Gününüz kutlu olsun…

1-7 Mart tarihleri arası Muhasebeciler Haftası olması nedeni ile Anıtpark’a Bolu’da faaliyet gösteren S.M.M.M odası çelenk bıraktı.

Gününüz kutlu olsun…
 Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu S.M.M.M. Odası Başkanı Necmi TUNCA yaptığı açıklamada TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, Ülke genelindeki 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ile 8 Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı, 96 bin meslek mensubu, 21 bin stajyer, büro çalışanları ve aileleriyle birlikte sayısı 500 bin’e ulaşan muhasebe camiası olarak MUHASEBE HAFTASINI kutluyoruz.” dedi.

Tunca “ Köklü bir geçmişe sahip olan ve 25 yıl önce yasal statüsüne kavuşan mesleğimiz, Devlet ile mükellef arasında köprü görevi yapan bir meslek grubudur. Uluslararası gelişmelerle birlikte mesleğimiz, kamu maliyesinin güçlenmesine katkı koymanın yanı sıra, ticari işletmelerimizin gelişmesinde yol gösterici ve uluslararası alanda rekabet anlamında ivme kazandırıcı bir görev üstlenmektedir. Taleplerimiz ve beklentilerimiz kamu maliyesinin daha da iyileşmesi içindir, işletmelerimizi geliştirmek içindir, kısacası ülkemiz içindir. Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarının, ülkemizde de uluslararası standartlara uygun olarak düzenlenmesi en büyük beklentimizdir. Ancak, muhasebe ve denetim mesleğinin mensupları olan bizler, sürekli ertelenen ve büyüyen sorunlarımızın artık çözülmesini istiyoruz.

Necmi Tunca “Ülkemiz ticari hayatını çağdaş bir yapıya kavuşturmak için hazırlanan Türk Ticaret Kanunu, başta denetim olmak üzere çıkış hedefinden uzaklaştırılmıştır. Bağımsız denetimi ve kayıtlı ekonomiyi hayatın her alanında yaşama geçirmek zorundayız. Bu nedenle Maliye Bakanlığı’na sunduğumuz sorunlarımız ve çözüm önerileri raporumuzda belirtilen hususlar ivedilikle hayata geçirilmelidir. Paydaşımız olarak düşündüğümüz Bakanlıklar yeni düzenlemeler konusunda üst Birliğimiz TÜRMOB’un görüşlerini almalıdır. Katma Değer Vergisi oranlarında indirim yapılmalı, Katma Değer Vergisinde vergiyi doğuran olay tahsilâta bağlanmalı Katma Değer Vergisi - Gelir Vergisi - V.U.K. arasındaki çelişkili hükümler giderilmelidir. Meslek mensuplarımızın ücretlerini, tahsil edebilmeleri için önerilerimiz doğrultusunda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

S.M.M.M Odası Başkanı Necmi Tunca “Eğitim, mesleki geleceğimizin en temel ve en önemli önceliğidir. Bu nedenle Eğitim ve öğretim hizmetleri ile sınırlı olmak üzere üst birliğimiz ve Odalarımız gibi Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların iktisadi işletmeleri için Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi istisnası getirilmelidir” ifadelerini kullandı.

Tunca “Ba –Bs formları geçici vergi dönemlerine göre düzenlenerek verilmelidir. Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir. 4. Dönem Geçici Vergi beyanı kaldırılmalıdır. e-beyanname şifresi yalnızca meslek mensuplarına verilmelidir.

1 ve 2 No’lu KDV Beyannameleri ile Muhtasar Beyannameler birleştirilmelidir.

Vergi Daireleri arasında uygulama birlikteliği sağlamak amacıyla hazırladığımız çalışmamız değerlendirilmeli. TÜRMOB ve GİB’in yapacağı ortak çalışma ile “Vergi Daireleri Uygulama Birlikteliği Rehberi” hazırlanmalıdır.

Mali Tatil döneminde inceleme ve denetim yapılmamalıdır.

1 – 20 Temmuz Mali Tatil uygulaması amacına uygun hale getirilmeli, Temmuz ayında verilmesi gereken beyannameler ve bildirimlerin Ağustos ayı içinde verilecek bildirim-beyannamelerle birleştirilerek beyan edilmesi sağlanmalıdır.  Uzlaşma Komisyonlarında Odalarımızın görevlendireceği meslek,  Mensubu bulundurulmalıdır. Meslek mensuplarının yaptıkları sözleşmeler damga vergisinden istisna edilmelidir.  Stajyerlerimiz için sosyal güvenlik primi ve vergi muafiyeti sağlanmalıdır.  Bilgisayar ve yazılım giderleri 2 yıl içinde amorti edilmelidir. Serbest meslek giderleri genişletilerek yeniden düzenlenmelidir Ayrıca Tunca ”Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sorunlarımızın çözümünde ilk tercihimiz diyalog olacak ve diyalog yoluyla sorunlarımızın çözümü için mücadelemiz devam edecektir. Yetkililerden haklı taliplerimize cevap verilmesini, beklentimiz olan yasal düzenlemelerin yapılmasını, mesleğimizle ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerimizin değerlendirilmesini istiyoruz. Muhasebeyi uygulayan ve denetleyenler ile işbirliğine gidilmeyen, onların ve meslek örgütlerinin görüş ve önerilerini yeterince dikkate almayan bir ülkede, adaletli, uygulanabilir ve yeterli ölçüde vergilendirilmiş bir ekonomik düzeni kurmak da oldukça zor, hatta olanaksızdır. Meslek örgütü olarak görevimiz, muhasebe mesleğini geleceğe en iyi şekilde taşımak için gereken alt yapıyı oluşturmaktır. Bu alanda, ülke sorunları ile mesleki sorunların çözümünü ortak paydada buluşturarak çözüm önerilerimizin hayata geçirilmesi için çaba göstermeliyiz. Meslek örgütümüze ve meslektaşlarımıza zarar verecek her türlü olumsuzluklardan uzak durmak tüm meslek mensuplarımızın görevidir. Varlık nedenimizin yaşanabilir bir hayattan geçtiği, geliştirmeyi, döngüleri çözmeyi becerebildiğimiz noktada; yeni dünyaları görünür kılan, sonsuz ufuklarla donanmış mesleğimiz için hiç şüphesiz mücadelemiz devam edecektir.           Tüm meslektaşlarımın, mesleki faydayı ön planda tutan bir anlayışla, kişisel hırs ve beklentilerden uzak durmaya özen göstereceklerini umuyor, sorunlarımızın aşılmasında mesleki dayanışmamızın her zamankinden daha fazla önem taşıdığına olan inancımla meslektaşlarımızın ve bu alanda çalışanların MUHASEBCİLER HAFTASINI kutluyorum “ ifadelerini kullanarak sözlerine son verdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2015, 19:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128