seks hikayeleri escort kayseri escort istanbul altyazılı porno

TORBA YASA TSO’DA MASAYA YATIRILDI

Torba Yasa olarak bilinen 6552 Sayılı Kanun’un iş dünyasına getirileri, Ticaret ve Sanayi Odası ile Bolu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası işbirliğinde TSO’da düzenlenen bir seminer ile iş dünyasına tanıtıldı.

 TORBA YASA TSO’DA MASAYA YATIRILDI

11.09.2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve vergi borçları, sosyal güvenlik primi borçları, belediyeye ve TSO’ya olan borçların yapılandırılması gibi iş dünyasını yakından ilgilendiren düzenlemeleri içeren 6552 Sayılı Torba Yasa, Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen bir bilgilendirme toplantısı ile Oda üyelerine ve sektör temsilcilerine anlatıldı. İl Defterdarı Zekai Dede, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkan Vekili İlkay Bağatır, TSO üyesi firma temsilcileri ve serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin katılımıyla yapılan bilgilendirme toplantısına Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Vergi Dairesi Müdürü Şahin Demirci ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Çavuş konuşmacı olarak katılarak kendi kurumlarıyla ilgili düzenlemeler hakkında bilgiler aktardı.

 

Açılış konuşmasını yapan TSO Başkanı Türker Ateş, Torba Yasa ile iş dünyasının vergi dairesi, SGK, Belediye ve Odalara olan borçlarına yönelik bir dizi ödeme kolaylığı tanındığını belirterek düzenlenen toplantının yararlı ve verimli geçmesini temenni etti.

 

İlk olarak Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri İsmail Gören tarafından, 6552 Sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklik yapılan maddeler ve 5174 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 18. madde ile Oda borçlarına yönelik getirilen düzenlemeler hakkında bilgiler verildi. TSO Genel Sekreteri İsmail Gören, 1 Aralık 2014 tarihine kadar Odaya başvuru yapılması halinde üyelerin Odaya olan ödenmemiş borçlarına tahakkuk eden gecikme zammı ve faizlerinden vazgeçileceğini, bunun yerine yurtiçi üretici fiyat endeksi değişim oranına göre hesaplanacak tutar ile birlikte üçer aylık dönemlerde ve sekiz eşit taksitte ödeme imkanının bulunduğunu, ayrıca peşin ödeme halinde % 10 indirimden yararlanacaklarını dile getirdi.

 

Devamında Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, mükelleflerin Belediyeye olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, taşınmak kültür varlıklarının korunması katkı payları, su abonelerinden olan alacaklar gibi kalemlerde 30 Nisan 2014 tarihinden önce kesinleşmiş ve 11 Eylül 2014 tarihine kadar ödenmemiş olanlara yönelik getirilen düzenlemelere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Davarcıoğlu ayrıca, yine aynı Kanun kapsamında 4857 Sayılı İş Kanunu’nun hizmet alımı personel çalıştırılması ile ilgili düzenlemeleri ve kamu ihale mevzuatı ile ilgili yapılan düzenlemeler hakkında bilgiler verdi.

 

Bir diğer sunumu gerçekleştiren Vergi Dairesi Müdürü Şahin Demirci, 6552 Sayılı Kanun’un yayımlandığı 11 Eylül 2014 tarihi itibarıyla kesinleşmiş olması şartıyla, beyana dayanan vergilerde 30 Nisan 2014 tarihine kadar beyan edilmesi gereken tüm vergilerin, 30 Nisan 2014 tarihinden önceki dönemlere ilişkin tüm vergilerin, 2014 yılına ilişkin 30 Nisan 2014 tarihinden önce tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ve yıllık harçlar gibi borçların, yanı sıra kapsama giren vergi aslına bağlı cezalar ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının, kanun kapsamında ve kapsamdaki borçlara bağlı gecikme faizi ve zammı gibi fer’i borçların, vergi dairelerince takip ve tahsil edilen, 30 Nisan 2014 tarihinden önce düzenlenen idari yaptırım karar tutanaklarında yer alan ve kanunun yayımlandığı 11 eylül 2014 tarihi  itibarıyla kesinleşen askerlik para cezaları, seçim para cezaları, nüfus para cezaları, trafik para cezaları, kara yolları kaçak geçiş ücreti cezaları, karayolu taşıma kanununa göre verilen para cezaları ve RTÜK tarafından verilen para cezalarının söz konusu Torba Yasa kapsamında yapılandırılabileceğini bildirdi.

Demirci, birikmiş borçlar enflasyon oranında güncellenerek, faiz ve zamlar silineceğini, alacak aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının % 50’sinin ödenmesi halinde kalan % 50’nin tahsilinden vazgeçileceğini, yapılandırılan borçlara taksitle ödeme imkanı getirildiğini ve borçların kredi kartıyla ödenmesi kolaylığı sağlandığını, Kanun kapsamında borçların yapılandırılabilmesi için teminat gösterilmesi şartı bulunmadığını, borçlarını yapılandıran mükellefler hakkında yapılandırdıkları borçlar için yeni cebri icra takibi yapılmayacağını, 6183 sayılı Kanun kapsamında tecil ve taksitlendirilmesi mümkün olmayan KDV ve ÖTV’nin de Kanun kapsamında yapılandırılabileceğini ve 31/12/2007 tarihi öncesine ait 50 TL ve altındaki borçların silineceğini de ifade etti.

            Son sunumu yapan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Çavuş, 2014 yılı Nisan ve öncesine ait olup 6552 Sayılı Kanun’un çıktığı tarihe kadar ödenmemiş bulunan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası primi, isteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile ek karşılık primi, kurumca tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, 30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, aylık almakta iken kamuya ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere,   11 Eylül 2014 tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları 30 Nisan 2014 ve öncesinde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından, 31 Aralık 2014 tarihine kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olanların yapılandırma kapsamına girdiğini söyledi.

            SGK İl Müdürü Çavuş,  ödeme süresi 31 Aralık 2013 veya önceki bir tarih olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve damga vergisi borçlarının her biri için ayrı ayrı olmak üzere borç aslı yüz Türk Lirasını aşmayan alacaklar ve tutarına bakılmaksızın bu borçlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı gibi fer’i alacakların terkin kapsamına girdiğini anlattı. Çavuş ayrıca, genel sağlık sigortası, meslek kodu uygulaması, kayıt dışı istihdam, ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı gibi hususlarda da katılımcılara bilgiler verdi.

            Oturum sonunda konuşan İl Defterdarı Zekai Dede, Kanunun getirdiği kolaylıklardan azami düzeyde istifade edilebilmesi temennisinde bulunurken, aynı zamanda vergi, sosyal güvenlik primi gibi borçlarını zamanında ödeyen firmalara da teşekkür etti. Toplantı, katılımcılardan yöneltilen soruların yanıtlanmasıyla birlikte sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2014, 11:06
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner129