Savcılar hakkında genelge

​​​​​​​Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, 22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile ilgili 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne açıkladı.

Savcılar hakkında genelge

Haber: C. Kutay Aykan

Başsavcı Önder Yaman, Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler ile ilgili 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde belirtilen hususlar hakkında şu bilgileri verdi;

1-)Acil ve tutuklu işler başta olmak üzere hizmetin sürekliliği için gerekli tedbirler kapsamında 30/04/2020 tarihine kadar, Adli muayene ve otopsi, olay yeri inceleme, keşif, hafta sonu müracaat işlemleri için haftalık 1 Cumhuriyet savcısı; hafta içi mesai saatlerinde müracaat işlemleri ve tüm soruşturma bürolarına gelen talepleri karşılamak üzere 1 Cumhuriyet savcısı; infaz, cezaevi ve denetimli serbestlik işlemlerini yürütmek üzere haftalık 1 Cumhuriyet savcısı olmak üzere her hafta için 3 Cumhuriyet savcısının nöbetçi bırakılmasına,

2-)Nöbetlerin ekli nöbet listesine göre yerine getirilmesine,

3-)Cumhuriyet savcılarının uhdelerinde bulunan mevcut tutuklu işlerin ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından günlük takibi yapılarak, gerekirse nöbetçi müracaat UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana //vatandas.uyap.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. Cumhuriyet savcısına bilgi vermek suretiyle hak kaybına sebebiyet verilmemesine,

4-)Nöbet telefonunun mevcut uygulamada olduğu gibi hafta içi mesai saatlerinde müracaat nöbetçi Cumhuriyet savcısında, hafta içi mesai saatleri dışı ve hafta sonları otopsi nöbetçi Cumhuriyet savcısında bırakılmasına, kolluğa verilecek talimatların ve sair hususların nöbet telefonu kendisinde bulunan Cumhuriyet savcısı tarafından yerine getirilmesine,

5-)İdari izinliler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışan Cumhuriyet savcılarının ve personelin görev mahallerinden ayrılmayarak hizmetlerine ihtiyaç duyulduğunda çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorunda olduklarının bilinmesine,

6-)İdari izinli olunan dönemde mevcut soruşturma ve infaz evrakı ile bu dönemde gelecek soruşturma ve infaz evrakının, keza talimat ve bakanlık muhabere evrakının incelenmeye devam olunarak tamamlanmış evrak ile ilgili gerekli mukteza hazırlıklarının aksatılmadan UYAP sistemi üzerinden uzaktan çalışma yöntemi ile yerine getirilmesine,

7-)Soruşturma, ilamat ve infaz yazı işleri müdürleri ile idari işler müdürünün kendi aralarında 30/04/2020 tarihine kadar birer haftalık nöbetler halinde görevlerini ifa etmelerine,

8-)30/04/2020 tarihine kadar müracaat nöbetçi Cumhuriyet savcısı ile çalışacak 1 zabıt katibi, otopsi Cumhuriyet savcısı ile çalışacak 1 zabıt katibi, 1 hizmetli ve 1 şoför ile ilamat ve infaz işlerinde çalışacak 2 zabıt katibinin birer haftalık nöbetler halinde görevlerini ifa etmelerine,

9-)İdari işler müdürlüğünce adliyenin temizlik başta olmak üzere diğer hizmetleri ve teknik işleri için yeteri kadar personel bulundurulmak suretiyle 30/04/2020 tarihine kadar nöbet çizelgesi düzenlenmesine,

 10-)Emanet memurunun 30/04/2020 tarihine kadar gerektiğinde çağrılarak görevini ifa etmesine,

11-)Bakanlık ve HSK muhabere zabıt katiplerinin 30/04/2020 tarihine kadar birer haftalık nöbetler halinde görevlerini ifa etmelerine,

12-)Nöbetçi Cumhuriyet savcıları ve personelin kıyafetleri ile evlerine dönecekleri gözetilerek koronovirüs önlemleri kapsamında, yıkanması kolay serbest kıyafetlerle nöbetlerine devam edebileceklerinin bilinmesine,

13-)Eşi ya da temas ettiği aile bireylerinden birisi sağlık çalışanı olan Cumhuriyet savcısı ya da personele sağlık çalışanına destek olmak ve hastalığın bulaşıcılığını önlemek amacıyla öncelikle idari izin verilmesine,

14-)Yazının Bolu Cumhuriyet savcıları, yazı işleri müdürleri, idari işler müdürü ve tüm personele tebliğine,

15-)Hizmetin aksatılmadan yürütülmesi, kişisel temizlik ve hijyen başta olmak üzere hastalığın önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128