Örgütlü halk yenilmez!

Türk mühendis ve Mimar Odaları birliği Bolu İl koordinasyon kurulu sekreteri Murat Ataman “Siyasi iktidar, yüz binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının bilincinden ve vicdanından beslenerek büyüyen, güçlenen "TMMOB anlayışımızı" yok edemeyecek” dedi.

Örgütlü halk yenilmez!
 Türk mühendis ve Mimar Odaları birliği Bolu İl koordinasyon kurulu sekreteri Murat Ataman AKP iktidarının, 9 Temmuz Salı gecesi "torba yasa" içinde, TMMOB ve bağlı Odalarını hukuk dışı bir şekilde sınırlamaya yönelik bir yasa değişikliği yaptığını hatırlatarak; “Konuyla ilgili görüşlerimizi, kaygılarımızı, düşüncelerimizi bütün Türkiye’de TMMOB İl Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmıştık.13 Temmuz 2013’de Ankara TMMOB Genel Merkezi önünden başlayan Güven Parka kadar yürüyen Türkiye’nin her köşesinden gelen, örgütüne sahip çıkan üyelerimiz ile AKP iktidarını uyardık. Bir kez daha TMMOB’yi yanına alamayacağını, yandaş yapamayacağını haykırdık.Bu yasa ile; ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB ve bağlı odalarını işlevsizleştirmek, Odaların üyeleriyle ilişkisini zayıflatmak ve giderek ortadan kaldırmak, Odaların gelirlerine el koymak, kamusal-toplumsal kaynak ve varlıkların talanını iktidarın elinde merkezileştirerek piyasaya açmak, metalaştırmak, kentsel dönüşüm,kentsel rant programlarının önündeki bilimsel, teknik mesleki denetimi ve toplumcu engelleri ortadan kaldırmak,özerk yerinden yönetim kuruluşları olan Belediyeler ve Meslek Odalarının Anayasal hak, yetki ve görevlerini

ellerinden almak, Mimarların Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamındaki mimari projelerini eser olmaktan çıkarmak, telif haklarına el koymak, ve sonuçta teslim alamadığı TMMOB‘nin etkisizleştirilmesi istenmektedir.” Dedi.

 

"TORBA"CI AKP TMMOB‘DEN VE MESLEĞİMİZDEN ELİNİ ÇEK

Ataman; “AKP hükümeti, 9 Temmuz 2013’te gece yarısı meclis içtüzüğüne dahi aykırı olarak önergenin tamamı okunmadan, Genel Kurul‘da kabul edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu‘nun 8. maddesine eklenen bir bentle, TMMOB‘ye bağlı meslek odalarının meslektaşları üzerindeki denetimi tamamen kaldırarak TMMOB’e darbe yapmıştır. İktidar olduğundan beri darbelere karşı mücadele ettiğini söyleyen Torba”cı AKP hükümeti, iktidara geldiğinden beri kentlerin üzerindeki kirli emellerine, rant oyunlarına engel olarak gördüğü ve şimdiye kadar bertaraf edemediği TMMOB‘yi etkisiz kılmak için çareyi TMMOB’ye darbe yapmakta bulmuştur. Daha önce TMMOB yasasını değiştirmek için yola çıkan AKP, üyelerimizin ve halkımızın desteğiyle TMMOB‘nin örgütlü mücadelesi karşısındaki yaşadığı çaresizliğini torba yasa ile TMMOB ve bağlı odaların yetkilerini tırpanlayarak unutturmaya çalışıyor. Taksim‘de yapılmak istenen, bilime, tekniğe, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığına aykırı düzenlemeler karşısında yargıya başvuran ve haklılığı yargı tarafından teyit edilen Odalarımız ve TMMOB‘ye iktidarın duyduğu kin, söz konusu ani yasal düzenlemeye yansımıştır. İktidarın yaptığı bütün mevzuat değişiklikleri, Anayasa‘nın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek odalarıyla ilgili hükümlerine aykırıdır, hukuk dışıdır ve tarihsel meşruiyeti yoktur. Yapılan değişiklikle Odalarımızın, yeni talanları ve rant politikalarını önleme gücü hukuken olanaksız hale gelmektedir. Üyelerimiz, meslektaşlarımız bilmelidir ki; TMMOB ve bağlı odalarına ceza kesmeye çalışan AKP bu torba yasa ile proje üreten mimar ve mühendis meslektaşlarımızın işlerini elinden almaktadır. Yıllarca mesleki birikimleri ile mimarların, mühendislerin ürettikleri projelerin mesleki denetim dışına çıkaran AKP, proje müellifi meslektaşlarımızı piyasanın kuralsız kar hırsına terk etmektedir, mimarları, mühendisleri yok saymaktadır.” Şeklinde konuştu.

 

BU YASA SAHTE MİMAR, MÜHENDİS YASASIDIR.

Türk mühendis ve Mimar Odaları birliği Bolu İl koordinasyon kurulu sekreteri Murat Ataman; “Bu Yasayla denetim yetkisinin ortadan kaldırmasının ardından sahte mimar ve mühendislerin sayısı artacaktır. Şimdiye kadar birçok kişinin farklı okullardan sahte diploma ve denklik belgeleri alıp YÖK'e onaylattığı gerçektir. Odalarımız 500’e yakın sahte diploma tespit etmiştir. Bunların içerisinde Kartal Belediyesi Meclis Üyesi bir AKP’linin olması, AKP’nin yasa konusunda bir diğer yüzünü de göstermektedir. Bu insanların imza attığı mimarlık ve mühendislik projelerine ruhsat alınmış ve inşaatlar yapılmıştır.Sahte mimar ve mühendislerin engellenmesi için YÖK’ün güvence olmadığı aşikardır; hala yetkisiz kişilere diploma verilebilmektedir. Odalarımızın bu nedenle YÖK'e açtığı, devam eden davalar vardır. Son Yasayla da projeler ve mimarlar denetime tabi olmayacağı için sahte diplomalıları takip etme ve onların aldıkları ruhsatları izleme olanağı ortadan kalkmış olacaktır. Denetimi yapılmayan yapılarda yapı üretiminden, depreme karşı dayanıklılık, yangından su baskınına kadar bir sürü güvenlik boşluğu yaşanacağına rağmen bu yasa ile iktidar, kentsel dönüşüm adı altında sürdürdüğü kentlerin kimlik, tarih, kültür, doğa değerlerini insanların yaşam alanlarını ortadan kaldıran operasyonlarının önünde engel gördüğü odaları işlevsiz kılmayı amaçlamıştır.Bizler bu ülkenin aydınlık yüzlü mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak; rant zeminini genişleten ve bu amaçla TMMOB ile bağlı meslek odalarını etkisizleştirmeyi hedefine alan bu yasa değişikliğinin Cumhurbaşkanı tarafından veto edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine geri iade edilmesini talep ediyoruz.” Dedi.

 

 

“Kamu çıkarını korumaya devam edeceğiz”

 

Ataman sözlerini şu şekilde tamamladı; “AKP‘nin kentler üzerindeki oyununa karşı duran, "Kentsel dönüşüm" adı altında "rantsal dönüşüme" karşı çıkan, yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla AKP‘nin ormanları, kıyıları, meraları, suyumuzu, toprağımızı yağmalamasının önünde duran TMMOB ve Odalarımız, yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği ile bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır. Siyasi iktidar, yüz binlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının bilincinden ve vicdanından beslenerek büyüyen, güçlenen "TMMOB anlayışımızı" yok edemeyecek, izin

vermeyeceğiz. Yağma ve talana karşı mücadelenin sembolü olan Gezi Parkı direnişinde bir meslek odası sorumluluğu ve bilinciyle hareket eden, TMMOB ve bağlı odalarımız bundan sonra da mücadelesini aynı kararlılık gücünü örgütlülüğünden ve halktan alarak, bilimin ve tekniğin ışığında kamu yararına sürdürecektir.”

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2013, 22:08
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124