Fahri Müfettiş mi olmak istiyorsunuz?

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaparak ilimizde yaşayan vatandaşların fahri müfettiş olmak için müracaatların açıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi.

Fahri Müfettiş mi olmak istiyorsunuz?

HABER: KASIM ŞAHİN

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek-6’ncı maddesiyle; trafik güvenliğine katkıda bulunmak, denetim hizmetlerinde görevli personele yardımcı olmak, sürücülere her zaman ve her yerde denetlendikleri duygusunu yerleştirmek ve vatandaşlarımızın doğrudan denetime katılımını sağlamak amacıyla gönüllülük esasına dayalı olarak Fahri Trafik Müfettişliği müessesesi kurulmuş, Fahri Trafik Müfettişleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile de görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından Kasım ayında yapılması planlanan Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun 5’inci toplantısında Fahri Trafik Müfettişi adaylarının durumlarının değerlendirileceği bildirilmiş olup, Valilik Makamının Olur'ları ile İlimizde Fahri Trafik  Müfettişi boş kontenjanı sayısı 88 (seksen sekiz) olarak belirlenmiştir. Belirlenen kontenjan sayısı kadar, 25.10.2016 tarihine kadar;

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ MÜRACAAT ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az kırk yaşında olmak,

c) Yüksekokul mezunu olmak

d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,

f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

Yukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanların, iki âdet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2016, 17:20
YORUM EKLE
YORUMLAR
Noname
Noname - 4 yıl Önce

kesinlikle saçmalık ..

SIRADAKİ HABER

banner128