Tarım Orman-İş’ten “YANDAŞ” tepkisi…

Orman Genel Müdürlüğü’nün 10-12 Haziran 2015 tarihleri arasında Bolu Gazella Otel’de “OGM Kuruluş Kanunu’nda yapılacak” değişiklik konulu çalıştay, Yapılan bu çalıştaya sadece AKP yandaşları çağrılması, seçim sonrası hükümet olma çoğunluğunu yitiren AKP OGM’yi dilediği gibi dönüştürmeye çalışması, Tarım Orman-İş Genel Başkanı ve yönetiminin, “YANDAŞ” tepkisine neden oldu. Gazelle Otel önünde dün öğle saatinde bir basın açıklaması yapan Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Çalıştay 40 bin çalışını yakından ilgilendirmekte. Çalışan olmadan çalıştayın yapılması doğru değildir. Şu anda otelin içerisinde AKP yandaşları vardır. AKP var olan kadroları elinde tutmak adına böyle bir çalıştay yapmakta. Belki de şu anda Türkiye’nin ormanları parsel parsel satma içersindeler. Bizler dışarıdayken onlar içeride yandaş sendikalarla iş çevirmekteler” diyerek tepki gösterdi. Gazelle Otel önünde yapılan basın açıklamasına CHP Bolu Milletvekili Tanju, Orman-İş Bolu Şube Başkanı Basri Türk ve Eğitim-İş Bolu Şube Başkanı Hülya Çınar destek verdiler.

Tarım Orman-İş’ten “YANDAŞ” tepkisi…

Haber: KASIM ŞAHİN

Tarım Orman İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş açıklamasını şöyle sürdürdü;

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKP’NİN BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA TÜMÜYLE YENİDEN YAPILANDIRILMAYA ÇALIŞILIYOR…

Bilindiği gibi; ülkemizde ormanlar, tarihin hiçbir döneminde özel kişi ve kuruluşların mülkiyetinde olmamıştır. Çeşitli yollarla özel mülkiyete geçirilen son derece sınırlı genişlikte ormanlar ise 1945 yılında çıkarılan 4786 sayılı yasayla devleştirilmiştir. Ek olarak; “devlet ormanı” sayılan yerler ise 1937 yılından bu yana devlet tarafından korunmaya, işletilmeye, genişletilmeye ve iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Buna karşılık, özellikle 1950’den sonra, hemen hemen tüm siyasal iktidarlar “devlet ormanı” sayılan yerler ile devlet orman işletmeciliği düzeninden siyasal amaçlarla yararlanma çabası içinde olmuştur. Bu nedenle, şimdilerde sayıları kırk bine ulaşan ormancı çalışanlar çeşitli baskılar, kıyımlar altından yaşamlarından bezdirilmiştir.

Öte yandan; toplumun orman ekosistemlerinin korunmasına yönelik duyarlılığı giderek artarken ormancılık hizmetlerinden beklentileri ile ormanlara zarar veren durumlar da hem çeşitlenmiş hem de yoğunlaşmıştır. Buna karşılık, söz konusu çalışmaları yürütmekle yükümlü Orman Genel Müdürlüğü’nün örgütlenme biçimi büyük ölçüde aynı kalmıştır. Bu nedenle de, “orman” sayılan yerlerin korunması, genişletilmesi, bu yerlerden devamlı olarak yararlanılmasına yönelik çalışmalar gerektiği gibi yürütülemez olmuştur. Bu durum, on iki yıllık AKP iktidarları dönemindeki partizanca keyfi, akıl dışı, bilgisizce yapılan uygulamalar ormancılığımızda da çoğu onarılması olanaksız yıkımlara yol açmıştır. Kolaylıkla kestirilebileceği gibi orman ekosistemleri ile ormancı çalışanların büyük bir çoğunluğu bu yıkımın en fazla zarar görenleri olmuştur.

KONU MANKENLERİ

Tüm bu gelişmeler ormancılığımızın yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılmıştır. Bu nedenle, ön yargısız bir yaklaşımla, Orman Genel Müdürlüğü’nün bu doğrultuda arayışlara girmesini yararlı görüyoruz. Ne var ki, Orman Genel Müdürlüğü’nün bu arayışları sırasında izlediği yol, yapılmakta olan, AKP’nin ormancılığımızda da köhnemiş dünya görüşü doğrultusunda bir yeni yapılanma peşinde olduğunu düşündürtmektedir. 10-12 HAZİRAN 2015 günlerinde gerçekleştireceği çalıştayın gerek düzenlenme biçimi gerekse katılımcıların kimlikleri, bu gerçeği açıklıkla ortaya koymaktadır: Daha açık bir söyleyişle; Kırk bine yaklaşan ormancı çalışanların demokratik ve ekonomik kitle örgütlerinden bir tek temsilci çağrılmamış; bu yöndeki ısrarlı taleplerimizi son derece anlamsız gerekçelerle yerine getirilmemiştir; Çalıştaya, yalnızca orman fakültelerindeki çoğu yandaş ya da deyiş yerindeyse, “konu mankeni” işlevini görmeyi kendisine yakıştırabilecek “bilimciler ile artık tümüyle kapıkullulaştırılmış çeşitli düzeylerdeki bürokratların katılımı sağlanmıştır;

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AKP’LİLEŞTİRİLMİŞTİR

Böylece; başta 2004 yılında hazırlanan Ulusal Ormancılık Strateji ile bu strateji doğrultusunda oluşturulan Türkiye Ulusal Ormancılık Programı (2004-2023) olmak üzere çeşitli belgelerde, ilgili hukuksal düzenlemelerde her fırsatta öne sürülen “katılımcılık” ilkesi bir kez daha Orman Genel Müdürlüğü’nce göz ardı edilmiştir.

Öte yandan; bilindiği gibi, her türden yönetsel yapılanma, yalnızca bir araçtır; öngörülenlerin öngörüldüğü gibi yapılabilmesinin gerektirdiği bir araç! Oysa, Orman Genel Müdürlüğü’nün gelecekte izleyeceği ormancılık politikasını açıklıkla ortaya konulmamıştır. Konulduğu söylenebilecek belgeler ise, çoğunlukla geneldir; daha da önemlisi, birbirleriyle uyumsuzdur, birbirleriyle çelişen politikaları öngörmektedir.

Açıklıkla görülmektedir ki, Orman Genel Müdürlüğü, tümüyle AKP’lileştirilmiş bir kuruluşu yaşama geçirmeye çalışmayı hedeflemektedir. 10-12 HAZİRAN 2015 günlerinde Bolu’da gerçekleştirilecek “Orman Genel Müdürlüğü Mevcut Teşkilat Yapısıyla Alternatif Yapılanmalar” konulu çalıştay, bir bakıma bu hedefi gizlemeyi amaçlamaktadır. 7 Haziran’da gerçekleştirilen genel seçimlerin sonuçları hükümetin “yeniden” yapılandırılması gereğini gündeme getirmiştir. “Yeniden” yapılandırılacak hükümetin en önemli çalışma alanlarından birisi yeni bir Anayasanın hazırlanması olacaktır. Dolayısıyla, söz konusu “Yeniden Yapılandırma” çalıştayının böylesi önemli gelişmelerin gündemde olduğu bir dönemde gerçekleştirilmesi, deyim yerindeyse, “abesle iştigaldir.”; umut, beklenti, zaman, kaynak savurganlığı olmaktan, “göz boyamaktan” öteye geçmeyecektir; yapılmamalıdır. İnatla yapılacaksa eğer; kendisine birazcık saygısı olan katılımcılar, Orman Genel Müdürlüğü’nün AKP kalıntısı yöneticilerinin “konu mankeni” olmayı ret etmelidir.

TARIM ORMAN-İŞ SENDİKASI olarak Orman Genel Müdürlüğü’nün 176 yıllık geçmişine kara leke olarak düşecek bu hukuksuz uygulamalara derhal son verilmesini istiyoruz. Aksi halde her türlü hukuki ve meşru zeminde mücadelemizi sürdüreceğiz. 

ÖZCAN; “ÇALIŞTAY ADI ALTINDA YANDAŞLARI TOPLUYORSUNUZ”

Seçimin ardından Orman Genel Müdürlüğü tarafından apar topar çalıştay yaptığını söyleyen CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan da şöyle konuştu: "Çalıştay adı altında yandaşları toparlıyorsunuz. Bir yetkili çıkıp bu toplantının ne için yapıldığını, neyin amaçlandığını ve neden sadece AKP yandaşlarının bu toplantıya davet edildiğini açıklasın. Ben bunu bekliyorum. Ben orman köylülerimizle ilgili, orman kooperatiflerimizle ilgili, ormanda çalışan memurlarımızla ilgili en çok konuşma yapan milletvekiliydim geçen dönem. Bu sorunları biliyoruz ve inşallah bu sorunları hep beraber çözeceğiz. Bu sorunları çözerken AKP'nin yaptığı sadece yandaşları davet etmeyeceğiz" diye konuştu.


Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2015, 19:40
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128