Hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırıdır!

Öğretmenlerin okullarda nöbet tutma görevlerine bir tepki de Aktif Eğitimciler Sendikası (AES) Bolu İl temsilciliğinden geldi. AES Bolu İl Başkanı Zeki Yıldıran yaptığı yazılı basın açıklamasında; “Öğretmene nöbet tutturmak, hukuksuz, mesleğe aykırı, angarya ve zorla çalıştırmadır” diye tepki gösterdi.

Hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırıdır!
Açıklamasının devamında Yıldıran şunları söyledi; “Öğretmenlik mesleği son yıllarda hem maddi hem de manevi açıdan ciddi bir itibar kaybına uğrarken, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hukuksuz ve mesleki esaslara aykırı uygulamalarının da bu erozyona zemin hazırladığı, hatta arttırdığı görülmektedir. Bu uygulamalardan birisi de öğretmene okullarda nöbet tutturulmasıdır. Öğretmene tutturulan nöbet ne hukuk ilkelerine, öğretmenlik mesleğinin gereklerine uygun olmadığı gibi karşılığında öğretmene bir ödeme de yapılmamaktadır. Öğretmene Nöbet Tutturmak Hukuksuzdur: Hukuk sistemimizde öğretmenlerin nöbet görevlerini düzenleyen ortak yasal bir düzenleme mevcut değildir.1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun “Öğretmenlik” başlıklı 43. maddesi “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” hükmünü içermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere öğretmenin asli görevi eğitim ve öğretimdir. Öğretmenin görevleri arasında sayılmayan nöbet kavramı, kanunun hiçbir yerinde de geçmemektedir. Yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 3. maddelerinde yönetmeliğin hazırlanmasına dayanak gösterilen 222, 573, 652, 1739 ve 5580 sayılı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin hiçbirisinde nöbet kavramı geçmemektedir. Bu tablo ortada iken, okullarda ihtiyaç duyulduğunda konuyu temel bir hukuki çerçeveye oturtmak yerine yönetmelik gibi geçici ve yüzeysel düzenlemelere gidilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Nöbet Hizmetleri Özel Talimatı’nın ise hem yasallığı hem de uygulanabilirliği tartışmalıdır. Öğretmenin Güvenlik Sağlamaya Yönelik Nöbet Tutması Mesleki Açıdan Uygun Değildir: Öğretmen bir güvenlik görevlisi değildir. Hiçbir öğretmen, öğretmenlik mesleğine yönelik bilgi ve donanımın kazandırıldığı okullarda ya da programlarda, nöbet görevi ile ilgili hiçbir eğitim almamaktadır. Buna rağmen nöbet tutmaya mecbur edilen öğretmen, nöbeti süresince mesleğiyle değil güvenlik işlemleri ile uğraşmak zorunda kalmakta, hatta yaşanan olaylar nedeniyle fiziksel veya sözlü saldırılara hedef olmaktadır. Uygulama bırakın güvenlik sağlamayı, öğretmenin kendi güvenliğini de tehlikeye atmaktadır. Devletin güvenlik görevini de öğretmenlere yıkarak, onların olası saldırılar karşısında hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Öğretmenin Nöbet Görevi Karşılığı Verilmeyen Bir Emek Sömürüsüdür: Hukuki dayanaktan yoksun, mesleğe aykırı nöbet uygulaması, mevcut şekliyle öğretmene dayatılan bir angarya ve zorla fazladan çalıştırmadır. Diğer bütün mesleklerde, nöbet karşılığında ek ödeme yapılmaktadır. Ancak öğretmene fazladan iş yükü getiren bu külfet karşılığında hiçbir ek ücret ödenmemektedir” dedi.

“EĞİTİM ÇALIŞANLARI OKULLARIN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU OLMAK İSTEMİYORLAR”

Öğretmenlerin Okullarda tuttukları nöbetlerle ilgili eğitim çalışanlarına yapılan ankette eğitim çalışanlarına üç soru yöneltilmiş ve görüşleri istenmiştir. Anket sonuçlarına göre; Nöbet görevi karşılığında ek ders ücreti ödenmeli midir? Sorusunu 2586 eğitim çalışanı cevaplandırmıştır. Katılımcıların 2410 Evet derken 176 katılımcı Hayır cevabını vermiştir. Eğitim çalışanlarının % 93’ü nöbet görevi karşılığında ek ders ödenmesi yönünde görüş bildirmiştir. Nöbet görevi öğretmenler için angarya mıdır? Sorusunu 2547 eğitim çalışanı cevaplandırmıştır. Katılımcıların 2160’ı Evet derken 387 katılımcı Hayır cevabını vermiştir. Eğitim çalışanlarının % 85’i nöbet görevinin öğretmenler için bir angarya olduğu ve asli görevinin dışında iş verildiği yönünde görüş bildirmiştir. Okulların güvenliğinden öğretmenler sorumlu olmalı mıdır? Sorusunu 2593 eğitim çalışanı cevaplandırmıştır. Katılımcıların 132’si Evet derken 2461 katılımcı Hayır cevabını vermiştir. Eğitim çalışanlarının % 95’i okulların güvenliğinden öğretmenlerin sorumlu olmaması önünde görüş bildirmiştir.

“BAZI SENDİKALARIN ALMIŞ OLDUĞU NÖBET TUTMAMA EYLEM KARARINA KATILMIYORUZ”

Bazı sendikaların nöbet tutmama eylem kararına katılmadıklarını ifade eden Yıldıran; “     Okul nöbeti tutmayan öğretmenler, nöbet görevini ifa eden iş arkadaşlarının iş yükünü artıracak, okulun asayiş yönünden işleyişini bozacak böylece eğitim-öğretim olumsuz olarak etkilenecektir. Nöbet görevlerinin aksamasıyla okulda asayiş bozulacak, kavga, şiddet, okul malına zarar verme, hırsızlık gibi olaylar artacaktır. Sorumluluk ve vicdan sahibi aktif eğitimciler görev yaptıkları bir okulda kendi eyleminden dolayı öğrencilerin zarar görmesini istememektedir. Aktif Eğitim-Sen olarak hukuki temelden yoksun, öğretmenlik mesleğinin esaslarına aykırı, keyfi uygulanan ve karşılıksız emek sömürüsü anlamına gelen nöbet uygulamasına karşı çıkıyoruz. Bu uygulamayı bütün okullarımızda protesto ediyor, hükümeti ve MEB’i biran evvel bu konuda hukuki, hakkaniyetli, öğretmene yakışır bir düzenleme yapmaya çağırıyoruz” diye ifade etti. HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2015, 10:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128