Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama başladı

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ortak olduğu Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama isimli Avrupa Birliği Projesi başladı.

Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama başladı

Haber: BMA

Projenin genel hedefi, özellikle 2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen yerel yönetim reformlarının uygulama desteğine devam edilmesi yoluyla Türkiye’de uluslararası standartlara uygun etkin, kapsayıcı, saydam ve katılımcı bir yerel yönetimin sağlanması. Yerel Yönetim Reformu 3. Aşama Çalıştayına Gerede Belediyesi adına Mali Hizmetler Müdürü Ömer Kalem ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Baki Sungur katıldı. Büyükşehir Dışı İl Belediyeleri ve İlçe Belediyelerinin katıldığı çalıştayda Gerede Belediyesi istişare heyetine seçildi. Yaklaşık 20 İl ve İlçe Belediyesinin ile Çevre ve Şehircilik, Maliye Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra İller Bankası ve Belediyeler Birliği uzmanlarının da katıldığı çalıştayda temsilcilerden hazırlanacak mevzuata görüş bildirmeleri istendi. Proje sonunda alınacak görüşler rapor haline dönüştürülerek üst makamlara bildirilecek.

Projede nihai hedef; Yerel hizmetlerin etkin şekilde sunumuna ilişkin idari ve operasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi, Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinin hayata geçirilmesinin ardından yeni büyükşehirlerin idari ve operasyonel kapasitelerinin artırılması, Yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesinin hizmet sunumu ve demokratik yönetişim ilkelerinin benimsenmesi. Ayrıca kurumsal ve bireysel kapasite geliştirme programları yoluyla kamuoyunun kentleşme konusundaki farkındalığının güçlendirilmesi, yerel hizmetlerin verimliliğinin çevrimiçi yönetim sistemleri yoluyla güçlendirilmesi planlanıyor.

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER