Yaman, 2019 faaliyet raporunu açıkladı

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı 2019 Yılı Faaliyet Raporunu açıklayarak Adliyenin A’dan Z’ye tüm bilgilerini paylaştı.

Yaman, 2019 faaliyet raporunu açıkladı

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, 2019 yılında yeni binasında hizmete açıldığı belirterek, şu bilgileri verdi; Demokratik hukuk devletlerinde hesap verilebilirlik ve şeffaflık, kamu hizmetlerinin vazgeçilmez birer unsuru haline gelmiş olup, devlet organlarının işleyişinin ve yürütülen tüm hizmetlerin kolayca anlaşılabilir ve açık bir şekilde kamuoyuna sunulmasını gerektirmektedir.

Bu gereklilik, yargı hizmetleri için de geçerlidir. Nitekim Anayasamızın yargı bağımsızlığını ve yetkisini düzenleyen 9. maddesi ile başlangıç hükümlerinde yer verilen kuvvetler ayrımının tanımı birlikte düşünüldüğünde, yargı erki de kamuoyu denetiminin dışında değildir. Bu ilkeden hareketle Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 168 nolu Genelgesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen tüm hizmetlerin kolay ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunulması için bu faaliyet raporu hazırlanmıştır.

Söz konusu faaliyet raporunda adliyemizin fiziki yapısından personel durumuna, en çok karşılaşılan suç türlerinden bu suç türlerine ilişkin istatistiklere, Bolu merkez ve mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıkları ile ilgili bir çok veri yer almaktadır.

Bilindiği üzere; Bolu Adliyesi yeni yapılan binasında 29 Ekim 2018 tarihinde fiilen hizmete başlamış, 19 Mart 2019 tarihinde ise Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül’ün teşrifleri ile resmi açılışı yapılmıştır. Yeni Bolu Adalet Sarayı Aşağısoku Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:2 adresinde 20.003 m2 arsa alanında, Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemeler blokları olmak üzere 2 blok halinde 28.405,98 m2 kapalı alana sahiptir. Daha önce fiziki yetersizlik nedeniyle birden fazla binada yer alan hizmet birimleri yeni Bolu Adalet Sarayında bir araya gelmiş, Bolu İdare Mahkemesi de dahil olmak üzere tüm Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeler, icra daireleri ve Bolu Baro Başkanlığı birimleri aynı binada toplanmış, böylelikle vatandaşların daha kolay ve hızlı adalete erişim imkanları sağlanmıştır.

Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonuna bağlı Mengen, Gerede, Mudurnu ve Göynük mülhakat adliyeleri bulunmaktadır. Bolu il merkezinde Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü, Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü; Bolu ili Göynük ilçesinde Göynük K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yer almaktadır.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılı içerisinde de Adalet Bakanlığımız stratejik hedefleri doğrultusunda alternatif çözüm yöntemlerine azami derecede önem verilmiş, ceza alanında uzlaştırma, hukuk alanında arabuluculuk yöntemleri ile uyuşmazlıklar en üst seviyede çözülmeye çalışılmıştır.

Soruşturma, Kovuşturma veya Yargılama Hedef Sürelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca çalışmalara başlanmış, öngörülen hedef sürelerde soruşturmaların tamamlanabilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığımızca başta adli kolluk olmak üzere tüm kurumlarla işbirliği yapılmış, buna dair eğitim ve seminerler düzenlenmiş, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Adalet Bakanlığımız tarafından vatandaşlarımıza daha etkili ve hızlı hizmet sunabilmek amacıyla “İcra Dairelerinin Etkinliğinin Artırılması” projesi kapsamında “Pilot İcra Dairesi” uygulamasına Bolu Adalet Sarayında 08/02/2019 tarihi itibariyle başlanmış, 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle Bolu’da bulunan üç icra dairesi tek icra dairesi çatısı altında toplanmış, dördüncü icra dairesi pilot icra olarak hizmet vermeye başlamıştır. Yeni icra dairesi modelinde; birden fazla icra dairesi tek bir icra dairesi çatısı altında toplanarak, hizmetlerin uzmanlaşmış alt birimler eliyle yürütülmesi amaçlanmaktadır. Yeni icra dairesi 6 alt bürodan meydana gelmektedir. Danışma ve Kalite Yönetim Bürosu, Esas ve Aile Bürosu, Haciz Bürosu, Satış Bürosu, Mali İşlemler Bürosu, Dosya ve Arşiv Bürosu adı altında 6 alt büronun tamamı Bolu Adliyesinde oluşturulmuştur.

7188 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte ceza muhakemesinde geleneksel kovuşturma usulüne alternatif oluşturacak seri muhakeme usulüne ilişkin 5271 sayılı CMK’nın 250. maddesindeki düzenleme doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığımız bünyesinde seri muhakeme bürosu kurulmuş, 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle faaliyetine başlaması planlanmıştır. Böylelikle; yasa kapsamına alınan suçlarda mahkeme sürecinin kısaltılması ve bu suçlara hızlı ve etkili bir şekilde karşılık verilmesi hedeflenmektedir. Adalet Bakanlığımız tarafından “Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi” projesi kapsamında suç mağdurlarına yönelik daha etkin bir bilgilendirme, yönlendirme ve psiko-sosyal destek hizmeti sunmak, adli süreçte mağdurlara ve özellikle kırılgan gruba yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sistemi kurulması hedeflenmiş ve bu kapsamda Bolu Adliyesinde de 03/02/2020 itibariyle Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulması planlanmıştır. Bu müdürlük bünyesinde Bilgilendirme ve Yönlendirme Bürosu, Kırılgan Grup Destek Bürosu, Ceza Yargılaması Destek Bürosu, Hukuk Yargılama Destek Bürosu yer alacaktır.

Hedefimiz, Adalet Bakanlığımız tarafından uygulanan tüm projelerin Bolu Adliyesinde gerçekleşmesini sağlamak ve Adliyemizden hizmet alanların eksiksiz bir biçimde adalet hizmetlerine kavuşmasını temin etmektir. Yargının Türk Milletinin yargısı olduğu inancıyla, tam bir vicdani kanaatle, tarafsızlık ve adaletle hareket eden Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, insan haklarına ve özgürlüklere saygılı, adil yargılanma ve lekelenmeme ilkelerine bağlı, suç teşkil eden eylemleri eksiksiz soruşturarak Anayasamızda ifadesini bulan yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı temelinde vatandaşlarımızın yargıya olan güvenini üst seviyelerde tesis etmekten başka bir gayemiz bulunmamaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesine dayanılarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğuna dayalı, şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde düzenlenen 2019 yılı faaliyet raporunu kamuoyunun takdirlerine sunar, emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2020, 12:42

Volkan Yılmaz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER