YATIRIMCILARA MÜJDE, SÜRE UZATILDI

26.10.2014 tarih ve 29157 sayılı resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ( Tebliğ No:2014/43 )’in belli maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin yeni tebliğ 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı resmi gazetede yayınlanmıştır. Yapılan değişiklikle 24 Aralık 2014 olan son başvuru tarihi 30 gün uzatılarak 23 Ocak 2015 olmuştur . Bolu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İsmail TAŞ yatırımcılarımızın bu süreyi iyi değerlendirmeleri, ayrıca yeni tebliğde önemli bazı değişikliklere de dikkat çekerek projelerini buna uygun olarak hazırlamaları konusunda uyarmıştır.

 YATIRIMCILARA MÜJDE, SÜRE UZATILDI

Haber Merkezi

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İsmail TAŞ  yaptığı açıklamada önemli şu  hususlara temas ederek; Tebliğde yapılan değişiklik le yatırımcılarımızın bazı beklentilerine de cevap verecek nitelikte değişiklikler yapılmıştır. Buna göre; 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; alternatif enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı da destekleme kapsamına alınmıştır.

Bir diğer değişiklikle; Daha önce programdan yararlanılarak proje uygulanan  parseller için başvuru yapılamama esasına istisna getirilerek, alternatif enerji üretimine yönelik kapasite artırımı ve teknoloji yenileme konusundaki başvurular, tarımsal amaçlı kooperatif, birlik ve bunların üst birliklerinin tüm yatırım konuları destekleme kapsamına alınmıştır. Önceki tebliğde şahıstan kiralama sadece Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme konularında olabiliyordu. Değişiklikle beraber Yeni tesis ve tamamlama projelerinde de şahıstan kiralama olabilecektir.

Proje sunacaklarda aranan İdari Mali açıdan Kamudan bağımsız olma şartından gerçek kişiler çıkartılmıştır. Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları eklenmiş olup yatırım tutarı 3.000.000,00TL’dir.  Hayvansal Orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlarda tutar 1.000.000,00TL’den 2.000.000,00TL’ye çıkarılmıştır.

Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar 1.000.000,00TL’dan 3.000.000,00TL’ye çıkarılmıştır. Alternatif enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımına yönelik yatırımlar 1.000.000,00TL’dan 3.000.000,00TL’ya çıkarılmıştır. Ayrıca tebliğe.” Alternatif enerji olarak jeotermal kaynağın kullanılacağı yatırımlarda jeotermal kuyu maliyeti hibeye esas proje tutarının %40’ını geçemez. Bunun için jeotermal kuyunun, alternatif enerji üretim tesisinin ve bu enerjiyi kullanacak yatırımın aynı parselde yer alması şarttır” ibaresi eklenmiştir. Bu değişikliklere uygun olarak İdari Uygunluk Kontrol Listesi de değişmiştir.

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2014, 18:48
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128

banner124