CUMHURİYET DESTANI 1

Cumhuriyet destanını yazanların destanını anlatıyordu Cumhuriyet Yüzbaşısı Sn. Başol Erol Garnizon Komutanlığı adına konuşmasına Şair Server Ziya’nın mısraları ile başlıyordu, 30 Ağustos öyküsüne.

Otuz Ağustos.

Ufukta bir duman bir toz.

Türk süvarisi yürüyor.

Ufukta top sesleri homurdanmakta.

Köpük içinde tere batmış atlar.

Bunlar at değil, ayaklı kanatlar.

Sisli tepelerde gölgeler boğuşuyor.

Gölgeler düşüyor, kalkıyor, koşuyor.

Süngüler parlıyor, eziyor, vuruyor.

Mehmetçik yeni Türkiye’yi yoğuruyor.

Bir sürünün dağılışı,

Boğulan bir boğazın kısık nefesi.

Bir el Akdenizi gösteriyor.

Bil el ki, bütün cihana bedel.

Uçuyor atlar, köpüklü kanatlar.

Kaçıyor gölgeler.

Eriyor efsaneler.

Dokuz Eylül, İzmir.

Sanki bir gelincik tarlası.

İki sevgilinin kavuşması.

Gözler yaşlı, denizler sapsarı.

Sevinç içinde çırpınıyor Akdeniz dalgaları…

-Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazandığımız BÜYÜK ZAFERİN 97.Yılını milletçe kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz.

1900’lü yılların başlarında oluşan büyük devletler arasındaki çıkar tartışmaları, dünyada gelişen fikir akımları ve sanayileşme gibi gelişmeler sonucu Birinci Dünya Savaşı yaşanmıştır. Müttefiklerin aldığı ağır yenilgiler sonucu Mondros Mütarekesi imzalanmış. Bu anlaşma ile yaklaşık bin yıldırı üzerinde kan döküp can vererek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları işgal edilmiş, ayrıca tarihimizin kara lekesi Sevr Antlaşması da, ulusumuza dayatılmıştır. İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuklarımıza eşine az rastlanır işkence ve hareketlerle zulüm etmişlerdir….

YORUM EKLE