade eder.” Diyen Kuş; “Her canlı yaşadığı müddetçe yaşlanır, fiziksel olarak zayıflar. Bu nedenle çoğu zaman desteğe ihtiyaç duyar. İşte bu hallerde yaşlılarımıza vereceğimiz destek ve onların tecrübelerinden yararlanmak bizleri toplumsal olarak bir üst seviyeye çıkaracaktır. Toplumun tüm fertlerinin gelecek kaygısı taşımadan, yarınlara güvenle bakabilmeleri son derece önemlidir. Ancak gençlik ve olgunluk evresini geride bırakmış yaşlılarımız için “güven” hayati derecede anlam kazanmaktadır. Yaşlılar gelişmiş ülkelerde hiçbir kaygı taşımadan kalan ömürlerini huzurlu ve mutlu bir biçimde sürdürmekte, özellikle Türk Dünyasında yaşlılarla özel bir önem verilmekte, toplumun aksakallıları olarak saygı ve itibar görmektedir.” Şeklinde konuştu.

 

Sosyal devlet varlığını hissettirmeli

 

Türk Emekli Sen Bolu şube başkanı Mehmet Kuş sözlerini şu şekilde tamamladı;“Ülkemizdeki sosyal güvenlik şemsiyesi, sosyal dilimlere göre yeni yeni güncellenmekte, özellikle tarım ve serbest meslek sahipleri ile işsizlerin sosyal güvenceleri neredeyse yok denecek kadar azdı. Yaşlılarımızın toplum içerisinde daha saygın olmaları ve hayatlarını daha rahat, daha mutlu sürdürmeleri için her türlü tedbirleri alma görevi olan sosyal devlet, sosyal güvenlik şemsiyesini genişleterek tüm yaşlıları kapsam içine almalıdır. Yaşlılar düşük gelir düzeyi nedeniyle dengesiz beslenmeden kaynaklanan hastalıkların etkisi altındadır. Bu nedenle özellikle “sağlık” konusunda hassas sınıfta değerlendirilen yaşlılarımızın muayene ve tedavi giderlerinin bütçelerine yük olmayacak düzeye indirilmesi gerekmektedir. Yaşlılar, huzur içerisinde, kimseye muhtaç olmadan geçinebilecekleri bir gelir düzeyi ile rahatça muayene ve tedavi olacakları bir sağlık sistemi talep ediyorlar. Sosyal Devlet geleceği için geçmişine, aksakallılarına, anne, baba, nine ve dedelerimize insanlık adına sahip çıkmalıdır. Dününü bilmeyen yarınına sahip çıkamaz.”

 

 

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124