“Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz”

Bolu-Düzce Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serpil Yılmaz, “Sağlık emekçileri salgında canla başla çalışırken, “hakları ödenmez” diyenler, gerçekten haklarımızı ödemediler” dedi.

“Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz”


Haber: Erdal Tanrıverdi

Türk Tabipleri Birliği, 15 Aralık'ta aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacağını açıkladı. TTB tarafından yapılan açıklamada, “Şimdi g(ö)rev zamanı. 15 Aralık Çarşamba günü tam gün g(ö)revdeyiz” ifadelerine yer verildi. Bunun üzerine Bolu-Düzce Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi önünde toplanarak hem iş bırakma eyleme hem de basın açıklaması yaptı.Bolu-Düzce Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serpil Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“HAKLARIMIZI ÖDEMEDİLER”

“Sağlık tehlikeli ve ağır işler kapsamındadır. Sağlık alanında yapılan işin niteliği, riski, hekimolmak için gerekli eğitim düzeyi göz önüne alınırsa hekimler ve sağlık çalışanlarına gerekliözen ve değerin verilmesi gerekir. Ancak yaptığımız işler hafife alınmakta, gün geçtikçe dahaçok çalışmamız istenmekte ve ücretlerimiz azalmakta sonuçta giderek fakirleşmekteyiz. Temelmaaşlarımız yoksulluk sınırındadır.Sağlık emekçileri salgında canla başla çalışırken, “hakları ödenmez” diyenler, gerçektenhaklarımızı ödemediler.”

“BU MÜCADELETÜM TOPLUM YANİ HEPİMİZ İÇİNDİR”

“Başta hekimler olmak üzere pek çok sağlık çalışanı “artık bu şartlarda çalışamayız” diyerekistifa etmekte, emekli olmakta, yurt dışına göç etmekte veya göç edebilmek içinuğraşmaktadırlar.Önümüze konulan ve sürdürülmeye çalışılan sağlık sistemi hem hekimlere, hem sağlıkçalışanlarına hem de halkımıza zarar vermeye başlamıştır.Henüz içeriğini tam anlayamadığımız, özlük haklarımızı iyileştireceğini iddia eden tasarı müjdegibi meclise sunulmuş, acele bir kararla getirildiği gibi geri çekilmiştir.Emeğimiz üzerinden kendimizi var eden bizler için, bu emeğin sömürülmesine karşı durdemenin yolu olarak “birlikte güçlüyüz”ü göstermenin zamanıdır.Bu mücadele sadece hekimler, sağlık çalışanları için değil tüm toplum yani hepimiz içindir.Koruyucu sağlık hizmetlerini savunmak içindir.Emekliliğe yansıyacak yaşanabilir temel ücret talebimiz içindir.Güvencesiz, neredeyse köleliğe varan çalışma koşullarına son verilmesi, güvenceli çalışmatalebimiz içindir.Şiddete karşı etkili yasa, güvenli işyerleri, sağlıklı çalışma ortamları talebimiz içindir.”

“OYALAMA DEĞİL, HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ”

“Covid 19 başta olmak üzere meslek kaynaklı hastalıklara karşı bütüncül bir meslek haklarıyasası çıkarılması içindir.Ağır ve tehlikeli işler kapsamında olan sağlık sektöründe çalışanlara pandemi dönemi için 3yıla 1 yıl yıpranma payı verilmesi, ek göstergelerimizin kademeli olarak 7200’e çıkarılmasıiçindir.Bu g(ö)rev emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren biruyarıdır.Hekimlerin, sağlık çalışanlarının söyleyecek sözü, sağlık sistemini değiştirecek gücü vardır. Emek bizim ise söz de bizimdir. Taleplerimizi içeren, sağlık çalışanlarının yaşam ve çalışma koşullarını düzeltecek birdüzenlemenin hemen meclise getirilmesini talep ediyoruzOyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER