Önemli Vazife

Hazırlayan: Mustafa COP

Önemli Vazife

İlk zamanlarda öşür almak ve zekât toplamak işi pek mühimdi. Hazret-i Ali ve Hâtem-i Tâî'nin oğlu Adiy gibi ashâbın büyüklerinden bazı kimseler bu mühim hizmette çalışıyorlardı Mal ve zekât toplamak için kullanılan memurlar çoktu. Onlardan bazı meşhurları söyleyelim:

Yemen'de Hemdân kabilesi şeyhlerinden Kays bin Nemet-i Erhabî, hicretten evvel Mekke'ye gelip Müslüman olmuş dönüşünde kendi kavmi olan Erhab aşiretinin çoğu imâna gelmişti.

Kays, Resûl-i Ekrem'i alıp Yemen'e götürmek üzere Mekke’ye gelmiş bulunuyordu. Fakat Hazret-i Peygamber daha evvel medine'ye hicret etmiş olduğundan Kays da Medine'ye gelince kendi kavmine hâkim tayin olunarak ve eline bir ferman verilerek gönderilmişti. Sonradan Hazret-i Ali Yemen'e gittiği zaman bu Hemdân kabilesi hepsi birden müslüman olmuşlardır. İran hükümdarları neslinden olup, Yemen valisi tayin olunan Bâzân, sonradan Müslüman olunca Resûlullah onu bütün Yemen havalisine vali tayin etti. Fakat bazı taraflara da dini öğretmek için âlimler,zekât ve cizye toplamak için de memurlar gönderdi. Veda haccından döndükleri sırada Bâzân'ın vefatı işitilmiş olduğundan Yemen ülkesi birkaç beyliğe taksim edilmiş bu arada San'a dahi Bâzân'ın oğlu Şehr'e ve Zema' ve Zebîd tarafları da vahiy kâtiplerinden Hâlid bin Said'e ve Me'rib şehri, Fakîhlerden ve Muhacirlerden Ebû Musa el-Eş'arî’ye ve  Kinde mü'minlerin  anası Ümmü  Seleme'nin  kardeşi Muhâcir bin Ümeyye'ye ve Hadramut kıtası Ensâr'dan Ziyâd bin Lebîd-i Beyâzî’ye ve öteki kıtalar da ashâbdan birer zâta verilmişti. Fukahâdan ve Ensâr'm ilk imân edenlerinden Muâz bin Ce­bel de o taraflara muallim tayin olunduğundan, Yemen ve Had­ramut arasında dolaşırdı ve evvelce Mekke'de Attâb bin Esîd, Mekke alındığı zaman, Mekke'ye vali, Ebû Âs Sakafî'nin oğlu Osman, Tâif emîri .tayin edilmişti.

Yezîd bin Ebî Süfyân Teymâ'ya, Amr bin Said bin Âs Vâdi'l-Kurâ'ya, kardeşi Said, Ureyne köylerine ve öteki kardeşi Ebân, Bahreyn'deki Hat adındaki şehre tayin edilmişlerdir. Allah hep­sinden razı olsun. Kaynak: Peygamber Efendimiz Sâllâllâhu aleyhi ve selem – Ahmed Cevdet Paşa – Muallim Mâhir izGüncelleme Tarihi: 30 Haziran 2015, 18:59
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128