Valilik, boğulma olaylarının önlenmesi için karar yayınlandı

Bolu Valiliği, ilimiz genelinde göl, gölet, baraj gölü, regülatör, sulama kanalı, ve akarsularda boğulma olaylarının önlenmesi hakkında 11.02.2016 tarihinde alınan kararı açıkladı.

Valilik, boğulma olaylarının önlenmesi için karar yayınlandı
Bolu Valiliği tarafından 11.02.2016 tarihinde alınan kararda şu maddeler yer alıyor;  Amaç:Madde 1- ilimizde, Milli Park ve Tabiat Parklarımızdaki göller başta olmak üzere çok sayıda tabii göl, gölet, sulama veya hayvan içme suyu göleti ile sulama kanalı ve akarsu bulunmaktadır, özellikle yaz aylarında ve balık tutma sezonlarında göl, gölet, kanal ve akarsulara serinlemek, balık tutmak, spor yapmak, yüzmek ve çeşitli faaliyetler yapmak için girilmektedir. Suyun depolanması amacıyla inşa edilen baraj, gölet, sel kapanı, regülatör vb. tesisler ile göllerde;
Zemin yapısının dalgalı ve engebeli olması sebebiyle su derinliğinin ani olarak değişim göstermesi,
Yukarı havzadan gelen killi ve siltli malzemenin birikimiyle su zemininde çamur oluşması,
Su içerisinde su bitkilerinin doğal olarak gelişmesi,
Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi rahatsızlığı yaşanması,
Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması,
Göl ve gölet alanları içerisinde su alma yapısı gibi sanat yapılarının olması,
Su iletimi ya da deşarjı amacıyla inşa edilen kanallar ve akarsularda;
Su sıcaklığının düşük olması sebebiyle vücut ısısının düşmesi sonucu hipotermi rahatsızlığı yaşanması,
Tatlı suyun kaldırma kuvvetinin deniz suyuna oranla düşük olması,
Suyun hızlı ve türbülanslı akması,
Kanal yamaçlarının dik ya da eğimli olması sebebiyle sudan çıkmanın zor olması,
Kanal güzergahı boyunca su alma yapısı, sifon vb. sanat yapılarının bulunması,
Sebebiyle serinlemek, balık tutmak, spor yapmak, yüzmek amacıyla su depolama alanları, sulama kanalları ve akarsulara girmek hayati risk oluşturduğundan, kamu esenliği, genel sağlık ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması amacıyla; baraj gölü, gölet, akarsu, sulama kanalı, drenaj kanalı ve taşkın koruma tesislerinde yüzmek veya buralara diğer maksatlarla girmenin yasaklanması bu kararın amacını oluşturmaktadır.
Kapsam:
Madde 2- Bu karar ilimiz sınırları içerisindeki tabii göl, baraj gölü, sulama veya hayvan içme suyu göleti, akarsu, sulama kanalı, drenaj kanalı ve taşkın koruma tesislerinde meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesine yönelik olarak alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılacak çalışmaları kapsar.
Tanımlar:
Madde 3- Bu kararda geçen terimlerden;
Tabii Göl: Arazideki çukurluk alanların dolması sonucu meydana gelen gölü,
Baraj Gölü: Nehir sularının yolunu keserek oluşturulan sulama veya elektrik üretme amacıyla inşa edilen barajın arkasında oluşan gölü,
Sulama Göleti: Belirli bir bölgeye ait tarım arazilerini sulamak amacıyla oluşturulan göleti,
Hayvan İçme Suyu Göleti: Belirli bölgelerde hayvanların içme suyunu temin etmek amacıyla oluşturulan göleti,
Sulama Kanalı: Tarım arazilerini sulamak maksadıyla su kaynağından sulanacak tarım arazisine su transferi sağlamak için inşa edilen kanalı,
Drenaj Kanalı: Fazla suyun bölgeden uzaklaştırılması maksadıyla inşa edilen kanalı,
Taşkından Koruma tesisleri: Taşkından korunmak maksadıyla inşa edilen kuşaklama kanalı, ıslah edilmiş dere, çay, ırmak sel kapanı gibi akan ya da durağan su kitlelerini içeren yapıları,
Mülki Amir: Bolu Valisini ve İlçelerde Kaymakamları,
Kolluk: Polis ve Jandarma Teşkilatını,
İdari İşlem: Bu kararla getirilen kurallara uymadığı tespit edilenler hakkında mülki amir, yetkili idare veya kolluk tarafından uygulanan (idari yaptırım vb.) işlemi,
İfade eder.
Dayanak:
Madde 4- Bu karar;
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 66 ncı maddesi,
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32 nci maddesi hükümleri çerçevesinde alınmıştır.
Genel Esaslar:
Madde 5-
5.1- Bolu il sınırları içerisinde yer alan; tabii göl, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göleti, akarsu, sulama kanalı, drenaj kanalı ve taşkın koruma tesislerinde, yüzmek, serinlemek, spor vb. amaçla suya girmenin yasaklanmasına,
5.2- Bolu il sınırları içerisinde yer alan; tabii göl, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göleti, akarsu, sulama kanalı, drenaj kanalı ve taşkın koruma tesislerinde suya giren 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezasının uygulanmasına,
5.3- Bolu il sınırları içerisinde yer alan; tabii göl, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göleti, akarsu, sulama kanalı, drenaj kanalı ve taşkın koruma tesislerinde suya giren 15 yaşından küçüklerin sulardan çıkarılarak uzaklaştırılmasına,
5.4- il Jandarma Komutanlığı, il Emniyet Müdürlüğü, DSİ ve Yerel Yönetimlerce; özellikle 15 yaşını doldurmamış çocukların serinlemek amacıyla; tabii göl, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göleti, akarsu, sulama kanalı, drenaj kanalı ve taşkın koruma tesislerinde suya girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına,
5.5- İdari yaptırımların Kolluk görevlileri, Belediye Zabıta Görevlileri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına,
Karar verilmiştir.
Cezai Hükümler:
Madde 6- 5442 Sayılı il İdaresi Kanunun 66’ncı maddesi uyarınca ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen yukarıda belirlenen kararlara aykırı davrananlar ile bu kararların uygulanmasına ve yerine getirilmesine muhalefet edenler, zorluk çıkaranlar ve getirilen yasaklara uymayanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi uyarınca, bu Kararın Genel Esaslar başlığı altındaki 5.5. maddesindeki görevlilerce idari yaptırım uygulanır.
Yürürlük:
Madde 7- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:

Madde 8- Bu Kararı Bolu Valiliği yürütür.

 HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2016, 18:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128