Özel İdare ihaleye çıkıyor

​​​​​​​Bolu İl Özel İdaresi şehrin en güzel yeri olan kent meydanında yapılan yeni bina için ihaleye çıkıyor.

Özel İdare ihaleye çıkıyor

Haber: Volkan Yılmaz

Mülkiyeti Bolu İl Özel İdaresine ait İlimiz, Merkez ilçe, Tabaklar Mahallesi, Salim Gündoğan caddesinde bulunan yeni bina ihaleye çıkıyor. Bodrum katı ile birlikte 5 kat olanve 4015 m2’lik kapalı alana sahip 14 bağımsız bölümden oluşan Özel İdare iş merkezinin kiralama ihalesi aylık 65.000,00 TL muhammen kira bedeli üzerinden kiraya verilecek. İhale için geçici teminatise 23.400,00 TL olarak belirlendi.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü artırma suretiyle 18.08.2020Salı günü saat 14.00’deve müteakiben Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacak.

İhaleye katılabilmek için istenen belgeler ise şu şekilde;

Gerçek kişiler nüfus cüzdanı sureti ve kanuni ikametgâh belgesi,

Gerçek kişiler için imza beyannamesi (noter tasdikli), vekâleten iştirak ediyorsa isteklilerin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin imza beyannamesi, Tüzel kişi ise mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı olduğu odalarından belge ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ile imza sirküsü (noter tasdikli), İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler için, iş ortaklığı beyannamesi, İhaleye katılmak için isteklilerin, Bolu İl Özel idaresi adına alacakları 23.400,00 TL değerinde geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, 2.000,00 TL şartname bedelinin yatırdığına dair makbuz veya banka dekontu, Kiralama ihalesine ait imzalı şartname, Tebligat için adres beyan belgesi, Vergi borcu olmadığına dair belge, 2886 sayılı devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı ihaleye katılamazlar. İstekliler bu madde kapsamında olmadığına dair imzalı taahhütname vereceklerdir.

İhaleye katılacaklar istenilen belgelerin konulduğu zarfın en geç ihale günü olan 18.08.2020 saat 11:00’a kadar Bolu İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.

İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgraf, faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124