Kamu çalışanlarına esnek çalışma uygulaması

COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler, Resmi Gazete’nin 23 Mart 2020 tarihli sayısında yayımlandı.

Kamu çalışanlarına esnek çalışma uygulaması

Haber: N. Halid Altundal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” genelgesi yayımlandı.  Genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabileceği bildirildi.

“ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ UYGULANABİLİR”

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla çıkarılan genelgede şu ifadelere yer verildi: “Çalıştınlma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşlan ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir.”

“YENİ BİR KARAR VERİLİNCEYE KADAR İDARİ İZİNLİ SAYILMAYA DEVAM EDECEKLER”

Dönüşümlü çalışanların fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacakları belirtilen genelgede ayrıca, “Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır. İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır. Daha önce, COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler; yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dahilinde idari izinli sayılabileceklerdir” denildi.

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER