seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

İlk referandum anketi açıklandı

Alp Araştırma Şirketi tarafından 30 anketör ile 1284 kişi üzerinde yapılan anket çalışması sonuçlandı. Bir gün içerisinde tamamlanan Evet mi? Hayır mı? Anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

İlk referandum anketi açıklandı

 Özel Haber: Kasım ŞAHİN

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan referanduma az bir süre kala siyasi partiler alanlara çıkarak Evet ve Hayır oylarını toplamak için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyorlar. Bolu’da faaliyet gösteren Alp Araştırma Şirketi anketörleri tarafından Pazartesi günü referandum anket çalışması yapıldı. Çalışmalar sonrası ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Anketin sonucunda Evet ile Hayır arasında sadece 0.3 fark oluştu. Bu fark Hayırcıları ön plana çıkarttı.

Yapılan ankete 605 Ak Partili katılırken, bunlardan 434’ü Evet, 98’i Hayır, 66’sı kararsız, 2’si oy kullanmayacağını ve 5 kişide farklı cevap verdiği belirlendi. CHP’li seçmenlerden ise 284 Bolulu vatandaş ankete katıldı. CHP’li seçmenlerden 23’ü Evet, 245’i Hayır, 13’ü kararsız, 3’ü oy kullanmayacağını beyan etti. Diğer bir önemli parti olan ve Ak Partiyle birlikte omuz omuza referanduma giden MHP’de ise büyük bir şaşkınlık gözlemlendi. Ankete katılan 218 MHP’liden 51’i Evet, 141’i ise Hayır oy kullanacağını açıkladı. 22 seçmen kararsız olduğunu, 3 MHP’li ise oy kullanmayacağını 1 MHP’lide farklı cevap verdi. EVET-HAYIR oylamasında bir diğer güç olarak gösterilen HDP’li seçmenlerde ankete şu şekilde cevap verdiler. Ankete katılan 11 HDP’li den 2’si Evet, 7’si Hayır, 1’i kararsız, 1’i oy kullanmayacağını açıkladı. Saadet Partisinden de 14 seçmen ankete katıldı. 3’ü Evet derken 10’u Hayır oyu yönünde 1’i karasız yönünde görüş bildirdi. Anketin bir diğer partisi ise BBP oldu. 114 BBP’liden 30’u Evet, 41’i Hayır derken, 33’ü kararsız, 2’si oy kullanmayacağını 8’i ise farklı cevaplar vererek ankete katıldılar.

Bin 284 seçmenin katıldığı referandum anketinin sonucunda da ortaya çok çarpıcı bir tablo çıktı. Anket sonuçlarına göre EVET yüzde 43.1, HAYIR ise 43.4 oldu. Kararsızlar ise yüzde 11.1 olarak değerlendirildi. Bolu’da EVET-HAYIR sonuçlarını kararsız olan yüzde 11.1’lik kesim ile oy kullanmayacak olan yüzde 1.3’lük kesim sandığa giderse belirleyici olacak. Şu anki anket sonuçlarına göre HAYIR önde gidiyor.

 

 

ANKET DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

Alp Araştırma Şirketi yöneticileri yaptıkları anket hakkında görüşlere yer verdiler; 27 Şubat 2017 tarihinde Bolu merkez de 1284 seçmenle bir anket gerçekleştirdik. Bu ankette seçmenlere, İkameti, yaşı, cinsiyeti, mesleği, eğitimi, son genel seçimde hangi partiye oy verdiği, referandumda ne diyeceği, seçimin adil olup olmadığı, seçmende kutuplaşma olup olmadığı ve bu gün seçim olsa hangi partiye oy vereceği soruldu.

 

Açıklamalara geçmeden önce anket uygulamasının genel bir değerlendirmesini yaparsak, daha önce yaptığımız tüm anketlerden (2002 de beri) en zor anketimiz olmuştur. Seçmenlerden cevap almakta zorlandık. İlk defa bu kadar düşük oranda cevap veren oldu. Özellikle kadınlar anketimizi cevaplamakta isteksizdiler. Anketörlerimizin büyük çoğunluğu bayanlardan olmasına rağmen.

 

Bir diğer direnç memurlardan geldi. Katılımcılardan da görüleceği gibi memurlar ankete katılmak istemiyor. Ya üzerlerinde baskı hissediyorlar ya da çekiniyorlar. Cevap verenlerin içinde de hayır tercihini kullananlar çoğunlukla.

 

Yine anketörlerimizin izlenimlerine göre seçmenlerdeki kutuplaşma izlenebilir hale gelmiş, hayır oyu verenlerle evet oyu verenler arasında tartışmaların olduğu görülmüştür.

 

Genel kanaatim şudur. Hayır oyu kullanacak seçmen  kendisini baskı altında hissediyor. Anketi cevaplamamasının en büyük sebebi bu. Ayrıca adil bir seçin yada oylama olmayacağı endişesini taşıyor.

 

 

Tablolar

 

 

 

İkamet

Tablo-1

Sayı

Yüzde

  Yüzde

Cumulative Yüzde

 

İl merkezi

813

63,3

63,3

63,3

ilçe

117

9,1

9,1

72,4

Köy

109

8,5

8,5

80,9

İl dışı

237

18,5

18,5

99,4

Yurt dışı

8

,6

,6

100,0

Total

1284

100,0

100,0

 

 

 

Tablo 1 de seçmenlerin ikamet ettikleri yere göre dağılımı görülüyor. İl merkezi yanında ilçe ve köy gibi örneklerin olması anketi yaptığımız günün özelliğinden kaynaklanıyor. Anketi özellikle Pazartesi günü yapıyoruz ki o gün Bolu’nun pazarı, çok miktarda köy, kasaba ve ilçe sakini şehre geliyor. Böylece homojen bir seçmen kitlesini bir arada yakalayabiliyoruz. Zaten anketlerimizin tutarlı olmasının bir sebebi de budur.

 

Yaşlar

Tablo-2

Sayı

Yüzde

  Yüzde

Cumulative Yüzde

 

18-24

403

31,4

31,4

31,4

25-30

126

9,8

9,8

41,2

31-40

160

12,5

12,5

53,7

41-50

174

13,6

13,6

67,2

51-60

190

14,8

14,8

82,0

61-70

168

13,1

13,1

95,1

70+

63

4,9

4,9

100,0

Total

1284

100,0

100,0

 

 

 

Tablo 2 de seçmenlerin yaş gruplarına göre dağılımı görülüyor. Bolu artık bir Üniversite şehri olduğu için öğrenciler kalabalık bir seçmen kitlesini oluşturuyorlar. Kadınlar ve memurlar gibi yerel seçmen çekingen kaldığından ankete yüksek oranda katılım sağlamıştır.

 

 

Cinsiyeti

Tablo-3

Sayı

Yüzde

  Yüzde

Cumulative Yüzde

 

Erkek

829

64,6

64,6

64,6

Kadın

455

35,4

35,4

100,0

Total

1284

100,0

100,0

 

 

 

Tablo 3 de cinsiyet dağılımı görülüyor. Kota koymadığımız için dengesiz çıkmıştır. Kadınlar cevap vermede isteksiz davranmaktadır.

 

 

 

 

meslekler

Tablo-4

Sayı

Yüzde

  Yüzde

Cumulative Yüzde

 

Memur

94

7,3

7,3

7,3

Esnaf

111

8,6

8,6

16,0

İşçi

147

11,4

11,4

27,4

Ev hanımı

121

9,4

9,4

36,8

Emekli

210

16,4

16,4

53,2

Öğrenci

353

27,5

27,5

80,7

Doktor

2

,2

,2

80,8

Mimar-Müh

8

,6

,6

81,5

Muhasebeci

6

,5

,5

81,9

Öğretmen

16

1,2

1,2

83,2

Çiftçi

29

2,3

2,3

85,4

İşsiz

10

,8

,8

86,2

Serbest

116

9,0

9,0

95,2

Diğer

61

4,8

4,8

100,0

Total

1284

100,0

100,0

 

 

 

Meslek gruplarında ilk dikkati çeken memurların gerektiği oranda ankete katılmadıkları görülüyor. Memurlarda genellikle bir çekingenlik varsa da bu durun son günlerdeki ülke gündemiyle iyiden iyiye kendini gösteriyor. Siyasi tercihlerini açıklamaktan çekiniyorlar. Bir başka önemli bulgu büyük oranda HAYIR oyu kullanacaklarını beyan ediyorlar.

 

Eğitimi

Tablo-5

Sayı

Yüzde

  Yüzde

Cumulative Yüzde

 

Okur-Yazar

62

4,8

4,8

4,8

İlkokul

321

25,0

25,0

29,8

Ortaokul

138

10,7

10,7

40,6

Lise

375

29,2

29,2

69,8

Yüksek ok.

197

15,3

15,3

85,1

Fakülte

149

11,6

11,6

96,7

Yüksek Lisans

40

3,1

3,1

99,8

Doktora

2

,2

,2

100,0

Total

1284

100,0

100,0

 

 

 

Tablo 5 deki değerlerin ülke gerçekleriyle uyumlu olduğu görülmektedir.

 

 

 

 

Son Genel seçimde kime oy verdiniz?

Tablo-6

Sayı

Yüzde

  Yüzde

Cumulative Yüzde

 

AKP

605

47,1

47,1

47,1

CHP

284

22,1

22,1

69,2

MHP

218

17,0

17,0

86,2

HDP

11

,9

,9

87,1

SP

14

1,1

1,1

88,2

BBP

7

,5

,5

88,7

Kullanmadı

31

2,4

2,4

91,1

Diğer

114

8,9

8,9

100,0

Total

1284

100,0

100,0

 

 

 

Çapraz tabloları değerlendirmek için seçmene önceki siyasi tercihlerini de sorduk. AKP yine önde. CHP seçmeni her zaman olduğu gibi ankete az katılım sağlamıştır. MHP ise fazla katılım sağlamıştır. Bunun bir sebebi gençlerin çoğunlukta olmalarıdır.

 

 

Referandumda hangi oyu kullanacaksınız?

Tablo-7

Sayı

Yüzde

  Yüzde

Cumulative Yüzde

 

Evet

554

43,1

43,1

43,1

Hayır

557

43,4

43,4

86,5

Kararsız

142

11,1

11,1

97,6

Kullanmayacak

17

1,3

1,3

98,9

Diğer

14

1,1

1,1

100,0

Total

1284

100,0

100,0

 

 

 

Referandum tercihlerine gelince, AKP dönemlerinde Bolu’da ilk defa AKP karşısında bu oranda bir blok karşımıza çıkıyor. Kırsal kesim ve ilçeler özellikle Gerede bu oranları yükseltse de bir önceki tercih tablosuna bakarak AKP de %4 lük bir kayıp olduğu söylenebilir. Eğer tahminlerimiz doğru çıkarsa ki cevap vermeyenlerin önemli bir kısmının üzerinde baskı hissettiği için böyle davrandığını düşünüyoruz, bunlar sandığa gittiklerinde bu oran daha da yükselebilir. Kararsızların oranı hala yüksek. Bunların da hayıra yakın olabileceği düşünülebilir.

 

 

Sizce adil bir seçim olacak mı?

Tablo-8

Sayı

Yüzde

  Yüzde

Cumulative Yüzde

 

Evet

554

43,1

43,1

43,1

Hayır

562

43,8

43,8

86,9

Kesinlikle hayır

30

2,3

2,3

89,3

Bilgim yok

98

7,6

7,6

96,9

İlgilenmiyorum

6

,5

,5

97,4

Fikrim yok

29

2,3

2,3

99,6

diğer

5

,4

,4

100,0

Total

1284

100,0

100,0

 

 

 

Tablo 8 de enteresan bir durum, aynı zamanda da anketin sağlıklı olduğunu teyit eden sonuçlar çıkmıştır. Referandumun adil yapılıp yapılamayacağı endişesi ile evet hayır oranları aynı çıkmıştır. Hayırcılar endişe ederken, evetçiler rahat görünüyor.

 

 

 

Sizce seçmenler arasında kutuplaşma var mı?

 

Sayı

Yüzde

  Yüzde

Cumulative Yüzde

 

Evet

822

64,0

64,0

64,0

Hayır

347

27,0

27,0

91,0

Bundan sonra olur

26

2,0

2,0

93,1

Biraz var

40

3,1

3,1

96,2

Fikrim yok

47

3,7

3,7

99,8

Diğer

2

,2

,2

100,0

Total

1284

100,0

100,0

 

 

 

En önemli bulgularımızdan biri, ankete katılanların %69’u ülkede bir kutuplaşma olduğunu kabul etmektedirler. Bu toplumsal barış için çok önemli bir orandır. Aslında bu oran tehlike sinyallerini göstermektedir. Bu oranın içinde iktidar partisinin de seçmenleri olması endişenin ortak olduğunu göstermektedir. Ülke gündemine sık sık gelen referandum, seçim gibi ayrışmaya zemin teşkil edecek faaliyetlerde daha dikkatli olunması birleştirici bütünleştirici söylemlerin ön plana çıkarılması gerektiği ortaya çıkıyor.

 

 

 

Bu gün seçim olsa kime oy verirsiniz?

Tablo-10

Sayı

Yüzde

  Yüzde

Cumulative Yüzde

 

AKP

549

42,8

42,8

42,8

CHP

284

22,1

22,1

64,9

MHP

227

17,7

17,7

82,6

HDP

7

,5

,5

83,1

SP

16

1,2

1,2

84,3

BBP

9

,7

,7

85,0

Kararsız

112

8,7

8,7

93,8

Kullanmayacak

35

2,7

2,7

96,5

Diğer

45

3,5

3,5

100,0

Total

1284

100,0

100,0

 

 

Ankette son olarak sorduğumuz soruya verilen cevaplarda, partilerin son durumları görülüyor. Seçmenlerin bir önceki tercihleri ile karşılaştırdığımızda CHP ve MHP de bir kayıp yaşanmazken AKP de yaklaşık 5 puanlık bir gerileme görülüyor.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2017, 15:28
YORUM EKLE
YORUMLAR
borazanlar
borazanlar - 3 yıl Önce

tanju özcana biraz yardım etseler bolu da kesin hayır çıkar zaten.

SIRADAKİ HABER

banner129