Meclisten tarihi Onay!

İl Genel meclisinde Mudurnu’nun Kilözü köyü hudutları içersinde İl Özel İdaresine ait Jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahada sondaj kuyusu açılarak 25 yıllığına kiraya verilmesine oy birliğiyle karar verildi. Konu ile ilgili olarak görüş belirten İl genel meclisi başkanı Mücahit Kutlu “Özel sektör eliyle yapılacak olan çalışmalar kentimizin geleceği açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışma bu tür yatırımlarında önünü açacaktır.” Dedi.

Meclisten tarihi Onay!
 Bolu İl Genel Meclisinin Mayıs toplantılarının son gününde Mudurnu’nun Kilözü köyü hudutları içersinde İl Özel İdaresine ait Jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahada sondaj kuyusu açılarak 25 yıllığına kiraya verilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe komisyonundan gelen rapor görüşüldü. Rapor hakkında bilgi veren meclis üyesi Zeki Ozulluoğlu; “İlimiz Mudurnu ilçesi Kilözü köyü hudutları içerisinde İl Özel idaresine ait AR 2012121-40007 numaralı Jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahada 5686 sayılı Jeotermal kaynakları ve Doğal mineralli sular kanunu ile uygulama yönetmeliği çerçevesinde sondaj kuyusu açılarak ihale ile 25 yıllığına işletme hakkının kiraya verilmesine ilişkin İl Genel Meclisinin 04.04. 2013 tarih ve 120 sayılı kararla Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmişti. Komisyonumuz gerekli çalışmaları yaparak, İlimiz Mudurnu İlçesi Kilözü köyü hudutları içerisinde İl Özel İdaresine ait AR 201211–40007 numaralı Jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahada bölgede bulunan Jeotermal kaynakların açığa çıkartılarak bölgemizin sağlık turizmini geliştirme ve halkımızın hizmetine sunulması amaçlanmıştır. Söz konusu olan 4954,80 hektar büyüklüğündeki bu sahada diğer yatırımcıların Jeotermal kaynak arama yaptırması bölge gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.2886 sayılı Devlet ihale kanunun maddesinde 64.maddesinde “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan fazla olamaz. Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin ve enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerin ihtiyacı olan arazilerin ve doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür. Üç yıldan fazla süre ile kiraya verme işlemlerinde, önceden Maliye Bakanlığından izin alınması şarttır. Katma bütçeli idarelerde bu izin idarelerin bağlı bulundukları bakanlıktan alınır. Özel idare ve belediyeler için kendi özel kanunları uygulanır. Üç yıldan fazla bir süre ile kiraya verme işlerinde, kira bedeli her yıl şartname ve sözleşmesindeki esaslara göre yeniden tespit edilir.” 5302 sayılı özel idare kanununun 10.maddesinin (f) fıkrasında’taşınmaz mal alımına satımına trampa edilmesine tahsisine tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; 3 yıldan fazla kiralanmasına ve süresi 25 yılı geçmemek şartıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek hükmü bulunmaktadır” biçiminde konuştu. Ozulluğlu  “Yapılacak olan sözleşme idarenin izni alınmadan 3.kişilere devir yapılması İhaleye alacak firma sözleşmenin imzalanmasından 6 ay içerisinde sondaj çalışmalarına başlayarak çalışmaları 2 ay içinde bitmesi, Sondaj sonucu çıkacak suyun %25’lik kısmı İl özel idaresinin uhdesine verilmesi,5685 Jeotermal kaynakları ve Doğal mineralli Sular kanunu ile bu kanun uygulama yönetmeliğine uyulması, İhaleye çıkan termal su aramasında suyu bulamadığı takdirde aralarında kuracakları teknik komisyonun olumsuz raporu üzerine, ihaleyi alan firmanın İl Özel idaresinden hiçbir hak talep etmemesi kaydıyla il özel idaresine ait olan Jeotermal kaynak arama ruhsatlı sahada diğer kişi ve kuruluşlara Jeotermal etüdü ve sondaj yapma izninin verilerek elde edilecek. Jeotermal kaynağının 25 yıl müddetle işletme hakkının kiraya verilmek üzere ihaleye çıkılması komisyonumuzca uygun mütalaa edilmiştir.” Dedi.

 

Bu çalışma bu tür yatırımlarında önünü açacaktır

 

Konu ile ilgili olarak görüş belirten İl genel meclisi başkanı Mücahit Kutlu Su kaynağını bulmakla işlerin bitmediğini söyleyerek “Sonrasında kuyu açmak lazım bu işleri İl özel idaresi de yapabilir ama ortaya oldukça kabarık bir fatura ve masraf çıkacaktır. Bu yüzden burada özel sektör eliyle yapılacak olan çalışmalar büyük bir önem taşımaktadır. Bu çalışma bu tür yatırımlarında önünü açacaktır” şeklinde konuştu. Rapor komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2013, 21:17
YORUM EKLE
YORUMLAR
ahmet kurtoglu
ahmet kurtoglu - 7 yıl Önce

bolu meclisi bu projeyi onaylamakla boluya yatırımların önünü açmış oldu bolulara hayırlı olsun"

SIRADAKİ HABER