Kıdem Tazminatı Güvencemiz ve Geleceğimizdir Gasp Ettirmeyelim

EMEK Partisi Bolu İl Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak; “Sermaye ve hükümetlerinin son çeyrek yüzyılda işçilerin kazanılmış haklarını tasviye ederken, göz diktikleri bir başka konu "kıdem tazminatı" hakkıdır. Aslında işçi haklarının tasviyesini amaçlayan çeşitli "karşı reform" paketleri hazırlanırken, her seferinde kıdem tazminatının tasviyesi de bu paketlere dahil edilmiş ama son anda işçilerden gelen tepkiler karşısında paketten çıkarılmıştır” dediler.

Kıdem Tazminatı Güvencemiz ve Geleceğimizdir Gasp Ettirmeyelim
Kurululun yaptığı yazılı açıklamanın devamında da; Nitekim bugüne kadar sendikal konfederasyonlar, kıdem tazminatlarının kaldırılmasına karşı tutum almayı "kırmızı çizgileri" olarak görmek zorunda kaldılar. 1990'lı yıllarda hatta AKP iktidarının ilk yıllarında da kıdem tazminatını savunan Hak-İş, son yıllarda AKP hükümeti ve patronların gerekçeleriyle, "kıdem tazminatının fona bağlanmasını savunmaktadır. Türk-İş (hiç olmazsa son günlere kadar) kıdem tazminatını savunurken DİSK de kıdem tazminatına dokunulmasına karşı çıkmaya devam etmektedir. 
Türk-İş'in geçtiğimiz sonbaharda yapılan 21. Genel Kongresi'nde de 1990'lı yıllarda alınan "kıdem tazminatına dokunulması genel grev nedenidir!" biçimindeki kararı yenilenmiştir. Ancak son günlerde Hükümet tarafından "İşçi kesimi ile işveren kesimi bir uzlaşmaya varmıştır." denilerek, kıdem tazminata fona bağlanmak yoluyla tasviye eden tasarının önümüzdeki günlerde Meclis'e verileceği açıklaması yapılmıştır. Hükümetin bu açıklamayı yapmasının anlamı ise şudur: DİSK itirazını sürdüğünü açıklamaya devam ettiğine göre, Türk-İş'in de Hak-İş gibi "kıdem tazminatının fona bağlanmasının" savunan bir çizgiye çekilmesidir. Kıdem tazminatının fona bağlanmasını savunan Hükümet sözcüleri ve sendika bürokratları "kıdem tazminatının çok az işçi tarafından alınabildiğini gerekçe göstermektedirler ki bu yasaları tanımayarak işçilerin tazminatlarına el koyan patronlara teslim olmak anlamına gelmektedir. 
KIDEM TAZMİNATI TARTIŞMASI YENİDEN ALEVLENİRKEN 
Kıdem tazminatlarının fona devredilmesi tekrar gündeme geldi ve önümüzdeki günlerde TBMM çatısı altında olacak. İşçi sınıfının partisi olan partimizde bu konuya önem vermekte ve işçileri, işçi sendikalarını, emekten yana olan tüm kesimleri kıdem tazminatlarının fona deevredilmesine karşı mücadeleye çağrı yapmakta işçilerin kazanılmış haklarına sahip çıkmaya çağırmakta. Bu yüzden kıdem tazmianatı nedir ve elimizden giderse ne gibi hak gaspları yaşanacağını Bolu işçileriyle paylaşıyoruz. 
KIDEM TAZMİNATI NEDİR?
Aynı iş yerinde en az bir yıl veya daha uzun bir sürede çalışmış olan işçiye, hizmet sözleşmesinin, iş kanununda belirlenmiş koşullarla sona ermesi durumunda, işveren tarafından kendisine ödenmesi gereken paradır. 
KIDEM TAZMİNATININ ÖZELLİKLERİ 
1-) İşçilerin çalışma süresi içinde yıpranmaların, yıllarca birikmiş emeklerinin parasal karşılığıdır.
2-) Hukuki açıdan işçinin ödenmesi sonraya bırakılmış ya da ertelenmiş ücretidir.
3-) İşçileri işsizlik riskine karşı bir koruma, emeklilik koşulunda elde edilecek bir toplu ikramiye özeliği vardır. 
4-) Patronların işçileri istediği zaman işten çıkarmasını zorlaştıran ve bu açıdan istihdam güvencesi sağlayan bir nitelik taşır. 
HANGİ KOŞULLARDA KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANILIR?
1-) İşçi, işveren tarafından haklı bir sebep olmadan işten çıkartırılsa,
2-) İşçi haklı bir sebeple işi bırakırsa,
3-) Erkek işçiler askerlik için işi bırakırsa,
4-) Kadın işçi evlendikten sonra ki bir yıl içerisinde işi bırakırsa,
5-)İşçi emekli olmak amacıyla işi bırakırsa,
6-)İşçinin emeklilikte diğer şartları tamamlayıp (15 yıl,3600 prim günü) tamamlaması gereken yaşı evinde geçirmek istemesi koşuluyla işi bırakırsa, 
7-) İşçinin ölmesi halinde mirasçıları hak kazanır. 
KIDEM TAZMİNATI FONU İLE YAŞANACAK MUHTEMEL HAK KAYIPLARI NELER?
1-) Kıdem tazminatı fonu ile işçilerin kıdem tazminatı miktarının  en az yarı yarıya azaltılması hedefleniyor. 
2-) Erkek işçilerin askere giderken, kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde kıdem tazminatı alma hakkı fon ile birlikte ortadan kalkacak.
3-) İşçinin, fon sisteminde biriken kıdemin tamamını 65 yaşına kadar çalışıp emekli olabilirse kendisi, emekli olmadan ölürse mirasçıları alabilecek. 
4-) İşten atılma durumunda, kıdem tazminatı ile sağlanan geçici gelir güvencesi ortadan kalkacak. 
5-)Kıdem fonu ile birlikte, kıdem tazminatı ile sağlanan fiili iş güvencesi ortadan kalkarken, kıdemli işçilerin toplu olarak işten çıkarılması önünde bir engel kalmayacak. Kıdemli işçilerin yerine sigorta primlerinin bir kısmı, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılan daha genç işçiler, daha düşük ücretle işe alınabilecek.
6-)Kıdem tazminatının iş güvencesi özelliğinin kaldırılması, esnek çalışma hükümleri ve özel istihdam büroları ile birlikte esnek ve güvencesiz çalışma hızla artacak, sendikal örgütlenme ve örgütlü mücadele daha da zorlaşacak.
KIDEM TAZMİNATI FONU NASIL İŞLEYECEK?
1-) Kıdem tazminatında fon sistemine geçilmesi durumunda kıdem tazminatını işveren tarafından ödenmesi uygulaması son bulacak. 
2-) İşveren fona prim ödeyecek ve tazminat hak eden işçilere ödemeyi fon yapacak. Böylece kıdem tazminatı ile iş güvencesi arasındaki ilişki ortadan kaldırılmış olacak. 
3-) Kıdem tazminatını şu andaki aylık karşılığı oransal olarak %8,33. Kıdem fonu ile bu oranın %3 ya da %4'e düşürülmesi (12 ya da 15 gün) ve aylık prim şeklinde işçi adına açılan bireysel hesaba yatırılması ve hesabın özel emeklilik şirketleri tarafından serbest piyasa koşullarında işletilecek.
4-) Fon uygulaması ile birlikte kıdem tazminatının son (brüt) ücretle ilişkisi tamamen kopacak. Bugüne kadar örnekleri sıkça görülen işverenlerin fona prim yatırmaması, eksik yatırması, zamanında yatırmaması gibi nedenlerle fonun finansmanı ciddi risklerle karşı karşıya kalabilir ve bir süre sonra kıdem tazminatı ödeyemez duruma gelebilir. 
5-) Geçmişte yaşanan Konut Edindirme Fonu, Zorunlu Tasarruf Fonu ve son olarak toplam birikimin sadece %3'ü işsizler için kullanılan İşsizlik Sigortası Fonu gibi Kıdem Tazminatı Fonu da hükümet için sıcak para kaynağı olarak kullanılacak. 
Bu nedenlerden ötürü tüm Bolu işçilerini kıdem tazminatının fona devredilmesine karşı mücadeleye, birleşmeye ve örgütlenmeye çağırıyoruz. 

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2016, 17:18
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER