​Yatırımcıların Dikkatine: 10. Etap Ekonomik Yatırımlar Kılavuzu Yayımlandı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" 30 Nisan 2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

​Yatırımcıların Dikkatine: 10. Etap Ekonomik Yatırımlar Kılavuzu Yayımlandı
Tebliğ ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.  

Tebliğ uygulamaları ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürümüz Sn. İsmail TAŞ "Ekonomik yatırımlar destekleme programı kapsamında, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımı, tamamlanması ve mevcut tesislerde kapasite artırımı ve teknoloji yenilemesi, alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı, tarımsal faaliyetlere yönelik tesislerde alternatif enerji kullanımı, tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar, hayvansal orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konularında hibe desteği verilecek.

Program kapsamında destek verilecek yatırım konularında hibeye esas proje gideri üst limiti proje konularına göre farklılık göstermekle birlikte 1.000.000 TL ile  3.000.000 TL arasında değişmektedir.

Yatırımcılar başvurularını 29 Mayıs 2015 tarihine kadar www.tarim.gov.tr adresi üzerinden yapabileceklerdir." dedi.

Tebliğde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hazırlanan hibe başvurularının İl ve Bakanlık düzeyinde değerlendirilmeleri sonucunda uygun bulunanlar programa alınacak ve hibeye esas proje tutarlarının % 50'si hibe desteği olarak program bütçesinden karşılanacaktır.

Program kapsamında yapılacak başvurularla ilgili detaylı bilgi ve dokümana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün www.bolu.tarim.gov.tr adresi ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının www.tarim.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek, ayrıca İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubesinde oluşturulan İl Proje Yürütme Biriminden bilgi alınabilecektir. HABER MERKEZİ

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2015, 20:07
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner128