banner120

SES’ten müftülük açıklaması

KESK Şubeler Platformu adına müftülüklere nikah kıyma konusunda yetki verilmesini eleştiren SES Bolu Şubesi Eş Başkanı Bircan Öztop, gerici yasal düzenlemelere hız verildiğini söyledi.

SES’ten müftülük açıklaması
Haber: Semih BAYKAL

Öztop, açıklamasında müftülüklere verilen nikah kıyma yetkisini geliştirmiştir. Gerici yasal düzenlemelere hız verildiğini söyleyen Öztop; “AKP Hükümeti ideolojik amaçlarına uygun olarak toplumsal ilişkilerimizi yeniden dizayn ederken kadınları yok saymakta, kazanımlarını hedef almakta, yaşamlarını daha eşitsiz ve güvensiz hale getirmeye çalışmaktadır. Özellikle yeni rejime dayanak olarak kullanılan OHAL döneminde kadınların bin bir emek ve bedelle elde ettikleri kazanımlarını yok etmeyi, kadın yaşamını biçimlendirmeyi esas alan dinsel referanslı, gerici yasal düzenlemelere hız verilmiştir. Müftülük yasası olarak bilinen “Nüfus hizmetleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı” bunun son örneğidir. Yasalaşması halinde çok eşliliğinin önü açılacak, kadınların boşanma ve miras hukukunun dışına itilmesi sağlanacak, çocuk istismarcıları yasal olarak da korunacaktır. Düzenleme, diğer benzer yasaların hazırlık sürecinde olduğu gibi, kadınlara sorulmadan, kadın örgütlerinin, sendikaların görüşü alınmadan hazırlamıştır. Hayatlarımızı belirleyecek yasaların bize sorulmadan yapılmasına itirazımız var. AKP hükümeti tarafından, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı geçen haftalarda Meclis’e sunuldu. Tasarıda var olan iki nokta kadın ve çocuklar için oldukça vahim sonuçlar doğurma tehlikesi barındırıyor. Birincisi; tasarı ile Nüfus Hizmetleri Yasası’nın 22. maddesinde düzenlenen Evlendirme Yetkisine sahip olanlar arasında il ve ilçe müftülükleri de eklendi. Tasarının yasalaşması halinde  İçişleri Bakanlığı’nca yetkilendirilen il ve ilçe müftüleri resmi nikah kıyabilecek. İkincisi ise; bundan böyle sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılacak. Doğum bildirimi; veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılacak. Beyanın teyidi amacıyla mülki idare amirinin emriyle, aile hekimlerinin aracılığıyla araştırma yaptırılacak” ifadelerini kullandı.
“KADIN BEDENİNİ VE İRADESİNİ DENETLEMEK İSTEMEKTEDİR”
Öztop, açıklamasının devamında hükümetin bu kararlar ile kadın bedeni ve iradesini denetlemek istediğini söyleyerek; “Nikah Memurları ve Belediyelerin resmi nikah kıyma noktasında herhangi bir yetersizlikleri söz konusu değilken ”Müftülüklere ve gerekirse Müftülerin görevlendireceği imamlara” resmi nikah kıyma yetkisi verecek olan  yasa tasarısında amaçlananın  Hükümet yetkililerinin söylediği gibi ”kadınları ve kız çocuklarını korumak” yada ”laikliğin gereği” olmadığı çok açıktır. AKP, çok eşliliğinin önünü açmak, kadınları boşanma ve miras hukukunun dışına itmek, kız çocuklarının tecavüz sonrası hamileliklerinde istismarcıların korunmasını ve cezasız kalmasını sağlamak, doğumlarda anne ve bebek sağlığını riske atmak gibi kadın bedenini ve iradesini denetlemek istemektedir. Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların bildirimi nüfus memurlarına sözlü olarak yapılabilecek olması, kız çocuklarının istismardan kaynaklanan hamileliklerinin ve yaptıkları doğumların bildirilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmış olacak, böylece  yaşanan istismarların kayıt altına alınması zorlaşacak ve  kız çocuğunu hamile bırakan istismarcının tespiti ile bu kişilerin yargılanmasının önü kapatılmış olacaktır. Sözlü beyan, kız çocuklarının doğum yapmalarının takibini de ortadan kaldıracaktır. Tasarı, kadınların temel hak ve özgürlüklerine yönelik bir saldırı olduğu kadar çocuk istismarını da teşvik etmektedir. Bu yasa tasarısı öncelikle Medeni Kanun ile düzenlenmiş alanların, dini bakış açısı ile yeniden şekillendirilmeye çalışılmasına, kadınlar ile çocukların kanun tarafından korunan haklarının gasp edilmesine ve çocuk hakları sözleşmesine açık bir saldırı niteliğindedir. KESK olarak fetvalarla kadınların ve çocukların hedef gösterildiği dolayısıyla da cinsel istismarın ve kadına yönelik şiddetin sürekli kılındığı bir süreçte,  AKP hükümetinin kadınlara düşman politika üretme ve yasa yapma süreçlerinin devamı olarak gündeme getirdiği bu  tasarının yasalaşmasına karşı, yaşam tarzımız ve inancımız ne olursa olsun tüm kadınları   kadın düşmanlığına karşı  birleşmeye çağırıyoruz. Daha önce kürtaj, istismar ve boşanma yasa tasarılarında  olduğu gibi bu  tasarının da yasalaşmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.
Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2017, 10:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124