TSO AİDAT BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA FIRSATI

“Torba Yasa” olarak bilinen 6552 Sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’’ kapsamında tüccar ve sanayicilerin Ticaret ve Sanayi Odası’na olan aidat borçlarına yeniden yapılandırma olanağı tanındı. TSO Başkanı Türker Ateş, üyelerine Kasım ayı sonuna kadar Odaya başvurmak suretiyle borçlarını yeniden yapılandırma çağrısında bulundu.

 TSO AİDAT BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA FIRSATI

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, 6552 Sayılı Kanun ile 5174 Sayılı Kanun’a geçici madde eklendiğini ve bu madde ile üyelerin Odaya olan aidat borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yurt içi üretici fiyat endeksi aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; birinci taksiti bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı üçer aylık dönemler hâlinde sekiz eşit taksitte ödemeleri hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların ve borç asıllarının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ise ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacakların tahsilinden vazgeçilmesinin hükme bağlandığını ifade etti.

Buna göre, üyelerin Kasım ayı sonuna kadar Odaya başvurmaları halinde gecikmiş ve ödenmemiş aidat borçlarının yeniden yapılandırabileceklerini ve ödenmemiş aidatlara ilişkin gecikme zamlarının silinerek yurt içi ÜFE aylık değişim oranına göre yeniden hesaplanacağını bildiren Ateş, ilk taksiti Aralık ayı sonuna kadar ödeyen üyelerin kalan borçlarını üçer aylık dönemler halinde ve sekiz eşit taksitte ödeyebileceklerini kaydetti. Ateş ayrıca, ilk taksit süresi içinde borcunun tamamını ödeyen üyelerin ise % 10 oranında indirimden yararlanabileceğini söyledi.

İş bırakma ve res’en terk nedeniyle vergi mükellefiyeti sona erdiği halde odaya kayıtları devam eden üyelerin ise vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçlarının da yapılandırma kapsamına girdiği bilgisini veren Ateş, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra tahakkuk etmiş aidat borçlarının ise tamamının silineceğini sözlerine ekledi.

Ateş, bu düzenlemelerden yararlanabilmek için üyelerin borçlarla ilgili dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartlarının da ilgili madde kapsamında arandığını hatırlattı.

Konuyla ilgili detaylı bilginin Oda Genel Sekreterliği ve Bolu TSO internet sitesinde yer alan bilgi notundan alınabileceğini söyleyen TSO Başkanı Ateş, bu düzenleme ile tüccar ve sanayicilere nefes aldıracak önemli bir ödeme kolaylığı sağlandığını belirtti ve düzenleme için TBMM, Hükümet ve Maliye Bakanlığı’na teşekkür etti.

 

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2014, 10:10
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER