MUDURNULULAR DERNEĞİNDEN 2016 BÜLTENİ

Bolu Mudurnulular Derneği Başkanı Celalettin ÇELEBİ Mudurnulular Derneği Bülteninin 9. Sayısını kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.

MUDURNULULAR DERNEĞİNDEN 2016 BÜLTENİ
Haber: Aysun BEYKOZ
Başkan Çelebi;  Derneğimizin tüzüğünde ifadesini bulan amaçlar doğrultusunda yaptığımız kültür hizmetlerimizden birisi olan “Bülten” çalışmalarımız, 2006 yılında Mudurnu’muzun “Tarihi, Kültürel, Doğal Miras Değerlerini “ ele alan araştırma-inceleme çalışmalarıyla başlamıştı. Bülten çalışmamızın 2016 yılı  sayısı;  ”Mudurnulular Derneği Bülteni Yayın Kurulu ve Bilim Kurulu” öncülüğünde;  Bolu, Mudurnu, Seben, Yeniçağa, Kıbrısçık ve diğer ilçelerimizi de kapsayan; bilimsel çalışma-araştırma-inceleme yazıları, söyleşiler ve belgesel fotoğraflarla, kapsamlı bir  popüler tarih-kültür-doğa dergisi” olarak hazırlandığını açıkladı.
Çelebi; “Üzerinde yaşadığımız bu güzel toprakların köklü tarihini, zengin kültürünü ve doğal değerlerini tanımak, tanıtmak, korumak ve geliştirmek ve gelecek kuşaklara ulaştırmak gibi temel bir sorumluluğumuz olduğu bilinciyle yaptığımız bu çalışmaların; “ Bize bu toprakları bağışlayanlara, bu ülkeye hizmet edenlere ve gelecek kuşaklara karşı bir vefa borcu” olduğu düşüncesindeyiz. Dergi, kitap yayınlarımızda ve diğer kültürel faaliyetlerimizde, etkinliklerimizde bizlere destek olan dostlarımıza, dernek yönetim kurulumuz ve üyelerimiz adına sonsuz teşekkürlerimizi sunarım” diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü;
MUDURNULULAR DERNEĞİ 2016 YILI BÜLTENİ
“Mudurnulular Derneği 2016 Yılı Bülteni”, “Tarih-Kültür-Doğa” üçleminde hazırlanan ve ağırlıklı olarak Bolu, Mudurnu, Seben, Kıbrısçık, Yeniçağa yöreleriyle ilgili 24 adet bilimsel çalışma, araştırma-inceleme yazısı ve röportajdan oluşmaktadır: 
2016 Yılı Mudurnulular Derneği Bülteni içinde;
1-Dernek Başkanı Celalettin Çelebi’nin,  dergi-bülten çalışmamıza yazılarını gönderen değerli bilim insanı ve araştırmacılara ve çalışmalarımıza maddi, manevi destek veren Mudurnu dostlarına teşekkür yazısı yer almaktadır.
2- İzzet Baysal Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Ahmet Baysal’ın,  3 Aralık 2015 tarihinde, dernek lokalimizde yapılan “Mudurnulular Derneği Bülteni Tanıtım Toplantısı”nda yaptığı konuşma özeti ve Mudurnulular Derneği Bültenlerinde; “İstiklal Mücadelesi’nde yer alan aile büyükleri hakkında yapılan çalışmalar için teşekkür” yazıları örneğine yer verilmiştir.
3- Mehmet Tunçkol’un, ”Ahmet Canip Efendi ve Ailesi”  konulu yazısında,  aile arşivinden alınan özel fotoğraflar eşliğinde “Baysal Ailesi” nin yüz yıllık öyküsü- özetle- ele alınmıştır.
4- Ali Tunçkol’un, ”Hayırlara Adanmış Bir Ömür-İzzet Baba” konulu yazısında; Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin kuruluşu, kent merkezinde İzzet Baysal anıtının açılışı, şehrin ana caddesine “İzzet Baysal Caddesi” adının verilişi, “İzzet Baysal Şükran Günleri” etkinliklerinin başlatılması konuları ele alınmıştır.
5- Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Akyoloğlu’nun “İzzet Baysal’ın Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği Tutkusu” başlıklı yazılarında; İzzet Baysal’ın küçük yaşlarında başlayan müzik tutkusu ve en sevdiği eserler, AİBÜ Akademik Yılı Açılış sürecinde yapılan çalışmalar ele alınmaktadır.
6- Prof. Dr. Ünal Akkemik, “Türkiye’de Eşsiz Bir Jeolojik Miras: Seben Fosil Ormanları” başlıklı yazılarında; Dünyamızın 13,7 milyar yıl öncesine uzanan tarihini insanoğluna aktaran en önemli bilgi kaynaklarımızdan birisini, “Türkiye’nin –bilinen- Dikili Ağaçlardan Oluşan Tek Fosil Ormanı”, 18-20 milyon yıl öncesine uzanan tarihiyle  eşşiz bir jeolojik miras varlığımız, “Türkiye’nin İlk Fosil Araştırma Ormanı” olarak tescil edilen “Seben Fosil Ormanları” nın yasal bir statüye alınarak korunması, jeosit veya jeopark olarak tescil edilmesinin önemini bilimsel bir bakışla ele almaktadır.
7- Prof. Dr. Meral Ünal ve Özlem Aytürk, “İncirin Gizemli Öyküsü” başlıklı yazılarında; anavatanı Türkiye olan ve üretiminde dünya birincisi olduğumuz incirin tarihçesini ve yaşam döngüsünü ele almaktadır.
8-  Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, “Bolu’da Kökez Çeşmeleri ve Yalaklar” başlıklı yazılarında; yüzyılın en önemli sorunlarından birisi olan “su ve su kaynaklarının kullanımı, temiz su kaynaklarının azalması ve suya erişimin zorlaşması, su yoksulluğu” sorunlarını irdelemektedir.
9- Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, ve öğrencileri Umutcan Gürer, “Kıbrıscık Karagöl“ başlıklı yazılarında, Tabiat Parkı statüsünde olan bu doğal miras varlığımızın korunması ve gelecek kuşaklara taşınmasının önemi ele almaktadır.
10- Doç. Dr. Nuray Özdemir,  “Bolu Orman Mektebi” yazılarında, 1 Aralık 1937’de Bolu’da açılan Orman Mektebi’nin tarihçesini ve ormancılığımız açısından önemini ele almaktadır. Bu yazıya ek olarak da “Bolu’da Kontralit Fabrikası Kurmaya Yönelik Girişimler“ başlıklı yazıları ile günümüzde GBS GENTAŞ Lamine-Lif Levha Fabrikası olarak faaliyetini sürdüren tesislerin tarihçesini ele almaktadır.
11- Yrd. Doç. Dr. Dilek Eroğlu, “Kırsal Kalkınmasında Katılımcı ve Sürdürülebilir Yaklaşımın Önemi”  başlıklı yazılarında;  sürdürülebilir kırsal kalkınma, planlamanın önemi, bu konuda örnek oluşturan; “Buğday Derneği’nin TA-TU-TA Projesi, Kars Boğatepe Ekolojik Köy Projesi, Bayburt Baksı Müzesi, Nallıhan Turizm Derneği” uygulamaları ve Mudurnu’da yapılması gerekenler konusunu ele almaktadır.
12- Yrd. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı, “Yeniçağa Önemli Doğa Alanı” başlıklı yazılarında;  Türkiye’nin “Önemli Doğa Alanları-ÖDA”  içinde yer alan Yeniçağa ÖDA bünyesinde yer alan” biyolojik çeşitlilik” konusunu ele almakta ve AİBÜ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü tarafından yapılan bilimsel araştırma çalışmaları hakkında bilgiler vermektedir.
13- Mudurnu Kültürel Miras Alan Yönetimi Başkanı Dr. Ayşe Ege Yıldırım, “UNESCO Dünya Mirası Olmaya Doğru Mudurnu” başlıklı yazısında, UNESCO Dünya Kültürel Miras Yedek Listesi’ne kabul edilen “Mudurnu Tarihi Ahi Kenti” sürecinde gerçekleştirilen çalışmaları ve önümüzdeki hedefleri ele almaktadır.

14-“Dr. Ayşe Ege Yıldırım, Anadolu’dan Bir Tanık: Bengüboz’un Objektifinden Mudurnu’da Erken Cumhuriyet Dönemi Sergisi Ankara’da ve İstanbul’da Ses Getirdi… Sıra Anavatanında” başlıklı yazılarında, yüz yıl önceki Mudurnu’yu günümüze taşıyan Ahmet İzzet Bengüboz fotoğrafları ve Ankara, İstanbul sergilerini ele almaktadır.

15- Or. Yük. Mühendisi Bilge Tunçkol, “Taşlıyayla-Kızık (Bolu-Seben) Çevresinin Endemik Bitkileri” başlıklı yazılarında, üç iklimin birbirine kavuştuğu Seben-Kızık coğrafyasındaki zengin flora ve bölgede yer alan endemik bitkiler konusunu ele almaktadır.
16- 1913 yılında Tanin Gazetesi yazarı ve Müfettiş Ahmet Şerif Bey’in, Bolu’daki okullara yönelik teftiş gezisi notları, Bolu’da yüz yıl önceki eğitim-öğretim sistemine bir bakış konusunu ele almaktadır.
17- “Bolulu Öğrencinin Atatürk’e (Gazi Paşa’ya) Mektubu başlıklı çalışmada; Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 17 Temmuz 1934’de Bolu’ya gelişinde uğradığı; Kazan, Kızılcahamam, Gerede, Reşadiye (Yeniçağa) duraklarında yaşananlar ve Bolu’ya gelişinde Halkevi önünde kendisine bir mektup sunan Bolulu çocuk Saip’in öyküsü ele alınmaktadır.
18- Selahattin İkiz,  “Ahmet Refik Firaki Üstok” başlıklı yazılarında, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı gazisi emekli Yüzbaşı Refik Firaki Üstok arşivinde yer alan tarihi belgeler, “İmad” ve içerisindeki tarihi fotoğraflar hakkında bilgiler aktarmaktadır.
19-  Prof. Dr. Pertev Naili Boratav Arşivi’nden seçilen, “1897 Osmanlı Yunan Harbi’ne Katılan Mudurnulu Askerlerin Destanı” konulu araştırma yazısında, Mudurnulu İyneciler ailesinden Ali bin Mehmet’in 1897 Osmanlı-Yunan Harbi madalya beratı ve Pertev Naili Boratav’ın 1927 ve 1940 yıllarında kayıt altına aldığı Mudurnulu Cızır Salih’in “Türk-Yunan Harbi Destanı” ele alınmaktadır.
20-  Dr. Müjgan Cunbur ve yeğeni Mithat Çokal ile yapılan söyleşilerde; Milli Mücadele yıllarında, İstanbul Zeytinburnu İmalat-ı Harbiye Fabrikası’ndan Anadolu’ya kaçırılan ve İnebolu güzergahıyla Ankara’ya taşınan silah torna-tesviye tezgahlarının baş teknisyeni Salih Salim Cunbur’un mücadelesi, Ankara’da yeniden kurulan Fişek Fabrikası’nda, Milli Ordu için silah ve mühimmat üretimi, Sovyet Rusya’dan gönderilen top mermilerinin tesviye edilmesi, “Gazi Kovan” konuları ele alınmakta ve kültür hayatımızın büyük ismi Dr. Müjgan Cunbur’un yaşamından  kesitler ele alınmaktadır.
21-Arifiye Köy Enstitüsü mezunu öğretmenimiz Mustafa Büyükkırlı ile yapılan söyleşide; 1940’lı yıllarda Abant Dağları’nın eteklerindeki Bayramlı Köyü’nden Arifiye Köy Enstitüsü’ne gönderilen çocuğun-Kıldıran Takım Elbiseli Mustafa ‘nın- anlatımıyla, Köy Enstitüleri’nde öğrencilerin yaşamından kesitler ele alınmaktadır. 
22- Bolu Atatürk Lisesi eski öğretmenlerinden Cemal Vedia Gürbüz ile yapılan söyleşide;  Balkan Savaşları yıllarında Selanik şehrinden İstanbul’a, Trablusşam’a ve Bolu’ya uzanan bir subay ailesinin yaşamından kesitler, 1940 ve 50’li yılların Bolu’sundan anılar ele alınmaktadır.
23- Bolulu eczacı Muharrem Ünal ile yapılan söyleşide, 1940’lı yılların Bolu’suna uzanan okul anıları, Kadriye Atay öğretmen konulu anılar ele alınmaktadır.
24- “Bolu Mutasarrıfı Osman Nuri-Bir İşbirlikçi” başlıklı araştırma yazısında, 1920 yılında Bolu ve çevresinde yaşanan İç Savaş’ın baş sorumlularından birisi olan Bolu Mutasarrıfı Tırnovalı Osman Nuri’nin,  Padişahçı-Hilafetçi isyan liderliğinden, TBMM tarafından  “Vatana İhanet Edenler-150’likler” listesine alınmasına uzanan tarihsel olaylar ele alınmaktadır.
25- 2016 Şubat tarihinden bu yana Mudurnulular Derneği’nin gerçekleştirdiği etkinliklerle ilgili fotoğraflar, bülten çalışmamızın son bölümünü oluşturmaktadır.
Mudurnulular Derneği Bülteni 9. Sayı Kapak Fotoğrafları:
1.Gazi Mustafa kemal Paşa’nın Bolu’da Karşılanışı-17 Temmuz 1934.
2.11.05.1990 İzzet Baysal heykelinin açılış töreni. İzzet Baysal, Bolu Valisi Gökhan Aydıner, Bolu Belediye Başkanı Necdet Gören.
3.1930’lu yıllarda Abant’tan bir görünüm. 
4.1930’lu yıllarda Gerede- Esentepe’den bir görünüm.
5.1930’lu yıllarda Bolu Merkez İlk Mektebi öğrencileri “19 Mayıs’tan Cumhuriyete” gösterisinden sonra öğretmenleriyle.
6.1930’lu yıllarda Bolu’da İlkokul  öğrencileri ve öğretmenleri. 
                                                                                                    

Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2016, 16:51
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128