“Sermaye çıkarları değil, İşçi çıkarları gözetilmeli”

Makine Mühendisleri Odası (TMMOB ) Bolu İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekreteri Erol Perçin, Göynük’te meydana gelen iş kazası sonucunda bir işçinin ölümüyle ile ilgili basın açıklaması yaptı.

  “Sermaye çıkarları değil, İşçi çıkarları gözetilmeli”

Haber: S.Özge Yücel

Erol Perçin, iş kazalarının değişmeyen nedeninin, mevzuat ve uygulamalarının sermaye çıkarlarına göre düzenlendiğini belirterek, “ Bu olay, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Yasal metinler ne kadar nitelikli olsa da uygulamaya nemelazımcılık egemen ise, karşı karşıya kaldığımız sorunlar çözülmez. Sorunların çözümü için, önce sorun ve nedenleri doğru tanımlanmalı, sonra sorunu ötelemek veya gizlemek için değil bütünüyle ortadan kaldırmak için yapılması gerekenler belirlenmeli, belirlenen önlemler eksiksiz uygulanmalı ve uygulamaların doğru yapılıp yapılmadığı denetlenmelidir”  dedi.

“Sağlık personelinin hizmet süresi azaltılıyor”

Perçin, çıkarılan yasaların ve yönetmeliklerinin defalarca değiştirilmesine rağmen kazalar ve iş cinayetlerinin artarak devam ettiğini, buna karşın sağlık personelinin işyerlerine  verecekleri hizmet süresinin ise azaltıldığını dile getirerek, “ Her kazanın teknik bir nedeni vardır, bu kazanın da olası teknik nedenleri yapılacak bilirkişilik incelemeleri ile netleşecektir. Ancak iş kazalarının/cinayetlerinin değişmeyen ortak nedeni, mevzuat ve uygulamaların sermaye çıkarları doğrultusunda düzenlenmesidir. İş kazaları sonucu toplu ölümlerin artması nedeniyle 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ile iş güvenliği uzmanlığı, hekimliği ve diğer sağlık personeline ilişkin yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine rağmen kazalar ve iş cinayetleri artarak devam etmektedir. SGK verileri de bu yöndedir.Bilindiği üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İSG konusunu işverenden çok uzmanlara ve hekimlere yüklemiştir. Ayrıca yasa yayımlandığından bu yana iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin işyerlerine verecekleri hizmet süresi sürekli olarak azaltılmıştır. Zira amaç, uzman, hekim ve diğer sağlık personelinin işyerlerine maliyetini azaltmaktır. İSG hizmetlerinin “piyasa koşullarında” verilmesi anlayışı ile bu personelin ayda 8 dakika, 12 dakika, 16 dakika gibi çok kısa sürelerle görev yaptığı işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıklarının azalmasını beklemek mümkün değildir” vurgusunu yaptı. 

“Sermaye çıkarlarına değil, işçi çıkarlarına hizmet edilmeli”

Toplu iş cinayetlerine de dönüşen iş kazaları ve meslek hastalıkları, sermayenin azami kâr hırsı ve emek aleyhine politikalardan kaynaklandığını hatırlatan Perçin, “Serbestleştirme, özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek/güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma koşullarının ağırlığı, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasının başlıca nedenleri arasındadır.TMMOB Makine Mühendisleri Odası olarak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin sermaye çevrelerinin çıkarlarına göre değil çalışanlardan yana, sendikalar, üniversiteler, TMMOB ve TTB’nin görüşleri ve kamusal denetim ekseni dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğini tekrar belirtmek istiyoruz. Aksi durumda iş kazaları ve iş kazası sonucu ölümler artarak devam edecektir” uyarısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2018, 11:13
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER