Kutsal Hoca Payı

Örgüt, kuruluş yıllarından itibaren toplumun dinî duygularını suiistimal ederek "himmet" adı altında finansal kaynak toplamıştır. Türkiye'de toplanan tüm himmet paralarının (%10-15) lik kısmı doğrudan "Kutsal Hoca Payı" olarak Fetullah Gülen'e örgüt merkezine Pensilvanya'ya gönderilmektedir

 Kutsal Hoca Payı

Finans kaynağı ile yurtiçi/yurt dışında faaliyete geçirdiği birimler üzerinden amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrenci yetiştirip, kamu ve özel sektör kurumlarına yerleştirmiştir. Örgüt, elindeki insan kaynağı, finans ve siyasi gücünü örgütsel menfaat ve ideolojisi çerçevesinde kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmeye, aynı zamanda uluslararası düzeyde büyük ve etkili siyasî/ekonomik güç haline gelmeye çalışmaktadır.

Himmet Toplama Usulleri; Himmet toplantısı düzenleyebilmek için, öncelikle himmeti kişilerden toplayacak marifete sahip bir örgüt üyeleri topluluğu olmalıdır. Örgüt bunu mütevelli heyetleri ile başarmıştır. Mütevelli heyeti içinden de örgüte tam bağlı, ideolojisini iyi bilen, ikna kabiliyeti yüksek, kişileri etkileyebilen, katılanların saygı göstereceği kişilerden himmeti almayı başaracak kişi seçilmektedir, örgüt için finansman çok önemli olduğundan, bütün örgüt üyeleri bunun önemini bilmekte ve bu bilinçle eğitilmektedir.

Himmet toplantısında öncelikle video ve sinevizyon gösterisi yapılarak örgütün eğitim ve okulları yurt dışında yayılması ve bütün dünyaya milli ve dini değerleri yaydığı algısı verilir. Fetullah Gülen'in video ve kitaplarından bölümler aktarılır ve himmetin önemi açıklanır, ikna kabiliyeti yüksek bir imamın organize ettiği toplantıya katılanların milli ve dini hassasiyetleri kabartılır. Bütün bu hizmetlerin devamı için ekonomik kaynağa ihtiyaç duyulduğu vurgulanır. Himmet toplantılarında ve genel olarak kişileri etkilemek için yapılan toplantılarda metafizik gerilim etkisi oluşturulur. Bu metafizik ortamda iyice kıvama getirilen kişilere açık arttırma usulü ile pey sürme şeklinde himmet arttırmaya başlanır. Önce örgüt militanları alt sınırdan arttırmaya başlarlar ve bilinçsizce yapılan bu meblağ yükseltme en yüksek hadde kadar ulaştırılır. Kandırılan ve aldatılan işadamından çek veya senet alınır ve bir yıl içinde himmeti taksitler halinde ödemesine de imkan verilir.

Örgüt mensuplarından himmet adı altında talep edilen paraları belli bir standart çerçevesinde toplanmaktadır. Öncelikle sohbet gruplarına katılmaları sağlanan vatandaşlar üzerinde maddi durumlarına göre çok ciddi ve titiz bir çalışma yapılıp, bu çalışmada sohbet grubuna. katılanların maddi durumlarına göre himmet miktarları yıllık olarak belirlenmektedir. Belirlenen bu para tutarının taksitler halinde bir yıl içerisinde ödenmesine imkan verildiği gibi bazen belirlenen himmet miktarının karşılığı senet ve çek alınmaktadır. En küçük sohbet gruplarından yukarıya doğru hiyerarşik bir şekilde toplanan paralar, sorumlu örgüt mensubu abiler aracılığı ile o ilde mali işlerden sorumlu örgüt mensubuna elden iletilmektedir. Toplanan bu paraların tamamının teslim edilmekle birlikte bir istisna olarak toplanan himmet paraları büyük meblağlardan oluşuyorsa il mali sorumlusunun üzerinden üst düzey örgüt mensupları muhatap olmaktadır.

ÖRGÜT ÜYESİ EVLİ ÇİFTLERİN MAAŞLARINDAN YÜZDE 10 HİMMET

Himmet, kamu veya özel sektörde çalışan her örgüt mensubundan toplanır. Kamu ve özel sektörde çalışmasına veya mevkiine bakılmaksızın her örgüt mensubu himmet ödemek zorundadır. Bir bakıma bu durum örgütün vergilendirme sistemidir. Yine herkes zekat oranında (%2,5) değil, en az % 10 oranında himmet ödemek zorundadır. Örgüt, zekat oranlarının çok üzerindeki bu himmet oranını, sahabeden bile üstün bir dini topluluk oldukları için yükseğe çektiklerini iddia etmektedir. Kamuda veya özel sektörde çalışan evli örgüt mensubu maaşlarından en az (% 10), bekar örgüt mensubu maaşlarından ise(%15-20) oranında himmet parası talep edilmektedir. Himmet parasını vermek istemeyen veya ihtilafa düşen şahıslar, çalıştıkları kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarından organize bir şekilde uzaklaştırılmakta ya da baskı ve tehdit kullanarak himmet vermeye zorlanmaktadır. Bu örgütlü icbar karşısında kişi belasını bulmamak için himmet vermek zorunda kalmaktadır.

Türkiye'de toplanan tüm himmet paralarının (%10-15) lik kısmı doğrudan "Kutsal Hoca Payı" olarak Fetullah Gülen'e örgüt merkezine Pensilvanya'ya gönderilmektedir.

HİÇ BİR ÖRGÜT MENSUBU SORGULAYAMIYOR

(Avrupa’daki kralın ve papanın kutsal hakkına karşılık "muhteremin kutsal hakkı"). Paralar toplanırken bu durum hiç bir şekilde himmet veren şahsa söylenmemektedir. Gönderilen bu paranın ne amaçla, ne şekilde kullanıldığını sadece Fetullah Gülen bilmektedir. Bu durumu hiç bir örgüt mensubu sorgulayamamaktadır. Örgüt, milyar dolarları bulan parayı şahsi servet olarak el altında tutmakta, örgütün merkezindeki kutsal-muhterem kabul edilen hocanın masraflarına, ABD'de Türkiye aleyhine faaliyet gösteren lobilere ve basın yayın kuruluşlarına, seçimlerde desteklenen adayın kampanyasına, birlikte çalıştıkları örgütlere harcamaktadır.

Himmet adı altında toplanan bu paralar, bir havuzda toplandıktan sonra dağıtımı bu havuz üzerinden yapılmaktadır. Kayıt dışı elde edilen bu paranın meşrulaştırılması için her yol denenmektedir. İş adamları üzerinden transfer edildiği gibi önce çekilen kredi borcuna karşılık ödemede kullanılmaktadır. Şirket veya holding karı gibi gösterilip sisteme sokulmaktadır. Kişilerin iyi niyeti suiistimal edilerek hayır amacıyla toplanan para, örgüte ait ticari şirketlerin geliri gösterilmektedir. Özellikle örgüt üyeleri, başkaları adına sahte banka hesapları oluşturarak para trafiğinin kontrol dışı kalmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Örgüt, himmet olarak topladığı parayı kar amaçlı ticari şirketlerde işleterek hırslı yöneticilerinin şahsi mal varlığı haline dönüştürmektedir.

Himmet Kalemleri; Himmet, örgütün dar manada kullanıldığında; her yıl ramazan ayı içinde esnaf, sanayici, tüccar, işadamı, zengin kimselerden her bir mütevelli heyetinin pey sürme şeklinde o yıl verebileceği azami miktarda parayı nakit veya çek senet karşılığı ödeme taahhüdü olarak toplanan paradır. Nakit ödeme genellikle yüksek tutarda himmet parasında mümkün değildir. Bu nedenle çek ve senet alınması sık kullanılmaktadır. Bu himmet toplantısı yılda bir kez yapıldığından özel bir seremonide icra edilmektedir. Mütevelliden en yüksek himmet verilmesini sağlayacak ağzı laf yapan ve kişiler üzerinde tesirli şekilde konuşan bir kimse seçilmektedir. Biraz dini bilgisi de varsa, yurt dışı okulları ve yurt dışında bayrak gösterisi, öğrenci olup Türkçe birkaç kelime telaffuz edebilen birkaç kişinin pat çat ağdalı konuşması ve duygu sömürüsü bol himmet için yeterli metafizik gerilim etkisi oluşturmaktadır.                                                                                                                   

Himmet olarak örgüt üyesi kamu görevlilerinden toplanan paraya "aidat" denmektedir. Bütün kamu görevlisi Örgüt mensupları her ay aldıkları ücret veya maaşın bekâr ise ortalama % 15-20'sini, evli ise en az % 10'unu aidat olarak himmete vermektedir. Aylık olarak sohbet gruplarının durumuna göre maaş veya ücret alındıktan sonraki ilk toplantıda para toplanmaktadır. Elden alman bu para sohbet grubundaki abi veya ablaya ya da tanıdık olmayan ildeki gelirleri toplayan kişilere verilmektedir. Kimin ne kadar himmet için aidat ödediğini toplayan ve abi bilmektedir. Örgüt içinde yükselebilmek için toplantılara katılmak ve aidatını ödemek şarttır. Örgütün kişinin arkasında sağlam durması için de buna bakılmaktadır. Aylık himmet vermek örgütün bağlılığını güçlendirmektedir.

POLİSLERİN TALTİFLERİ ÖRGÜTE

Örgüt, kamu görevlisi üyelerinin yurt dışı görevi için aldığı "harcırah" veya başarı gösterip aldığı "taltif ödemelerine de el koymaktadır. Örgüte gideceği bilindiği için polis memuru ve amirlerine verilen yüksek taltif ödemeleri de örgüt gelirleri içerisinde yerini almıştır. Örgütün himmet olarak topladığı paranın bir diğer kalemini ise "bağışlar" oluşturmaktadır. Bağış, esnaf veya küçük işletme sahiplerinden düzenli olmayan para talebi şeklinde gerçekleşmektedir. Bir evde veya yurtta kalan öğrencilerin ihtiyacı karşılanacağı söylenerek bağış toplanmaktadır. Okul veya yurt inşası bahane edilerek toplanan para da bağış olarak örgüt kasasına aktarılmaktadır. Bağışlar o yerdeki örgütten olmayan veya sempatizan düzeyinde kimselerden hayır amaçlı alınmaktadır. Bağış yapmayanlar üzerinde bir baskı oluşturulmakta, kişiler bağış yapmadığı zaman sanki bir günah işlemiş veya kötülük yapmış gibi hissettirilerek bağış yapmaya zorlanmaktadır. Öğrenci evi, yurt, okul gibi yerlere harcanacağı vaat edilerek istenen bağışa hayır diyen pek çıkmamaktadır. Bağış, para, mal, arsa veya arazi olarak verilmektedir. Birçok yurt, okul veya şirketin elindeki bina, tesis, işyerleri bağış' olarak verildiği görülmektedir. Zekat, dini bütün zengin kimselerden toplanmaktadır. Örgütün içinde veya dışında olan ve zekat vermek isteyen kimseler seçilip örgüt propagandası sonrasında ondan yüklü bir miktarda mal veya para alınmaktadır. Örgüt içinde yer alan zengin kimseler zaten zorunlu olarak örgüte her yıl düzenli zekat ödemektedirler.

ABONE OLMAK ÖRGÜTE SADAKATTE BİR KISTASTIR

Burs olarak toplanan para da bağışa benzer toplanmaktadır. Bunun farkı okul öğrencilerine verileceği söylenerek toplanmaktadır. Eğitim öğretim yılı için topluca veya her ay düzenli olarak alınmaktadır. Öğrenci bursları mahalle veya o yerden küçük ve orta halli işletme sahiplerinden alınmaktadır. Burs adıyla para istenen kimselerde örgütten veya sempatizan yada örgütle hiçbir bağı olmayan kimselerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin maaşlarını aldıkları anlaşmalı bankalardan yıllık periyotla aldıkları "promosyon" geliri de abiler tarafından himmet adı altında toplanarak örgüte gönderilmektedir. Bankanın verdiği promosyon parasının haram para olduğu ve bunun ancak örgüt adına iş yaptırmak amacıyla rüşvet olarak verilebileceği iddia edilerek toplanmaktadır. Örgüt bu yolla harama ve helale dikkat ediliyor görüntüsü vererek sempati kazanmaktadır. Himmet toplama yöntemlerinden biri de örgütün basın yayın kuruluşlarının ürünlerine "abonelik ücreti" adıyla yapılmaktadır. Örgütün çıkardığı "Zaman, Bugün, Sızıntı, Aksiyon, Yeniümit" gibi dergi ve gazetelere başka isimle abonelik yapılmakta, çoğu zaman gazete ve dergi bile gönderilmeden yıllık abonelik ücreti tahsil edilmektedir. Bir kişiye birden çok abonelik yaptırılıp bedeli tahsil edilmektedir. Belli bir tirajı tutturmak için örgüt, bütün üyelerini zorunlu aboneliğe özendirmektedir. Mesela abone olmadan örgütün bir şirketinde Bank Asya'da veya yayın kuruluşunda, şirketinde çalışmak mümkün değildir. Abone olmak örgüte sadakatte bir kıstastır. Örgütle hiçbir ilişkisi olmayanlarda abone olmaya zorlanmaktadır. Dershane deneme sınavları ancak abone olmak şartıyla çözdürülmekte ve ÖSYM sınav soruları bu denemelerden seçilmekte veya sınavda çıkan soruların önemli bir kısmı deneme sınavı olarak çözdürülmektedir. Örgüt böylece abone yaparak para kazanmakta, deneme sınavı adıyla kitlesel kadrolaşma sağlamakta ve dershanelerinin reklamını yaparak öğrenci çekmekte hem para kazanıp hem de insan kaynağı temin etmektedir.

PEYGAMBER ADINA KURBAN KESME

Kurban bayramları da örgüt tarafından istismar edilmiş, kişilerden "kurban bedeli" olarak para toplanıp himmet okyanusuna aktarıldığı tespit edilmiştir. Kurban ülke dışında düşük bir fiyata satın alınıp kestirilerek kalan para örgüt yöneticilerine verilmiştir. Kurban bir kişiye birden çok kestirilip gelir sağlanmıştır. Peygamber adına kurban kesme işi icat edilerek kişilerden paralar toplanmıştır. örgütün bağış olarak topladığı paraların önemli bir kısmını ise reklam anlaşmaları oluşturmaktadır. İş dünyasından doğrudan bağışa alamayan örgüt, sözde reklam anlaşmaları yaparak basın yayın organlarında reklam yapmak karşılığı yüklü miktarda bağış alarak ekonomik kaynak sağlamaktadır. Görünüşte reklam geliri ama gerçekte himmet olarak alınmış para örgütte önemli bir ekonomik kaynaktır.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2017, 11:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner124