Yaman’dan görüntü talebi

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, Bolu Valiliğine bir dilekçe vererek, yapılacak mülakatlarda ses ve görüntü sisteminin kurulmasını ve mülakatların kayıt altına alınmasını talep etti. İşte Yaman’ın Valiliğe verdiği dilekçenin tam metnini yayınlıyoruz...

Yaman’dan görüntü talebi
BOLU VALİLİĞİNE

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin 18. Maddesi kapsamına ilk defa ve yeniden müdür olarak görevlendirme süreci başlamıştır. 
İlk defa ve yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlar yönetmelik ekinde yer alan Eğitim Kurumu Müdürlüğüne İlk Defa ve Yeniden Görevlendirileceklere ilişkin Değerlendirme Formu üzerinden yönetmeliğin 11. Maddesi kapsamında oluşturulan değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilecek, değerlendirme sonucu oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere boş eğitim kurumu müdürlüğü sayısının 3 katı aday sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava girecek adaylar yine yönetmeliğin 13. Maddesi kapsamında oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.
Sözlü sınav uygulaması denetimi neredeyse imkânsız olan ve uygulamada birçok haksızlığı beraberinde getiren objektiflikten en uzak sınav şeklidir. Ancak; sözlü sınav uygulaması yapılacaksa dahi en azından objektif olarak yapıldığının denetlenebilmesi için ve somut verilere dayalı olarak en azından daha objektif bir sınav olması adına görüntü ve ses kaydının olması gerekmektedir. 
Sözlü sınavlar ile ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunun YD. İtiraz No: 2008/774 numaralı vermiş olduğu karara göre sözlü sınavda adayın sorulara verdiği yanıtların teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmasının gerekli olduğu belirtilmiştir. Danıştay Onikinci Dairesi verdiği kararda, sözlü sınav komisyon üyelerinin her biri tarafından değerlendirme yapılarak tutanağa bağlanmış soruların ve yanıtlarının neler olduğunun, bu yanıtlara komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçeleriyle ortaya konulmamış olması ve ayrıca sözlü sınavda verilen cevapların teknolojik imkânlardan yararlanarak sesli ve görüntülü kayıt altına alınmaması nedenleriyle davacının sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun bulmamıştır. Sözlü sınavın sesli ve görüntülü kayıt yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi günümüzde mümkün olduğundan bu imkânın kullanılmamasının hukuk devleti ilkesinin sağladığı güvenceyi zedelediğinden bahsedilmektedir. 
Sözlü ve görüntülü kayıt imkânı varken ayrıca sözlü sınav komisyon üyelerinin soru ve cevaplarının tutanağa geçirilmesi, sözlü sınavda komisyon üyelerince takdir edilen notun gerekçelerinin ortaya konulması, sınav öncesinde soruların ve cevaplarının hazırlanmış olması gerekmektedir. 
Bu hususlar göz önünde bulundurularak ilimizde Eğitim Kurum Müdürlüğüne ilk defa ve yeniden Görevlendirme ile ilgili olarak oluşturulacak mülakat komisyonlarınca gerçekleştirilecek mülakatlarda sesli ve görüntülü kayıt sağlanması hususunda;
Gereğini arz ederiz.

 

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2014, 18:34
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner124