Rektörlük Neyin Peşinde?

Rektör Hayri Coşkun akıllara durgunluk verecek bir uygulamayı hayata geçiriyor. 2009 yılında YÖK kararıyla açılan 5. mezunlarını veren ve bu güne kadar kesintisiz eğitime devam eden “Bahçe Tarım Programı” Seben’e taşımak istiyor. 2015 yılında A.İ.B.Ü. senatosu tarafından alınan karar ile Seben’e gönderilmek isteniyor. Senato, bu yıl Seben yerleşkesine 30 öğrenci alınması kararını YÖK’e bildirdi. Bu karar doğrultusunda 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Seben’de eğitim alacaklar. Bolu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarım Programı Karadeniz ve Marmara Bölgesinde tek programı olması sebebiyle mezun olanların iş bulma sorunu ortadan kalkmasına rağmen, okulu Seben’e taşımanın okulun cazibesini azaltacağına kesin gözüyle bakılıyor.

 Rektörlük Neyin Peşinde?

Haber Araştırma: Erhan BEYKOZ
Seben ilçe nüfusunun 10.000’den az olduğu için YÖK Meslek Yüksekokulu Kurulumuna izin vermemiştir. Bundan dolayıdır ki Seben Meslek Yüksekokulu Resmiyette yoktur ve Bolu Meslek Yüksekokuluna bağlı bir hizmet binası durumunda olacaktır. Böylelikle AİBÜ Üniversite Senatosunun almış olduğu bu karar gereğince 2015-2016 yılında Bahçe Tarım Programı öğrencileri, programın kurulduğu ve faaliyet gösterdiği yer olan Bolu Merkez yerine Bolu iline bağlı 56 km uzaklıktaki Seben ilçesinde eğitim göreceklerdir. Bölümde görev yapan öğretim üyelerinin görüşleri ve Bölüm Kurul Kararı olmadan alınan bu karar, aşağıda sıralanan haklı gerekçelerle birçok sakıncaları beraberinde getirecektir.

 

1. Seben Yerleşkesinde faaliyet göstermek üzere 2013 yılında Bolu Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Fidan Yetiştiriciliği Programı açılmış ve henüz öğrenci alınmamıştır. Türkiye’de sadece 6 yerde bulunan (Sultanhisar MYO, Lapseki MYO, Atabey MYO, Arslanbey MYO, Kulu MYO, Mustafa Baysan MYO) bu programın açılması yerine aktif halde bulunan Bahçe Tarım Programının taşınmasını sizlerin takdirine bırakıyorum.

2. Bahçe Tarım Programının Seben İlçesine taşınması durumunda 1. sınıfta ders tekrarına kalan öğrenciler tekrar dersini almak üzere Seben ilçesine gitme durumunda kalacaklardır. 1. Sınıf derslerini Seben’de, ikinci sınıf derslerini Bolu Merkezde alacaklardır. Bu durum eğitim programlamasında ciddi sorunlar oluşturacak ve eğitimin sürdürülemez hale gelmesine yol açacaktır. Neticede olan geleceğimizin teminatı çocuklarımıza olacaktır.

3. Bolu Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarım Programı 2009 yılında Bolu verileri ile gerekçelendirilerek açılmıştır. Sonradan Seben ilçesine taşınacak diye açılmamıştır. Bu gerekçeleri uygun gören YÖK Bahçe Tarım Programının açılmasına izin vermiştir.

4. Seben ilçesinin TÜİK 2014 verilerine göre 15-24 yaş grubu toplam nüfusu 507 kişidir. Bolu Merkezin ise aynı yaş aralığında toplam nüfusu 30.385 kişidir. Açılan bölüm veya programlar genç nüfusa hitap etmesinden dolayı Bahçe Tarım Programı Seben’e taşınması yerine Bolu Merkezde kalmalıdır. Bununla birlikte Bahçe Tarım Programını tercih eden öğrenciler Bolu ilinden veya komşu illerden gelmektedir. Bunun yanında YÖK, nüfusu 10.000’den az olan ilçelere Meslek Yüksekokulu açılmasına onay vermemektedir. Seben İlçesinin toplam nüfusu 5.552 kişi, Bolu ilinin ise 195.357 kişidir.

5. Meslek Yüksekokullarında öğrenci alt yapısını oluşturan liselerin varlığı çok önemlidir ve YÖK’ün Meslek Yüksekokulu açma kriterlerinde önemli bir faktördür. Seben ilçesinde sadece Seben Çok Programlı Lisesi bulunmaktadır. Oysaki Bolu Merkez’de 19 adet lise bulunmaktadır.

6. Diğer önemli bir konuda barınma sorunudur. Bolu Meslek Yüksekokulu Seben Yerleşkesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programına 2013 yılında ek kontenjanla 40 öğrenci alınmış ve ciddi barınma sorunları yaşanmıştır. Bunun üzerine Seben Belediyesi 8 daireden oluşan bir binayı yurt haline dönüştürüp toplam 60 öğrenciye barınma imkanı sağlamıştır. Toplam 80 öğrencisi bulunan Seben’deki mevcut İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı öğrencilerine barınma imkanı sağlayamazken Bahçe Tarım Programı taşınmasıyla yeni öğrencilere nasıl barınma imkanı sağlanacaktır. Bunun yanında ilçede kiralık ev sayısı yok denecek kadar azdır. Ayrıca ilçede Seben’li olmayan devlet çalışanlarının tamamına yakını Bolu’da servislerle gidiş-geliş yapmaktadır. Önemli Not: İzzet Baysal Vakfı Seben’de öğrenci yurdu yaparak sorunu aşmaya çalışmaktadır:

7. Seben Yerleşkesine Bahçe Tarım Programının taşınması durumunda ders vermek üzere Bolu Merkezden öğretim üyeleri görevlendirilecektir. Yol yorgunluğuyla ders anlatmak öğrenci açısında ne kadar verimli olur yine sizlerin takdirine bırakıyorum. Bunun yanında ders vermek üzere görevlendirilen öğretim üyelerine gündelik ve harcırah ödemesi yapılması gerekecek ve fazladan devleti zarara sokacaktır. Şüphesiz bu durum kamu yararıyla hiç bağdaşmamaktadır.

8. Seben yerleşkesine yapılan Meslek Yüksekokulu binasında 4 sınıf, 1 Konferans Salonu, 2 Laboratuvar ve 1 Kütüphane bulunmaktadır. Seben Yerleşkesinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Programı yanında Özel Güvenlik ve Koruma Programı açılması için YÖK’e yeni teklif hazırlanmıştır. Üçüncü bir program olarak kararı alınan Bahçe Tarım Programının taşınmasıyla mevcut derslikler ihtiyaca cevap vermeyecektir. Bu durumda mevcut fiziki alt yapı YÖK’ün Meslek Yüksekokullarına Program açma ölçütleriyle örtüşmemektedir. Buna karşılık, Bolu Meslek Yüksekokulunda Bahçe Tarım Programı 2009 yılından beri sorunsuz bir şekilde eğitimine devam etmektedir. Bolu Meslek Yüksekokulunda faal durumda olan çoğu programların sadece ikinci öğrenimi bulunmakta birinci öğrenimi bulunmamaktadır. Bu da derslik sorununu ortadan kaldırmaktadır. Nitekim Bahçe Tarım Programının sadece birinci öğrenimi bulunmaktadır.

9. YÖK’ün Meslek Yüksekokullarında Program açma kriterlerinden bir başkası da özellikle Teknik Programlarda uygulama alanlarıdır. Bolu Meslek Yüksekokulunda uygulamalı eğitim yapan tek programdır. Bahçe Tarım Programına ait 150 m2 büyüklüğünde 2 adet sera bulunmakta ve bu seralarda fidan üretimi ile torbalarda sebze üretimi yapmaktadır. Bununla birlikte açık alanda sebze üretimi de yapmaktadır. Bahçe Tarım Programı kurulduğu günden itibaren bu üretimlerini aralıksız yapmakta ve döner sermaye kanalıyla satmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin dinlenmesi ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirmesi amacıyla 56 m2 büyüklüğünde ahşaptan, ısıtmalı kapalı kamelya yapılmıştır. Kamelyaya mutfak malzemeleri alınmıştır (30 kişilik yemek takımı, bulaşık makinesi, masa, sandalye, semaver, mangal, tüplü ocak vs.). Kamelyada öğrenciler stajda, ders aralarında, hafta sonlarında sosyal etkinlikler (piknik, tiyatro çalışması, şiir dinletisi gibi) düzenlemektedirler. Ayrıca Bahçe Tarım Programına ait 90 m2 büyüklüğünde laboratuvar ve laboratuvarın içerisinde 15 m2 büyüklüğünde bitki yetiştirme odası yapılmıştır. Bütün bu Bahçe Tarım Programına ait yapılar Rektörlük Makamının desteği olmaksızın hibe yoluyla bağsçılar tarafından yapılmıştır. Su (460 m su borusu) ve elektrik (56 m yer altı elektrik kablosu) bile bağışlarla bir fiil Bahçe Tarım Programı öğrencileriyle beraber yapılmıştır. Laboratuvar dolapları bile Bahçe Tarım Programının Döner Sermayedeki paralarıyla alınmış ve öğrencilerle beraber montajı gerçekleştirilmiştir. Bahçe Tarım Programı seralarını Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğüne yapmış ve bölümümüze bağışlamıştır. Seben yerleşkesinde tarımsal uygulama alanı bulunmamaktadır. Bahçe Tarım Programının Seben’e taşınması durumunda Bolu Meslek Yüksekokulundaki bütün bu fiziki alt yapıdan ve imkanlardan öğrencilerimiz mahrum kalarak eğitim kalitesi düşecektir. Ayrıca bu fiziksel alt yapıyı Bolu Meslek Yüksekokulunda kullanacak program bulunmamasından dolayı atıl duruma dönüşecektir. Bu durumda 5 yıldır harcanan emek boşa gidecek ve sonuçta kamu kaynakları heba olacaktır.

10. Bahçe Tarım Programı, Bolu Meslek Yüksekokulunda bünyesinde staj yaptıran ilk ve tek programdır. Ayrıca Bolu Merkezde öğrencilerimiz staj yapacağı çok sayıda tarımsal işletmeler bulunmaktadır. Programın Seben ilçesine taşınması durumunda öğrencilerin staj yapma imkanları kısıtlı kalacaktır. Ayrıca program öğrencileri boş vakitlerinde öğretim üyelerinin gözetiminde meyve bahçesi tesisi, budama, aşılama, peyzaj gibi işlerde yöre çiftçisine ve tarımsal işletmelere destek vermektedir. Bu uygulamayla öğrencilerimiz pratik eğitimin yanında para kazanmaktadırlar. Seben ilçesinde tüm bunlardan öğrencilerimiz mahrum kalacaktır.

11. Bolu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarım Programı Karadeniz ve Marmara Bölgesinde tek programdır. Dolayısıyla bu program sadece Bolu iline değil bütün Karadeniz ve Marmara Bölgesine öğrenci yetiştirmektedir. Bölgede tek olmanın avantajıyla öğrencilerin iş bulma oranı oldukça yüksektir. Sadece civar illerdeki Ziraat Odalarında Tarım Danışmanı olarak çalışan 14 mezun öğrencimiz bulunmaktadır. Ayrıca Bahçe Tarım Programının öğrenci doluluk oranı %90’ın üzerindedir. Bu programın Seben’e taşınması durumunda öğrencilerin tercihi azalacak ve muhtemelen bir sonraki yıl doluluk oranının düşük olmasından dolayı kapanacaktır. Nitekim küçük yerleşim yerlerindeki tarım programları kapanmıştır. Sadece illerdeki ve büyük ilçelerdeki tarım programları açık durumdadır.

12. Bahçe Tarım Programı sebze, meyve, süs ve bağ yetiştiriciliğini kapsayan bir tarım programıdır. TÜİK 2014 verileri incelendiğinde tarımsal üretimin en yoğun yapıldığı yer Bolu Merkezdir. Seben ilçesinde sadece elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. Sadece elma yetiştiriliyor diye bir programın taşınması düşünülmemelidir. Çünkü elma yetiştiriciliği haricinde meyve yetiştiriciliği en yoğun Bolu merkezde yapılmaktadır. Bunun yanında örtü altı ve açıkta sebze yetiştiriciliği ile süs bitkileri yetiştiriciliği Bolu Merkezde yapılmakta ve en fazla tarımsal işletmeler yine Bolu Merkezde bulunmaktadır.

 

 Bütün bu sunulan haklı gerekçeler kapsamında Bolu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarım Programının kurulduğu yer olan Bolu Merkezde eğitim faaliyetini sürdürmesi gerekmektedir. Seben ilçesine taşınmasında hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır. Eğer tarımla ilgili bir program açılması düşünülüyorsa YÖK tarafından onaylanarak açılan ve öğrencisi bulunmayan Fidan Yetiştiriciliği Programının açılması uygun olacaktır. Böylelikle öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimiz mağdur olmayacaktır. 

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2015, 09:41
YORUM EKLE
YORUMLAR
sebende gelişsin
sebende gelişsin - 6 yıl Önce

her bölüm merkezde olacak diye bir şey yok. bırakın ilçelerde gelişsin.mezun olunca iş bulunabilen bir meslekse merak etmeyin öğrenci orada da okur.yeter ki orada yaşanabilecek ortam sağlansın. kalacak yer problemi olmasın

yaren tuana
yaren tuana - 6 yıl Önce

bu kadar zamandır kesintisiz eğitim veren bir bölüm muhteşem projelere imza atan öğrenciler ve birbiriyle aile gibi yaşayan öğrenciler neden öğrencisi olmayan açılmış hazır bölümler varken neden kurulu düzeni bozarlar anlamadım... neyin peşindesin hayri coşkun neyin peşindesin hasan lök

didem özen
didem özen - 6 yıl Önce

böyle güzel başarılara imza atan bir bölüm mezun olan öğrencileri işsiz kalmıyor çok güzel bir eğitim veriliyor neden başka semte taşınmak isteniyor ki seben de fide ve fidan yetiştiriciliği daha sağlıklı olmaz mı bahçe tarımı neden taşımak istiyorsunuz amacınız ne

elif özgün
elif özgün - 6 yıl Önce

sebende fide fidan yetiştiriciliğine başlandı. bolu merkezde tarım daha yoğun. bahçe tarımı bölümü bolu merkezde daha faydalı olacaktır. sebende fide fidan yetiştiriciliği üzerine bir bölüm olsa bolu tüm ilçeleriyle kalkınmaya daha güzel hazırlanılır. amacın nedir hayri coşkun neden hasan lök neden kurulu düzeni bozuyorsunuz?...

e.i
e.i - 6 yıl Önce

sayın yazar sebende halledilemeyecek sorun yoktur. seben belediyesi ve hayırseverler onlarıda hallederler. sebenin geleceği ve tarımı için tam yerinde bir karar olmuş.

Ali kahraman
Ali kahraman - 6 yıl Önce

bolu meslek yüksekokulunda en yararli bölüm olan bahce tarimi bölümü universitedeki ogretmenler ve diger bölümde okuyan ogrenciler tarafindan ve bolu halki tarafindan teveccuh görmüştür sebene alinmasini duaunmek a.i.b.u ye ve bütün emeklere ihanettir..

Oğuzhan BEKTAŞ
Oğuzhan BEKTAŞ - 6 yıl Önce

serasindan cardagina parke tasindan toprağına kardeslikten egitime alın terinden sari cizmesine baska bölümdeki arkadaşlarin emeginden kendisini bu bölüme ve ülke tarimina ciftcisine adayan saygi deger hamdi zenginbal hocamizin ogrencilerin gonlunde taht kuran" hamdi baba"nin emegine saygi gösterilmesi ve "bahce tarimi bolumunun" bolu meslek yüksekokulunda eğitim ve öğrenim hayatina devam etmesi yetkililerce seben sacmaliginin dikkate alinmasini böyle bir degerin kaybedilmemesini ve bu düşünce yanlisligindan tez vakitte dönülmesi umidi ile

halil eksioglu
halil eksioglu - 6 yıl Önce

guzelim seralari bu kadar emegi o kadar kazanilmis gönlü bir kenara birakip seralarin yerine hali saha yapip universite doner sermayesine katkida bulunmayi mi dusunuyorsunuz


SIRADAKİ HABER

banner128

banner124