Kod adı; ‘İzale-i Şüyu’

CHP’li Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu Üyesi Naci Yörük Bolu belediyesini 18.madde uygulamaları kapsamında vatandaşın arsasına hisse girip ‘izale-i şüyu’ ile satmakla itham etti. Yörük, vatandaşlardan 18 madde uygulamaları ilgili olarak kendilerine belgeli bir dilekçe getirmeleri durumunda gereğinin yapılması için mücadele vereceklerini de vurguladı.

Kod adı; ‘İzale-i Şüyu’
 CHP’li belediye meclis üyesi ve İmar komisyonu üyesi Naci Yörük kendisi ve komisyon üyeleri arkadaşlarının sadece 18.madde uygulamasının nereye uygulanacağı konusuna onay verdiklerinin altını çizdi. CHP’li Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu Üyesi Naci Yörük 18.madde uygulamasında yapılan yanlışlıkları kamuoyu ile paylaştı. Yörük ‘’Daha önceki basın toplantısında Sayın milletvekilimizin bilgi ve tecrübelerine dayanarak 18.madde uygulamaları ile ilgili bilgi vermiştik. Biz CHP belediye meclis üyeleri ve imar komisyon üyeleri olarak 18.madde ile ilgili açıklamayı birbirlerine vermiş oldukları dosya neticelerine göre yapacaktık. Fakat Sayın Başkanın her sene yaz başlangıcında sıcakların bastırmasıyla vermiş olduğu demeçler üzerine bu konuda açıklama yapmaya karar verdik.” Diye konuştu.

 

“Daha önceki Başkanlarda 18.madde uygulaması yapmışlardı”

 

 

“18.madde uygulamaları her şehrin olmazsa olmazıdır” diyen Yörük; “18.madde uygulaması veya bunun daha küçük boyutu 10.C madde uygulaması belediye ile ilgili idare birimi tarafından imar müdürlüğü, fen işleri müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü tarafından teklif olarak imar komisyonuna gelir. Komisyon meclise havale eder. Mecliste encümene yetki verir. Bu kadar. Geri kalan süreçte encümen yetkilidir. İhalesinden işin bitimine kadar başkana bağlı olarak ilgili birimler yürütür, komisyon ve meclis üyelerinin görevi bu kadardır. Ta ki bize bir şikâyet gelene kadar. Daha önceki Başkanlarda 18.madde uygulaması yaptılar hiç bu kadar gürültü kopmadı. Güney Çevre yolu 18.madde ile değil karayollarının, devletin istimlâk etmesiyle açılmalıydı ve Bolu’ya ekonomik girdi yapılmalıydı. Vatandaşların arsalarına 15.madde uygulaması yapıp daha önceleri dediği gibi 3,5 milyon m2 yer kazandık diye övünmemeleri, vatandaşın arsasından Belediyeye parsel çıkarıp satmamaları veya vatandaşın arsasına hisse girip ‘izale-i şüyu’ ile satmamalıdır. Hepiniz biliyorsunuzdur, küçük sanayi sitesinin 18. uygulaması ile korkuttular. Bizlerin ikazı ile durduruldu ve şuan proje neticesi belli değil.’’ Şeklinde konuştu.

 

 

‘İzale-i Şüyu’ Nedir?

 

 

Bir parselde bir şahsın küçük bir parça olsa da yetkisi varsa, bunu isteme hakkına sahiptir. Bu tür olaylarda anlaşmazlık çıktığında, mevcut olan anlaşmazlığı kaldırma davasına İzale-i Şüyu’ davası denir. Yeni hukuk dilinde kabul gören adı “ortaklığın giderilmesi” davasıdır.

 

 

Taşınır yahut taşınmaz mallar hissedarları arasında taksim edilemez ise, paydaşlardan birinin ortaklığın giderilmesi talebi ile sulh hukuk hakimliği'ne müracaatı sonucu hukuki süreç başlar. Çoğunlukla gayrimenkullerde rastlanır. Hakimlik, evvela ortaklığın giderilmesi istenen şeyin taksim edilebilir olup olmadığını inceler. teknik bilirkişileri görevlendirir. Taşınmazın imar durumu, hisse ve hissedarların sayısı gibi etmenlere bakarak, paylaştırma sureti ile her bir paydaşa müstakil bir parça (daire, arsa vs...) düşebilecekse, paylaşımı seçer, değil ise satışına karar verir. satış konusu biraz karışıktır. resen (taraf rızası aranmaksızın) satışın amacı; paylı mülkiyet ile doğmuş bir niza var ve bu tasarruf hakkını engelliyorsa, mal üzerindeki hisselerin paraya tahvil olunmasıdır. Teorik olarak hisse bedele dönüştüğü için paydaşların bir kaybı olmaz. Eğer satış kararı temyiz edilmiş ve yargıtay 6. hd tarafından da onaylanmış ise, satış dosyası oluşturulur. Hakim, işlemi yapmak üzere dosyayı satış memurluğuna tevdi eder. Memurluk bilirkişileri tayin eder ve malın değeri hakkında bir rapor alır. bu rapor taraflara tebliğ edilir. Süresi içinde itiraz edilmez ise bu değer kesinleşir. İtiraz vukuunda ise, dosya hâkime geri gelir. Hâkim tüm itirazları dinler, tek bir dosyada toplar, bilirkişileri tayin eder, mahallinde keşif yapar ve raporun yazılması için dosyayı ikinci bilirkişi heyetine verir. Bilirkişinin verdiği değerle ilk bilirkişinin tayin ettiği değer arasında bir çelişki yok ise, en yüksek değeri kabul eder, çelişki var ise yeniden rapor almak suretiyle kafalardaki soru işaretini giderir. Kararı kesindir. (ikinci değerlendirmeyi Hâkimin yapmasının nedeni, iddiaları incelemesi ve gidermesi gereken kişinin hukukçu olmak gerektiğindendir. Satış memuru hukukçu değildir.) karar ardından dosya tekrar satış memurluğuna tevdi olunur. Memurluk şartname ve satış ilanını hazırlar. Satış ilanı taraflara tebliğ olunur. Gazetede yayınlanır ve ihale aşamasına geçilir.Nizanın derhal sonlanması açısından malın bir an evvel satılmasına bakılır. bu nedenle ilk ihalede muhammen değerin yüzde 60'ına yani yüzde kırk eksiğine, eğer alıcı olmaz ise ikinci ihalede yüzde 40'ına yani yüzde 60 eksiğine ihale edilir. alan olursa kdv, tellaliye rüsmu, damga vergisi gibi satış bedelinin ferileri ödenerek mal ihale olunur. İlgilileri, sulh hukuk mahkemesine bir hafta içerisinde ihalenin feshi yolunda dava açabilirler. Ancak itiraz sonucunda haklı çıkılmaması halinde davacıya ihale bedelinin %10'u kadar bir tazminat ödeme yükü doğar. Bu 6183 s.k. göre amme alacağıdır. Haklı çıkılırsa, satış dosyası yeniden aynı işlemleri tekrarlar. İhalenin feshi yolunda açılan dava red edilir ve karar kesinleşirse, satış memuru taksim tablosu düzenler, taraflara tebliğ eder. İlgili tapu, trafik vs... dairesine alıcı adına tescilin yapılmasını emreden müzekkeresini gönderir ve dava konusu maldaki ortaklık son bulur.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2013, 19:53
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER