MARKA VE BOGİAD İŞ BİRLİĞİ İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve BOGİAD (Bolu Genç İşadamları Derneği), KOSGEB ile birlikte Bolu’da Girişimcilik Eğitimleri düzenleyecek. Eylül-Ekim 2014 dönemi eğitimleri, Bolu Merkez’de BOGİAD işbirliği ile gerçekleşecek. Her eğitim yeri için eğitim kontenjanı 30 kişi olarak açıklanırken, KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden yararlanmak için Girişimcilik Eğitiminin tamamlanarak Sertifikanın alınması gerekiyor.

MARKA VE BOGİAD İŞ BİRLİĞİ İLE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
BOGİAD tarafından yapılan açıklamada, girişimcilik eğitimleri ile ilgili başvuruların //markauge.marka.org.tr/markauge/ adresinden yapılacağı belirtildi. Ayrıca desteklenen sektörler ile ilgili bilgi; //www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=16 adresinden KOSGEB Girişimcilik Destekleri hakkında bilgi ise //www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=8 adresinden alınabilecek. 

 

Yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı; 

 

Destekleme tutarı ve oranı

• Destek tutarı: Azami 30 bin TL hibe + 70 bin TL geri ödemeli destek

• Destekleme oranı (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Yalova): Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Yalova’da iş kuracaklar için destekleme oranı %60; bu illerde iş kuracak Bayan Girişimciler ve Engelli Girişimciler için destekleme oranı %70

• Destekleme oranı (Düzce): Düzce’de iş kuracaklar için destekleme oranı %70, Düzce’de iş kuracak Bayan Girişimciler ve Engelli Girişimciler için destekleme oranı %80

Engelli Girişimciler: Özürlülük durumunun doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının %40 ve üzerinde olduğunu, 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, sağlık kuruluşlarınca verilecek sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

 

Desteklenen harcama kalemleri

• İşletme Kuruluş Giderleri Desteği (azami 3000 TL hibe): İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi), İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması, İşletmenin sicil gazetesinde ilanı, Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki, İlgili odalara kayıt yaptırılması, İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması, Yazar kasa alımı, Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar)

• Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanımı Desteği (azami 15.000 TL hibe): İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları (Destek kapsamında satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 yaşında olabilir. Makine-Teçhizatın ikinci el olması halinde makine-teçhizatın yaşını belirlemek için ilk kullanıcıya satış faturası veya ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlarından herhangi birinin getirilmesi gerekmektedir.)

• İşletme Giderleri Desteği (azami 12.000 TL hibe, aylık üst limit 1000 TL): Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen Personel Net Ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez. İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğuna ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında değildir.), İşyeri Kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), Elektrik, Su, Isıtma, Telekomünikasyon, İşyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait Yakıt Giderleri

• Sabit Yatırım Desteği (azami 70.000 TL teminat karşılığı 2 yılı ödemesiz 4 yıl vadeli faizsiz geri ödemeli destek): Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat (Destek kapsamında satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 yaşında olabilir. Makine-Teçhizatın ikinci el olması halinde makine-teçhizatın yaşını belirlemek için ilk kullanıcıya satış faturası veya ilgili odalardan alınabilecek yaşı gösterir belge veya benzeri dokümanlarından herhangi birinin getirilmesi gerekmektedir.)

Katma Değer Vergisi (KDV) destek kapsamı dışında tutulmaktadır.

 

Eğitimlerin içeriği

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi aşağıda belirtilen dört ana modülden oluşan toplam 70 saatlik sınıf içi ders ve atölye çalışmalarını kapsar.

• Modül 1: Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri: 8 saat

• Modül 2: İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan): 18 saat

• Modül 3: İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan): 24 saat

• Modül 4: İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar: 20 saat

 

Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2014, 17:37
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128