Hükümet işsiz bir ebe ordusu yaratıyor

SES Bolu şubesi işyeri temsilcisi Fatma Koçyiğit Ebeler haftası ile ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında” Ebe yetiştiren üniversite bölümleri çoğalırken, kamuda istihdam azaltılmakta işsiz bir ebe ordusu yaratılmaktadır” Dedi

Hükümet işsiz bir ebe ordusu yaratıyor
 SES Bolu şubesi işyeri temsilcisi Fatma Koçyiğit Ebeler haftası ile ilgili bir basın açıklaması yaparak 5 mayıs dünya ebeler gününü kutladıklarını söyledi.”Sağlıkta dönüşüm programıyla gelinen son noktada sağlık alanında çalışan her meslek grubu gibi ebelik mesleğinde de dejenerasyon yaşattırılmaya devam ediyor.” Diyen Koçyiğit; “Türkiye’de 51 bin 905 ebe bulunmaktadır. Bunların,47 bini Kamuda görev yapmaktadır. Hükümetin amacı kamuda sözleşmeli ve taşeron sağlık çalışanı uygulamasını yaygınlaştırılmaktır. Türkiye’de sağlık alanında özelleştirme ve metalaştırma olunca istedikleri kanunu bir günde çıkaran AKP hükümeti, ebelerin çalışma yaşamına ilişkin yasa çıkarmak şöyle dursun bunun sözünü bile etmemektedir. Türkiye'de ebeler kendi iş tanımları dışında başka işlerde de çalıştırılmaya zorlandıkları gibi, yasal düzenlemelerin hala yapılmamasından kaynaklı çalışma yaşamlarında, atamalarında karşılaştıkları sorunlar gittikçe artmaktadır. Sonuçta sağlıkta dönüşümün uygulamaları en çok da ebeler üzerinde mesleki rol kayıplarına neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Ebelik profesyonel bir meslek olmaktan çıkmakta, sağlık çalışanı olarak görülmeyip yardımcı sağlık elemanına dönüştürülmektedir. Bunlar yetmezmiş gibi son günlerde artarak devam eden saldırı ve şiddet olayları, can güvencemizin olmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ebelik mesleğinin “ağır ve tehlikeli işler” kapsamına alınarak fiili hizmet tazminatı verilmelidir. Yetkililer tarafından ebeler, yardımcı sağlık personeli olarak adlandırılmaktadır. Oysa ebeler sağlık personelidir bu hata derhal düzeltilmelidir. Sağlık hizmetinin sunumunda bu kadar önemli yeri olmasına rağmen, kamu kurumlarında yeterince kadro açılmaması ebelerin istihdam sorunlarının başında gelmektedir. Kalkınmışlık göstergeleri arasında ilk sıralarda yer alan anne ölüm oranı, bebek ölüm oranı, 5 yaş altı ölüm oranı ve kızamık sıklığının azaltılmasında ebeler birinci derecede öneme sahiptir.” Dedi.

 

“Yapılan bu uygulama ile ebelik mesleği yok sayılmaktadır”

 

SES Bolu şubesi işyeri temsilcisi Fatma Koçyiğit; “Birinci basamak sağlık hizmetlerinin tasfiyesinin ardından aile hekimliklerinde çalışan ebelerin yeni adları aile sağlığı elemanı olmuştur. Yapılan bu uygulama ile ebelik mesleği yok sayılmaktadır. Kendi mesleğini kapsamayan birçok angarya işi yapmak zorunda bırakılmıştır. Meslekleri dışında kurumlar da, başka görevlerde zorla çalıştırılmakta ve mesleklerini icra etmeleri engellenerek Cezaevlerinde üst araması bile yaptırılır hale getirilmişlerdir. Ebe yetiştiren üniversite bölümleri çoğalırken, kamuda istihdam azaltılmakta işsiz bir ebe ordusu yaratılarak Kamuda sözleşmeli ve taşeron sağlık çalışanı uygulamasının yaygınlaşması ile ebelerin sağlık alanında daha fazla emek sömürüsüyle karşı karşıya getirilmektedir. Ebelik başlı başına meslek iken, hemşirelik hizmetini yapan ebelerin hemşireliğe geçirilmesi ile ebelik mesleğinin görev sınırları belirsizleştirilerek mesleki bağımsızlıkları yok edilmektedir. Sağlıkta Dönüşüm sürecinde ortaya çıkan bu ağır tablo, bütün sağlık emekçilerinin özel, kamu, taşeron ve kadrolu diye ayırmadan örgütlenmemizi zorunlu kılmaktadır. Sağlık hizmeti bir ekiptir. Ebelerde bu ekibin ayrılmaz üyeleridir. Bu sürece dur demek için; taşeron sözleşmeli kadrolu hep birlikte mücadeleyi yükselterek devam edeceğiz.”dedi.

 

 

Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2013, 11:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER