seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

O protokolü mahkemeye taşıdılar

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bolu İl Müftülüğü arasında değerler eğitimi adı altında yapılan protokol ile ilgili açıklamalarda bulunan Eğitim Sen Bolu Şubesi Başkanı Zehra Kulalı Gezici, protokolün yürütmesinin durdurulması ve iptali için Bolu İdare Mahkemesine başvuru yaptıklarını ifade etti.

O protokolü mahkemeye taşıdılar

Haber: Volkan Yılmaz

İlimiz eğitim yöneticileri ile yaptıkları görüşmelerde bu protokollerin bu şekliyle hukuka aykırılıklar taşıdığını, pedagojik olarak sakıncalarını ifade ettiklerini belirten Eğitim Sen Bolu Şubesi Başkanı Zehra Kulalı Gezici “Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bolu İl Müftülüğü İşbirliği İle Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilecek Değerler Eğitim Protokolü 19.09.2019 tarihinde imzalanarak tekrar yürürlüğe girdi. Bu protokol maddelerine göre değerler eğitimi; ilkokullarda ders dışı zamanlarda ve tatillerde haftada 1,( bu uygulamanın ders dışına alınması sendikamızın uyarılarıyla gerçekleşti) okul öncesinde haftada 6 saati geçmeyecek şekilde, okul müdürlüklerince planlanacağı, protokol kapsamında görevlendirilecek eğiticilerin ilkokullarda en az ön lisans veya pedagojik formasyona sahip, okul öncesinde ise en az ön lisans ve 4-6 yaş öğreticilik sertifikasına sahip kişiler arasından İl Müftülüğü tarafından belirleneceği protokolün imzalandığı tarih itibarıyla bir yıl süreyle geçerli olacağı belirtilmektedir. Söz konusu protokole göre bu eğitimden, istekli velilerin çocukları yararlanacak ve bu eğitimin denetiminden, kullanılacak materyallerin ve etkinliklerin hazırlanmasından müftülük sorumlu olacaktır denilmektedir” ifadelerini kullandı.

“HUKUKA AYKIRIDIR”

Okul öncesi ve ilköğretim hizmetine Bolu İl Müftülüğünü dahil eden protokol bakanlığın ilgili genel müdürlüğü yerine valilikçe tesis edildiğinden öncelikle yetki yönünden açıkça hukuka aykırıdır ifadelerini kullanan Gezici “Anayasa'nın 42.maddesinde eğitim ve öğretimin, Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetimi ve denetimi altında yapılacağı kurala bağlanmıştır. 1739 sayılı yasa hükümlerine göre de eğitim ve öğretim hizmeti, bu yasa hükümlerine göre devlet adına yürütmesinden, gözetim ve denetiminden Milli Eğitim Bakanlığı sorumludur. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 2.maddesinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim ve gözetim sorumluğu tekrar edilmiş. Bu bağlamda okul öncesi ve ilköğretime hizmetine Bolu İl Müftülüğünü dahil eden protokol bakanlığın ilgili genel müdürlüğü yerine valilikçe tesis edildiğinden öncelikle yetki yönünden açıkça hukuka aykırıdır. Benzeri bir uyuşmazlık için Genel Merkezimizin açtığı davada lehimize verilen Danıştay 8.Daire'nin 13.09.2018 gün ve E: 2017/7712 sayılı yürütmeyi durdurma kararı da aynı yöndedir.  Ayrıca; okulöncesinde, okul müdürünün haftada 6 saati geçmeyecek şekilde planlar ifadesi fiili olarak Talim ve Terbiye Kurulunun 30 saat olarak belirlediği ve bu şekliyle bakanlığın onayından geçen programı 24 saate indirmiş durumdadır. Bu durum 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile öngörülen okullarda okutulacak derslerin Talim ve Terbiye Kurulu'nun önerisiyle Milli Eğitim Bakanlığınca belirleneceği kuralına aykırıdır. Bu doğrultuda okullarda okutulacak dersleri gösteren Haftalık Ders Çizelgelerinde yer almayan bir dersin ya da etkinliğin ders saatleri içinde yapılmasının yasal dayanağı yoktur.  Bu protokole göre yürütülecek faaliyetleri gerçekleştirecek kişiler Bolu İl Müftülüğü tarafından ilkokullarda en az ön lisans veya pedagojik formasyona sahip, okul öncesinde ise en az ön lisans ve 4-6 yaş öğreticilik sertifikasına sahip kişiler arasından belirlenecektir. Öncelikle bu durum 1739 sayılı yasanın 56.maddesinde öngörülen ve yetki devrine olanak vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetim ve gözetim yetkisini ortadan kaldırdığından açıkça hukuka aykırıdır. Yine pedagojik formasyona sahip olmayan ön lisans mezunu kişilere görev verilmesine olanak tanındığından açıkça hukuka aykırıdır” dedi.

“BOLU İDARE MAHKEMESİ’NE BAŞVURUMUZU YAPTIK”

Çocukların ruhsal ve bedensel sağlığının korunması gerektiğini vurgulayan Gezici “Ayrıca çocuklarımızın ruhsal ve bedensel sağlığını korumak hepimizin en temel sorumluluğudur. 4-6 yaş arası çocuklarımıza gelişim dönemine uygun olmayan soyut kavramları vermeyi amaçlayan, içeriği ve onayı bulunmayan,   ehliyetsiz kişilerce yapılacak bu uygulamaların telafisi mümkün olmayan hasarlar yaratacağı bilim insanlarının ve pedagogların ortak değerlendirmesidir. Ana hatlarıyla ifade etmeye çalıştığımız; Talimve Terbiye kurulunun ve MEB’in sorumluluğunda ve onayında bulunan yetkinin aşılması, öğrencilerimizi ayrıştıran, eğitim birliğini bozan, öğretmeni sınıftan çıkartan ve itibarsızlaştıran, kamusal eğitim hakkını ihlal eden, öğrencilerimizin gelişim düzeyine uygun olmayan içeriğin ehliyetsiz kişilerce verilmesinden kaynaklı kalıcı hasarlar yaratacak bu protokolün yürütmesinin durdurulması ve iptali için genel merkezimizce Bolu İdare Mahkemesine başvurduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Eğitim ve Bilim Emekçileri sendikası olarak; aklı ve bilimi referans almayan bu protokollere /uygulamalara karşı laik, bilimsel, kamusal eğitimi ve öğretmenlik mesleğini savunma kararlılığımızı buradan tüm kamuoyuna ve eğitim emekçilerine saygıyla duyuruyoruz” şeklinde konuştu.

YORUM EKLE
YORUMLAR
emre caliskan
emre caliskan - 4 ay Önce

pedogojik okudunuzda ne oldu din dusmani cocuklar yetistiriyorsunuz Allahim bir daha bu vatani sizin gibi kimligi musluman zihniyeti din dusmani insanlarin eline birakmasin

SIRADAKİ HABER