EĞİTİM SEN’DEN MEB’E İKİ DAVA

Bolu Eğitim Sen Şube Başkanı Erkan Korkmaz; “Kendi çıkardığı yönetmeliği yayınladığı bir genelge ile çiğneyerek okul yöneticilerine olan kinini ve nefretini bir kez daha gösteren MEB’e karşı dava açtık. MEB’in bir diğer uygulaması olan MEB Çalışanları arasında ayrımcılık yapan genelgenin iptali için de dava açtık” dedi.

 EĞİTİM SEN’DEN MEB’E İKİ DAVA

MÜDÜRLERİN GÖREVİNE BİR AN ÖNCE SON VERMEK İSTEYEN GENELGENİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI

 

“Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü`nce 81 il Valiliğine gönderilmek üzere 26.08.2014 gün ve 106676 sayıl Genel Yazının/Genelge yayımlanmıştır” diyerek sözlerine başlayan Korkmaz şunları söyledi; Genelgede; "Dört yıllık görev süresini dolduran müdürlerden değerlendirme sonucunda 75`in altında puan almaları nedeniyle görev süreleri uzatılmayacak olanların, görev yerlerinin belirlenmesi sırasında mağdur olmamaları bakımından yerlerine atanacak müdürlerin göreve başlamaları beklenmeksizin en kısa sürede öğretmenliğe atanmaları"nın uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin ‘Mevcut yöneticiler` başlıklı Geçici 1 inci maddesinin 2’nci fıkrasında; "Bu maddenin birinci fıkrasına göre yöneticilik görevi 2013-2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam eder." Hükmüne yer verilmiştir.

 

Görev süresi uzatılmayan okul müdürlerinin görevine yerlerine yenileri atanınca zaten son verilecektir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı, il/ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerinin tamamen hukuk dışı saiklerle hareket ederek, herhangi bir bilgi veya belgeye dayanmadan düşük puan verdikleri, dolayısıyla görev sürelerini uzatmayacağı okul müdürlerine duyduğu öfke o kadar büyük olmalı ki, Yönetmeliğin GEÇİCİ 1. maddesine rağmen okul müdürlerinin görevine bir an önce son vermeye çalışmaktadır. Genelgenin başka biçimde anlaşılmasına olanak yoktur.

Bu nedenle Genelgenin öncelikle yürütmesinin durdurulması, daha sonra iptaline karar verilmesi istemiyle dava açtık.

 

İkinci bir dava olarak ise ‘2014 Yılı Engelli Personel Yer Değişikliği’ genelgesiyle öğretmenlere yer değiştirme hakkı tanınmamasına dava açtık” şeklinde konuşan Korkmaz; “Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü`nce 10 Temmuz 2014 günü ‘2014 Yılı Engelli Personel Yer Değişikliği` konulu bir Genelge yayımlanmıştı. Tüm il valiliklerine gönderilen bu Genelge uyarınca, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilen engelli personele ‘adaylıkları kaldırılmış olanların hizmet şartı aranmaksızın`, ‘halen aday konumunda olanların ise adaylıklarının kaldırılmasını müteakip hizmet süresi şartı aranmaksızın`, bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri il emrine kadroları ile birlikte yer değiştirme hakkı tanınmıştır. Ancak Genelge`nin ikinci paragrafından yer alan, ‘eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı dışındaki hizmet sınıflarında" ibaresi uyarınca, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfında görev yapan öğretmenler bu haktan yararlanamayacaktır.

Dava konusu Genelge hükmü Anayasada ifadesini bulan ‘Genel Eşitlik` ilkesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının 72 nci maddesine, dolayısıyla normlar hiyerarşisine aykırı bulduğumuzdan öncelikle yürütmesinin durdurulması daha sonra iptaline karar verilmesi istemiyle dava açtık” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2014, 10:23
YORUM EKLE
YORUMLAR
CELAL ARSLAN
CELAL ARSLAN - 7 yıl Önce

milli eğitim bakanlığı sadece çıkardığı yönetmeliğe değil, yönetmelik sonrası yayınladığı kılavuza da aykırı hareket ediyor. her ikisinde de görevi düşen eğitim yöneticilerinin, yerlerine görevlendirilen yöneticiler gelene kadar hiç bir işlem yapılmaksızın aynı statülerinin devam edeceği hükmü bulunmaktadır. başka bir değişle ekim ayında yapılacak son görevlendirme sürecine kadar hiç bir yöneticiyi görevden alma hakkı bulunmamaktadır.

SIRADAKİ HABER

banner128

banner124