DERNEKLERİMİZ

Sosyal yaşamda karşımıza çıkan zorlukları bireysel olarak aşamadığımı anlarda sorunların üstesinden gelebilmek için ortak akılda birleşenlerle ortaklıklar kurarız. Dernek gibi, vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarıdır bunlar. Düşüncelerde ve ekonomik durumlarda güç kaynağıdır böylesi kuruluşlar. Tabiidir ki yasal çerçeveyi aşmamak koşuluyla.

Zaman yönetim kurulu toplantıları dışında durum değerlendirmesi için genişletişmiş toplantıları oldu. Türk Cumhuriyetçi Kadınların 100 kişilik bir katılımla Prof. Dr. Sn. Fatma Sırmatel’in Başkanlığında.

Son günlerde kadın istismarı ve şiddet konusunda yaşanan olayları, kadın ve cumhuriyet temasını istedi. Daha sonra Bolu Barosu Kadın Komisyonu Başkanı Sn. Fatma Kubilay, kadının hakları, boşanma ve nafaka konularında kadınlarımızı bilgilendirdi.

Kahvaltı yoğun katılımla gerçekleşti. Kahvaltı sonunda katılımcılar coşku ile hep bir ağızdan onuncu yıl ve İzmir marşlarını söylediler.

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bolu Şubesi okullarda kütüphane açma, kız öğrencilere çanta, kitap, kırtasiye yardımları yanında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde okuyan yedi öğrenciye de burs vermektedir.

Erkek egemen toplumlarda merdivenin kadın ağayı hep kısa tutulup denge bozulurken, cumhuriyet dönemiyle kadın erkek eşitliğiyle yaşam içindeki dengeler düzelmiş, kadın haklarına ait dengeleri de düzelmeye başlamıştır.

YORUM EKLE