EMO, Hükümete dava açtı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) elektrik zamlarının gerekçesinin halka detaylı ve yeterli şekilde anlatılmadığı gerekçesiyle Danıştay 13. Dairesi'ne elektrik zammın iptali için dava açtı.

EMO, Hükümete dava açtı

Haber: Erdal Tanrıverdi

EMO dava dilekçesinde, "Özel sektörün yüksek kâr marjı sebebiyle de katlanan elektrik maliyetinin tüketicilerden tahsili anlamına gelen bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali gerekmektedir" ifadesini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nca (EPDK) 1 Ekim 2019 tarihinde yapılan basın açıklamasında, “elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dâhil % 14,90 artış yapıldığı” ifade edilmişti.

100 KWH ENERJİYE 71 TL

Açıklamada, “Söz konusu artışta bir önceki tarife dönemine göre EÜAŞ Toptan Satış Tarifelerinde oluşan değişim en önemli etken olmuştur. Bu kapsamda 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kWh elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 TL ödenecektir” denmişti.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), EPDK`nın elektrik zammı kararının ve yayımladığı tarife tablolarının, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve tarifelerle ilgili ikincil mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla iptali ve yürütmesinin durdurulması için Danıştay 13. Dairesi`nde dava açtı.

ŞU İFADELERE YER VERİLDİ

Enerji kaynaklarının etkin ve etkili kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi, oda üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması, ülke çıkarlarına uygun politikalar üretilmesinde kamusal görevleri olan Elektrik Mühendisleri Odası`nın, elektrik faturalarındaki artışa ilişkin kurul kararının ve uygulamasının iptali için dava açmakta üyeleri ve kamu adına menfaati olduğu açıktır. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği Kurum, elektriği yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli olarak sunmakla yükümlüdür. Ancak mevcut tabloda tüketiciye yüksek maliyetli ve düşük kaliteli elektrik sunumu söz konusudur. Aynı kanunun 17. maddesinde yer alan tarifelerin, ilgili tüzel kişi tarafından Kurulca belirlenen usul ve esaslara göre, tarife konusu faaliyete ilişkin tüm maliyet ve hizmet bedellerini içerecek şekilde hazırlanacağına dair hükmüne de aykırılık söz konusudur. Kurul kararı açık ve ayrıntılı olmamakla tüketicinin bilgi alma hakkını ihlal edici niteliktedir.

Bu kapsamda, idari işlemin hukuka aykırılığı açık olup, uygulanması kamu yararının ihlali sonucunu doğurmaktadır. Kamusal bir enerji politikası yürütülmemesinden doğan ve özel sektörün yüksek kâr marjı sebebiyle de katlanan elektrik maliyetinin tüketicilerden tahsili anlamına gelen bu kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali gerekmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER