Valilik konuya açıklık getirdi ##hb_manset.gif

Bolu Valiliği 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi' Hakkındaki Kanunla ilgili olarak açıklama yaptı.     Bolu valiliğinden Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi...

Valilik konuya açıklık getirdi  ##hb_manset.gif

Bolu Valiliği 'Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi' Hakkındaki Kanunla ilgili olarak açıklama yaptı.

 

 

Bolu valiliğinden Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun ile ilgili olarak açıklama yapıldı. Söz konusu kanunun Ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı tespit edilen yapıları kapsadığına dikkat çeken Bolu valiliği, açıklamasında;” Riskli yapılar, Bakanlık, mücavir alan sınırları içinde belediyeler, bu sınırlar dışında il özel idareleri, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, Bakanlık tarafından yetkilendirilmesi hâlinde büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya müracaatları üzerine lisanslandırılacak üniversiteler, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odaları, yapı denetimi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum/kuruluşlarına ait olan şirketler ve büro tescilini yaptırmış olan tüzel kişiler tarafından tespit edilir.”ifadesine yer verdi.

 

 

 

Kredinin geri ödeme süresi 24 aydır

Konu ile alakalı tüm kredi başvurularının, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından kredi kullanmak isteyen hak sahiplerince, bulundukları yerdeki Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerine yapıldığına işaret eden Bolu valiliğinin açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

Vatandaş kendisi yapısının riskli olup olmadığını tespit ettirmek isterse, Bolu İlinde yapı mücavir alan sınırları içindeyse Bolu Belediyesine veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne; bu sınırlar dışındaysa Bolu Valiliğine (İl Özel İdaresi veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne), kurum ve kuruluşlara lisans verilme işlemi başladıktan sonra ise lisanslı kuruluşlara müracaat ederek tespit yaptırabilir. Bu durumda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Tespit Kredisi verilebilecektir. Hasar Tespit Kredisi, üç ay içerisinde tespitin yaptırılması şartıyla, peşin olarak verilir. Kredinin geri ödeme süresi 24 aydır.Riskli yapı tespitinde bulunulması durumunda malikler veya kanunî temsilcilerince on beş gün içinde il müdürlüklerine itiraz etme hakkı tanınmıştır.Yıktırma kararı alındıktan sonra tapuya şerh konulacaktır.Anlaşma yolu ile yapısını yıktırmaya karar veren hak sahipleri, isterlerse kredi tutarının hesaplarına aktarıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde yıkım işlemini yaptırarak enkazının kaldırılması şartıyla, Yıkım Kredisi kullanabilirler. Kredinin geri ödeme süresi 24 aydır.Konutunu veya işyerini kendi imkânları ile yapmak isteyenlere açılan kredinin yüzde yirmi beşi peşin olarak, geri kalanı da üç eşit taksitte inşaatın ilerleme oranı dikkate alınarak, Özel Hesaptan hak sahibinin hesabına aktarılır.İşyeri ya da konutunu edinmek isteyenlere kredi kullandırılması halinde ipotek tesis ve tescil işlemlerini müteakip toplu olarak ödeme Özel Hesaptan hak sahibinin hesabına aktarılır.Kredi almak isteyenlere verilebilecek kredi tutarı güçlendirme için en fazla 50.000TL iken, konut ve işyeri için en fazla 100.000 TL olarak belirlenmiştir.Geri ödemeler inşaatın bittiği tarih itibariyle veya en geç 24 ay sonra başlar, azami 120 ay içinde tamamlanır.Malikle anlaşma yapılamazsa en az 60 gün süreli yıktırma yazısı yazılacaktır. Yapı sahibi yapıyı yıktırmazsa, yıkım bedeli yapı sahibinden alınmak üzere borçlandırmak kaydıyla re 'sen Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yaptırılacaktır.Bunun haricinde zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Belediye bünyesinde Belediye Meclisi veya İl Özel İdaresi bünyesinde İl Genel Meclisi tarafından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının da görüşü alınarak belirlenen alanlar riskli alan kapsamına alınır. Riskli alan taleplerinden uygun olanların onaylanma işlemi Bakanlar Kurulunca yapılır.Gerçekleştirilecek uygulamalarda yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere rezerv yapı alanları belirlenmektedir.Bolu İli kapsamında riskli yapı tespitlerinin yapılması için Belediye, İl Özel İdaresi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerinden oluşan 3 ayrı komisyon kurulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen, Kentsel Dönüşüm kapsamında alınan eğitimlerin tamamlanması ile komisyonlar tespit ve değerlendirme çalışmalarına hız vereceklerdir.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128