ÖYP’li Araştırma Görevlilerinin sorunları katlanarak artıyor!

Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Erkan Korkmaz; “Bilindiği üzere üniversitelerde araştırma görevlisi istihdamı uzun süredir Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) üzerinden yürütülmektedir. Özellikle yeni üniversitelerin kurulmasıyla hız kazanan ve 50/d olarak bilinen güvencesiz istihdama göre daha güvenceli bir kadro olması nedeniyle de talep gören ÖYP araştırma görevlilerinin sorunları ise her geçen gün katlanarak büyümektedir” dedi.

 ÖYP’li Araştırma Görevlilerinin sorunları katlanarak artıyor!

Korkmaz açıklamasını şöyle sürdürdü; Son olarak, ÖYP`li araştırma görevlilerine lisansüstü eğitimleri süresince eğitim, araştırma, akademik etkinliklere katılım gibi başlıklar için ayrılan bütçenin süratle düşürülmesi, YÖK`ün bilimsel araştırmaları ve faaliyetleri ne kadar ciddiye aldığını gözler önüne sermektedir. Yapılan bu değişikliklerle adeta yolsuzlukların, hırsızlıkların ve kamu kaynaklarındaki israfın faturası ÖYP`li araştırma görevlilerine kesilmek istenmektedir. 

Ancak sorun sadece söz konusu miktarların düşürülmesinde yaşanmamaktadır. ÖYP`li araştırma görevlilerinin kendilerine tanınan bu hakkı kullanmak istediklerinde karşılaştıkları bürokratik süreçler, söz konusu bütçenin kullanımında birçok engeli de beraberinde getirmektedir. Örneğin kendisine kaynak aktarımı talebinde bulunan bir araştırma görevlisinin söz konusu talebi, önce üniversitedeki ÖYP Koordinatörlüğü dolayımından geçmekte, daha sonra Rektörlük onayına sunulmakta ve son olarak YÖK`ten kaynak tahsisi kararı beklenmektedir. Bu süreç zarfında, araştırma görevlisinin katılmak istediği akademik çalışmaların başvuru süresi kaçabilmekte ya da YÖK`ten onay beklenirken bir anda kaynak kullanımına ilişkin usul ve esaslarda yapılan bir değişiklikle araştırma görevlisi mağdur olabilmektedir. 

Aynı zamanda söz konusu süreçlerde ÖYP Koordinatörlükleri, YÖK tarafından açık, anlaşılır ve hızlı biçimde bilgilendirilmediğinden ve koordinatörlüklerin yetki alanı oldukça sınırlı olduğu için araştırma görevlileri ile Koordinatörlük bünyesinde çalışanlar karşı karşıya gelebilmektedir.

Tüm bunlarla birlikte, çokça karşılaştığımız başka bir sorun ise bölüm başkanlarının ya da tez danışmanlarının bölümün bilgisayar, kırtasiye ve hatta kitaplık gibi ihtiyaçlarını dahi ÖYP`li araştırma görevlilerinin bütçesinden karşılamak yönünde zorlayıcı taleplerde bulunmasıdır. Araştırma görevlisinin tez süreci, yeterlilik gibi aşamalarda geleceğini belirleyebilen söz konusu hiyerarşik ilişkiler altında ÖYP`lileri "borçlandırmaya"  zorlayan bu talepler karşısında araştırma görevlilerinin "hayır" diyebilmeleri fiilen oldukça güç olmaktadır. Dolayısıyla söz konusu ilişki, kamusal finansmanla karşılanması gereken ihtiyaçların ÖYP bütçesiyle karşılanması durumunu beraberinde getirmekte ve üniversitenin sorumluluğundaki bir konu tek tek araştırma görevlilerinin sırtına yüklenmektedir. Öyle ki odasına evden getirdiği telefonu bağlamak zorunda kalan araştırma görevlileri dahi bulunmaktadır!

Yaşanan bu sorunlara bir de ÖYP`lilerin zorunlu hizmetleri karşılığında imzalamak zorunda kaldıkları yüksek meblağlı senetler eklendiğinde, araştırma görevlilerinin üzerindeki baskı had safhalara ulaşmakta ve nitelikli bir eğitim-araştırma süreci geçirebilmelerine engel olmaktadır. Üstelik ÖYP`li araştırma görevlilerinin imzaladığı sözleşmeler, özel hukuk sözleşmesi sayılmakta, yani üniversite ile araştırma görevlisi olacak kişi eşit kişilermiş gibi masaya oturmakta, senetler bu güç dengesizliği kapsamında hazırlanmaktadır.

Dolayısıyla ÖYP bütçesinin sınırlandırılmasından fiilen bütçelerin gelmemesine; YÖK`ün "ÖYP Usul ve Esasları" üzerinde "ben yaptım oldu" diyerek sürekli değişikliğe gitmesinden ÖYP`lilerin "uykularını kaçıran" senet baskısına kadar ÖYP`li araştırma görevlilerinin sorunları katlanarak artmaktadır. Bu sorunlarla birlikte ÖYP`lilerin üniversitelerinde maruz kaldıkları "dış kapının mandalı" muamelesi ise mobbing ve taciz baskısına zemin hazırlayarak akademik yaşamı daha baştan sorunlar yumağına dönüştürmektedir.

Eğitim Sen olarak belirtmek isteriz ki yaşanılan sorunlar, yukarıda ifade ettiğimizden çok daha fazladır. Ancak kimi sorunların çözümü, sanılanın aksine oldukça kolaydır. Bu kapsamda savunduğumuz temel taleplerimiz şunlardır:

1. Araştırma görevliliğindeki istihdam çeşitliliği kaldırılıp tüm araştırma görevlileri güvenceli biçimde istihdam edilene kadar ÖYP sözleşmelerinin aynı tip sözleşme hâline getirilmesi,

2. YÖK`ün "ÖYP Usul ve Esaslar" üzerinde sürekli değişikliğe gitmemesi ve değişiklik yaparken ÖYP`lilerin taleplerini, görüşlerini dikkate alması,

3. Eş durumu mazereti nedeniyle mecburi hizmet devri talebinde bulunabilecekler arasına, eşi 657 4/b ve 4/c ile istihdam edilenlerin de dahil edilmesi, 

4. Yurtdışı görevlendirmelerinde kolaylaştırıcı bir yol izlenmesi,

5. ÖYP bütçelerinin ilk hâline getirilmesi, kullanımdaki zorlukların giderilmesi,

6. Kongre vb. etkinliklere katılmada uzun bürokratik işlemlerin ortadan kaldırılması,

7. ÖYP Koordinatörlüklerindeki personel sayısının artırılması,

8. Bilimsel etkinliklere gidiş ve gelişlerde yurt içi uçak bileti tutarlarının da karşılanması,

9. ÖYP`lilere bilgisayar ve ofis malzemesi gibi ihtiyaçların üniversiteler tarafından karşılanması,

10. ÖYP`lilerin bütçesinden alınan kitapların doktora bitimine kadar ÖYP`lilerde kalması. 
HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2015, 18:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128