Emekçiler İşçi bayramını kutladı

1 Mayıs İşçi ve Bahar bayramı Bolu’da yüzlerce kişinin katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı.

Emekçiler İşçi bayramını kutladı
 Haber; Duygu Kaya

 

1 Mayıs İşçi bayramı İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan bankalar meydanında siyasal partilerin, sendikaların ve vatandaşların geniş katılımıyla kutlandı. Kutlamalar Valilikten başlayıp belediye meydanına kadar yapılan yürüyüşün ardından basın açıklaması ve halaylarla sona erdi. Kutlamalara Türk-İş, KESK, CHP, ADD, EMEP gibi siyasal örgütler ve sendikalar katıldı. Katılımcılar adına basın açıklamasını Türk-İş Bolu İl Temsilcisi Özgür Elçi yaptı.

                 İnsan Onuruna Yakışır İş Herkesin Hakkıdır

 

1 Mayıs kutlamaları için basın açıklaması yapan Özgür Elçi ‘’ Bugün tüm dünyada emekçiler, emeğin uğradığı haksızlıklara karşı hep beraber sesini yükseltiyor. Tüm dünyada emekçiler, bir asır önce 8 saatlik çalışma uğruna canlarını veren emekçi kardeşlerini anarken, bugün hala birçok ülkede, benzeri çalışma koşullarının var olmasına isyan ediyor. İsyan ediyoruz. Ülkemizde güvencesiz çalışma biçimlerine; adaletsizliklere isyan ediyoruz. İşsizliğe, yoksulluğa isyan ediyoruz. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin paralı hale getirilmesine, sosyal devletin gün geçtikçe budanmasın isyan ediyoruz. Bugün ülkemizde emekçilerin yarısı kayıt dışına çalışıyor. Ulusal İstihdam Stratejisinin emek karşıtı yaklaşımlarıyla kıdem tazminatımıza göz dikiliyor, asgari ücret bölgeselleştirilmek, esnek ve kuralsız çalışma biçimleri yaygınlaştırılmak isteniyor. Taşeron işçiliği yaygınlaştırma, kuralsızlaştırma planları yapılıyor. Örgütlenen işçiler işten atılıyor. İş kazası adı verilen cinayetler durmak bilmiyor. Biz sosyal adalet, eşitlik ve refah istiyoruz. Özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve yasalar istiyoruz. Tüm çalışanlar için insan onuruna yaraşır yaşama koşulları ve sendikal haklar istiyoruz. 1Mayıs alanlarından verilen mesajlar hükümet tarafından iyi anlaşılmalıdır. Emekçilerin sefaletinin kimseye refah getirmeyeceği bilinmeli. Hükümet emek karşıtı politikaları bir an evvel terk ederek, taleplere kulak vermelidir. Toplumsal barış ve huzurun sağlanması demokratikleşme ile mümkündür. Anayasa katılımcı demokrasinin tüm kurum ve kurallarının sağlıklı işleyeceği bir yapıya kavuşturulmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm kurumları hukuk devleti anlayışıyla hareket etmelidir.”dedi.

 

 

                İşçilerin İş Güvencesi Sağlanmalıdır

Özgür Elçi basın açıklamasında uzun tutukluluk sürelerine, basın düşünce ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılara da yer verdi. Elçi insan onuruna yaraşır işin herkesin hakkı olduğunu ve istihdamın korunup, geliştirilip, işsizliğin önlenmesi gerektiğine değindi. Elçi ‘’ Cinayet haline gelen iş kazaları önlenmeli, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri arttırılmalıdır. Haksız işten çıkarmalar önlenmeli, iş güvencesi işe iadeyi sağlayacak biçimde yeniden ve öncelikle düzenlenmelidir. Kayıt dışı ekonomi, kayıt altına alınmalıdır. Kıdem tazminatı işçiler bakımından vazgeçilmez ve tartışılmaz bir haktır. Buna el uzatılması, ortanda kaldırılması ya da daraltılması yönündeki talepler gündeme dahi getirilmemelidir. Asgari ücretin bölgeselleştirilmesi girişimlerinden vazgeçilmelidir. Esnek ve kuralsız çalışma biçimlerini yaygınlaştırma girişimlerine son verilmelidir. Taşeronlaşma engellenmelidir. Vergi adaletsizliği giderilmelidir. Doğal yaşam korunmalı, ekolojik çevre tahribatına son verilmelidir. Engellilerin toplumsal yaşama eşit bireyler olarak katılması sağlanmalıdır.’’ Şeklinde konuştu.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2013, 18:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128