GEREDE’DE İŞ BİRLİĞİ YAPAN KOBİ’LERE 10 MİLYON TL DESTEK

KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta, Gerede ilçesinde işbirliği yapan kobilere destek verileceğini açıkladı. Usta açıklamasında destek programının detaylarının aktardı.

GEREDE’DE İŞ BİRLİĞİ YAPAN KOBİ’LERE 10 MİLYON TL DESTEK

Haber: N. Halid Altundal

KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta, Gerede ilçesinde kobilere İşbirliği Destek Programı kapsamında destek verileceğini aktardı. KOSGEB İl Müdürü Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada programın detaylarını paylaştı. Usta açıklamasında, “Gerede ilçemizde deri imalat sanayiinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin 2 ayrı işletici kuruluş çatısı altında bir araya gelerek yapmış olduğu İş Birliği Destek Programı başvuruları onaylandı. Deri imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren biri 5,  diğeri ise 6 firmanın bir araya gelmesi ile kurulması planlanan 2 işletici kuruluşun başvuruları onaylanmıştır. 2 işletici kuruluş proje süresi boyunca KOSGEB’den 10 Milyon TL’ye yakın destek almaya hak kazanmıştır. Toplamda 2 işletici kuruluşun yapacağı 20 milyon TL den fazla yatırım tutarının 10 milyona yakın kısmı KOSGEB tarafından desteklenecektir. Kabul edilen projeler kapsamında KOSGEB tarafından işletici kuruluşların Makine teçhizat, yazılım ve personel giderleri desteklenecektir. KOSGEB tarafından desteklenecek olan 10 milyonun 3 milyonu geri ödemesiz 7 milyonu ise faizsiz geri ödemeli şeklinde gerçekleşecektir. Geri ödemeler ise işletici kuruluşların proje süresi olan 20. Ayın sonundan itibaren 12 ay sonra geri ödenmeye başlanacaktır. Geri ödemeler 4’er aylık 6 eşit taksit halinde faizsiz olarak gerçekleşecektir. İşletici kuruluşlar marifetiyle yapılacak bu büyük yatırımın özelde ilçemiz ve ilimiz ekonomisine genelde ise ülke ekonomimize sağlayacağı katma değer ve istihdam boyutunu göz önünde bulundurduğumuzda bu yatırıma KOSGEB olarak destek sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. KOSGEB olarak KOBİ’lerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz” dedi.

İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Programla ilgili detayları da aktaran Usta açıklamasında ayrıca, “Bu programın amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır. Proje başvurusunda, iş birliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Ancak orta-yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 3 (üç) işletmenin, yüksek teknoloji alanlarında gerçekleşecek işbirliklerinde en az 2 (iki) işletmenin, büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda en az 1 (bir) işletmenin projede yer alması yeterlidir” ifadelerine yer verdi.

Usta son olarak ise ortalık modelleri, destek oranı ve karşılanabilecek giderlere ilişkin ise şu bilgileri verdi: “İşletici kuruluş modeli: Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, iş birliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin işletici kuruluş tarafından yürütüldüğü ortaklık modelidir. Yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların tek bir yapı tarafından gerçekleştirileceği iş birliği ortaklık modelidir. İşletici kuruluşun, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen limited veya anonim şirket statüsünde kurulması gerekir.

Proje ortaklığı modeli: Proje ortaklarından her birinin, başvuru formunun faaliyet-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ortaklık modelidir. Yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların proje ortağı işletmeler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirileceği işbirliği ortaklık modelidir.

Destek üst limit ve destek oranı: İşletici kuruluş modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 1.500.000 (bir milyon beş yüz bin) TL ve geri ödemeli 3.500.000 (üç milyon beş yüz bin) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beş milyon) TL’dir. Proje ortaklığı modelinde proje destek üst limiti geri ödemesiz 1.500.000 (bir milyon beş yüz bin) TL ve geri ödemeli 3.500.000 (üç milyon beş yüz bin) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beş milyon) TL’dir. Bu üst limit, öncelikli teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek projeler için geri ödemesiz 3.000.000 (üç milyon) TL ve geri ödemeli 7.000.000 (yedi milyon) TL olmak üzere toplam 10.000.000 (on milyon) TL’dir.

Desteklenecek proje giderleri: Program kapsamında, Kurul kararı ile aşağıda yer alan giderlere destek verilir.a) Personel, b) Makine, teçhizat ve kalıp, c) Hammadde ve malzeme, ç) Yazılım, d) Hizmet alımı, e) Diğer giderler”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124