Kömür satın alınacak

Katı Yakıt (Kömür) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2022/859850

Kömür satın alınacak
1-İdarenin
a) Adı : İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : BORAZANLAR MAH HATTAT EMIN BARIN CAD 108 14100 BOLU MERKEZ/BOLU
c) Telefon ve faks numarası : 3742150340 - 3742151252
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Katı Yakıt (Kömür) Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : KÖMÜR (PORTAKAL) 80 TON, KÖMÜR (FINDIK) 455 TON, KÖMÜR (CEVİZ) 14 TON,
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Teknik şartname ekinde sunulan Katı Yakıt Kömür Dağılım Cetvelinde belirtilen tüm birimlere yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda teslimi için idare tarafından sipariş mektubu düzenlemesi yapılacak olup ; sipariş mektubunun tebliğ tarihini izleyen 10 (On) gün içerisinde istenilen mallar teslim edilecektir. Sözleşme içeresinde ihtiyaca binaen peyder pey alım yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacak olup, sözleşme süresi içerisinde peyder pey malzeme teslimi yapılacaktır. İdare tarafından Yüklenicinin yasal e-posta adresine veya faks numarasına bildirilecek sipariş mektubunun tebliğ tarihini izleyen en geç 10 (On) gün içerisinde istenilen mallar ilgili yerlere teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.10.2022 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Bolu İl Sağlık Müdürlüğü 4. Kat İzzet Baysal Toplantı Salonu

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER